STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54301 000.00.19.H29-200628-0002 200001152/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DADA CONCEPT KHẨU TRANG Y TẾ Dada MASK

Còn hiệu lực

54302 000.00.19.H29-200630-0010 200000214/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TBYT PHÚC AN Khẩu Trang Y Tế

Còn hiệu lực

54303 000.00.19.H29-200713-0001 200001153/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TMAX GENERAL Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

54304 000.00.19.H29-200714-0005 200000215/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ VINH ĐỨC Nón y tế

Còn hiệu lực

54305 000.00.19.H29-200710-0013 200000216/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AMPHAONCO AMPHABIO HT-HITHROUGHPUT PCR COVID-19 KIT

Còn hiệu lực

54306 000.00.19.H29-200714-0007 200001154/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KINGLIFE LAMP KHẨU TRANG Y TẾ KINGLIFE PRO CARE

Còn hiệu lực

54307 000.00.19.H29-200714-0008 200000217/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH D2B TRADING Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

54308 000.00.19.H29-200715-0008 200001155/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU VI NA Khẩu trang y tế (Medical face mask)

Còn hiệu lực

54309 000.00.19.H29-200623-0016 200001156/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Băng dán cá nhân

Còn hiệu lực

54310 000.00.17.H09-200706-0001 200000082/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÁCH HÙNG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

54311 000.00.17.H09-200709-0002 200000083/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP THỊNH THIÊN Khẩu trang y tế Thịnh Thiên

Còn hiệu lực

54312 000.00.17.H09-200707-0002 200000084/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU THÁI BẢO Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

54313 000.00.17.H09-200703-0001 200000085/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH SX TRANG THIẾT BỊ Y TẾ QUỐC TẾ PHƯƠNG NAM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

54314 000.00.17.H09-200701-0002 200000086/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ SEN VIỆT Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

54315 000.00.17.H09-200713-0001 200000087/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ Y KHOA VẠN ĐẠT KHẨU TRANG Y TẾ KN95/MEDICAL FACE MASK KN95

Còn hiệu lực

54316 000.00.16.H05-200717-0001 200000088/PCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT ĐIỆN TỬ THÀNH LONG KHẨU TRANG Y TẾ TL PHARMA

Còn hiệu lực

54317 000.00.19.H26-200619-0002 200001225/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI Dụng cụ nâng bẩy

Còn hiệu lực

54318 000.00.19.H26-200709-0006 200001226/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SÔNG ĐÀ Băng quấn vết thương không tiệt trùng bằng miếng silicone tự dính

Còn hiệu lực

54319 000.00.19.H26-200709-0007 200001227/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SÔNG ĐÀ Băng quấn vết thương không tiệt trùng bằng gel silicone

Còn hiệu lực

54320 000.00.19.H26-200708-0012 200000227/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH SAO ĐỎ VIỆT NAM

Còn hiệu lực

54321 000.00.19.H26-200708-0009 200001228/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC SỰ SỐNG MÀNG LỌC KHÍ VÀ PHỤ KIỆN

Còn hiệu lực

54322 000.00.19.H26-200715-0007 200001229/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TÍN PHONG Miếng dán hạ sốt

Còn hiệu lực

54323 000.00.19.H26-200709-0009 200001230/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT Dây bơm cho máy xét nghiệm

Còn hiệu lực

54324 000.00.19.H26-200709-0022 200000228/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ BÁCH HỢP

Còn hiệu lực

54325 000.00.19.H26-200703-0012 200000155/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ EDKGROUP KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

54326 000.00.19.H26-200709-0021 200000229/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH TTN HOLDINGS

Còn hiệu lực

54327 000.00.19.H26-200709-0018 200000230/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ICM VIỆT NAM

Còn hiệu lực

54328 000.00.19.H26-200712-0001 200000231/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI

Còn hiệu lực

54329 000.00.19.H26-200619-0019 200001231/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Dung dịch rửa đệm đậm đặc dùng cho hệ thống máy xét nghiệm miễn dịch Architect

Còn hiệu lực

54330 000.00.19.H26-200619-0018 200001232/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Dung dịch hệ thống dùng cho hệ thống máy xét nghiệm miễn dịch Architect

Còn hiệu lực

54331 000.00.19.H26-200619-0016 200001233/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Dung dịch hệ thống dùng cho hệ thống máy xét nghiệm miễn dịch Architect

Còn hiệu lực

54332 000.00.19.H26-200619-0015 200001234/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Dung dịch bảo dưỡng kim hút mẫu dùng cho hệ thống máy xét nghiệm miễn dịch Architect

Còn hiệu lực

54333 000.00.19.H26-200619-0014 200001235/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Dung dịch hệ thống dùng cho hệ thống máy xét nghiệm miễn dịch Alinity i

Còn hiệu lực

54334 000.00.19.H26-200619-0013 200001236/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Dung dịch hệ thống dùng cho hệ thống máy xét nghiệm miễn dịch Alinity i

Còn hiệu lực

54335 000.00.19.H26-200619-0010 200001237/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Dung dịch bảo dưỡng kim hút mẫu dùng cho hệ thống máy xét nghiệm miễn dịch Alinity i

Còn hiệu lực

54336 000.00.19.H26-200619-0004 200001238/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Dung dịch rửa đệm đậm đặc dùng cho hệ thống máy xét nghiệm miễn dịch Alinity i

Còn hiệu lực

54337 000.00.19.H26-200619-0003 200001239/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Dung dịch rửa đệm đậm đặc dùng cho hệ thống máy xét nghiệm miễn dịch Alinity i

