STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
5476 000.00.04.G18-220412-0039 2301665ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD79b

Còn hiệu lực

5477 18006618/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301664ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính nhóm máu B

Còn hiệu lực

5478 17002065/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301663ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính protein MSH2

Còn hiệu lực

5479 17003054/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301662ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính protein MSH6

Còn hiệu lực

5480 17004844/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301661ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm xác định thời gian Thrombin

Còn hiệu lực

5481 000.00.04.G18-210921-0006 2301660ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD117

Còn hiệu lực

5482 000.00.04.G18-220616-0021 2301659ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD16

Còn hiệu lực

5483 000.00.04.G18-220616-0020 2301658ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD16

Còn hiệu lực

5484 000.00.04.G18-220412-0032 2301657ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD20

Còn hiệu lực

5485 000.00.04.G18-220701-0025 2301656ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD7

Còn hiệu lực

5486 000.00.04.G18-220412-0035 2301655ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD8

Còn hiệu lực

5487 000.00.04.G18-220412-0055 2301654ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên HLA-DR

Còn hiệu lực

5488 000.00.04.G18-221012-0030 2301653ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng kháng thể IgG kháng CMV

Còn hiệu lực

5489 000.00.04.G18-221012-0029 2301652ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng kháng thể IgG kháng CMV

Còn hiệu lực

5490 000.00.04.G18-221012-0031 2301651ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính ái lực của kháng thể IgG kháng CMV

Còn hiệu lực

5491 000.00.04.G18-221012-0028 2301650ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng thể kháng HCV

Còn hiệu lực

5492 000.00.04.G18-221014-0008 2301649ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng thể kháng HTLV-I/II

Còn hiệu lực

5493 000.00.04.G18-221014-0007 2301648ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng thể kháng HTLV-I/II

Còn hiệu lực

5494 000.00.04.G18-221018-0015 2301647ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng thể lớp IgG kháng HSV-1

Còn hiệu lực

5495 000.00.04.G18-221018-0014 2301646ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng thể lớp IgG kháng HSV-1

Còn hiệu lực

5496 000.00.04.G18-221018-0016 2301645ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng thể lớp IgG kháng HSV-2

Còn hiệu lực

5497 000.00.04.G18-221018-0017 2301644ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng thể lớp IgG kháng HSV-2

Còn hiệu lực

5498 18007161/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301643ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 10 thông số sinh hóa

Còn hiệu lực

5499 000