Còn hiệu lực

54338 000.00.19.H26-200619-0001 200001240/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ kit đánh giá bộ quang học của hệ thống máy xét nghiệm miễn dịch Alinity s

Còn hiệu lực

54339 000.00.19.H29-200608-0005 200001146/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT TỦ BẢO QUẢN ÂM SÂU

Còn hiệu lực

54340 000.00.19.H29-200710-0015 200001147/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM DỤNG CỤ PHẪU THUẬT SỬ DỤNG TRONG PHẪU THUẬT KHỚP

Còn hiệu lực

54341 000.00.19.H29-200711-0003 200001148/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC LỘC Găng tay kiểm tra dùng trong y tế

Còn hiệu lực

54342 000.00.19.H29-200713-0009 200001149/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHỊ GIA Khẩu trang y tế GoMask

Còn hiệu lực

54343 000.00.19.H29-200715-0001 200001150/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU BI NGUYỄN Khẩu trang Y tế Lucky Mask

Còn hiệu lực

54344 000.00.16.H05-200703-0002 200000069/PCBSX-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT ĐIỆN TỬ THÀNH LONG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

54345 000.00.16.H25-200704-0001 200000020/PCBSX-HNa

CÔNG TY TNHH XUẤT KHẨU DỆT GIANG GIANG Gạc hút y tế

Còn hiệu lực

54346 000.00.19.H29-200710-0009 200001136/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MAY MẶC NUTICA Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

54347 000.00.19.H29-200709-0004 200001137/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN Túi thở

Còn hiệu lực

54348 000.00.19.H29-200709-0015 200000210/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI T&T Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

54349 000.00.19.H29-200709-0016 200000179/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT MINH KHOA

Còn hiệu lực

54350 000.00.19.H29-200710-0001 200001138/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CON ĐƯỜNG XANH Khẩu trang y tế 4 lớp GREEN WAY (4-layer medical mask).

Còn hiệu lực

54351 000.00.19.H29-200711-0001 200001139/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN ĐÔNG TIẾN/ TAN DONG TIEN TRADING INVESTMENT COMPANY LIMITED Khẩu trang y tế TADOTICO/ TADOTICO Normal Medical facemasl

Còn hiệu lực

54352 000.00.19.H29-200709-0013 200001140/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU SVN Khẩu trang Y tế SVN FACE MASK

Còn hiệu lực

54353 000.00.19.H29-200709-0014 200000211/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU KHÁNH THY KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

54354 000.00.19.H29-200711-0002 200001141/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MTV BOOWOO Găng tay cao su y tế ( găng tay khám bệnh)

Còn hiệu lực

54355 000.00.19.H29-200709-0011 200001142/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KHOA HỌC KỸ THUẬT LÂM VIỆT TỦ AN TÒAN SINH HỌC

Còn hiệu lực

54356 000.00.19.H29-200709-0012 200001143/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KHOA HỌC KỸ THUẬT LÂM VIỆT TỦ CẤY VI SINH

Còn hiệu lực

54357 000.00.19.H29-200707-0011 200001144/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHARNAMHAI Khẩu trang y tế PHARNAMHAI

Còn hiệu lực

54358 000.00.19.H29-200709-0003 200000212/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỄN ĐÔNG SÀI GÒN khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

54359 000.00.19.H29-200713-0006 200000213/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NEO KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

54360 000.00.16.H23-200626-0001 200000082/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH LINH NGỌC HD khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

54361 000.00.16.H23-200715-0001 200000083/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN DU LỊCH HUY HÙNG Khẩu trang y tế DANCO

Còn hiệu lực

54362 000.00.19.H26-200701-0013 200000223/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SUN MEDICAL

Còn hiệu lực

54363 000.00.19.H26-200706-0005 200000224/PCBMB-HN

CỬA HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ THANH NGA

Còn hiệu lực

54364 000.00.19.H26-200702-0004 200001221/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM BUTTER-C BỘ KIT TĂNG ÁP ASAVENT

Còn hiệu lực

54365 000.00.19.H26-200706-0006 200000225/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HÀ THÀNH

Còn hiệu lực

54366 000.00.19.H26-200714-0007 200001223/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH FUJIN VIỆT NAM GEL PHỤ KHOA LISA GOLD

Còn hiệu lực

54367 000.00.19.H26-200713-0006 200000153/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH DP THIÊN DƯƠNG dung dịch xịt tai - mũi - họng

Còn hiệu lực

54368 000.00.19.H26-200713-0008 200001224/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK VINANGO NAM ANH Khẩu trang y tế Thiên Phúc

Còn hiệu lực

54369 000.00.19.H26-200707-0014 200000226/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRÍ HÙNG

Còn hiệu lực

54370 000.00.16.H11-200625-0001 200000002/PCBSX-BT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VINH HẢI BÌNH THUẬN Khẩu trang y tế thông thường

Còn hiệu lực

54371 000.00.16.H05-200703-0001 200000086/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH TRE ĐẠI VIỆT Khẩu trang y tế Đại Việt

Còn hiệu lực

54372 000.00.16.H25-200608-0001 200000019/PCBSX-HNa

CÔNG TY CP DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HÀ NAM Sản phẩm lỏng dạng dung dịch, siro

Còn hiệu lực

54373 000.00.19.H29-200615-0001 200000177/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ EDENT

Còn hiệu lực

54374 000.00.19.H29-200626-0006 200001132/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIUSA DƯỢC PHẨM MỸ PHẨM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

54375 000.00.19.H29-200702-0006 200000178/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH OSSTEM IMPLANT VI NA

Còn hiệu lực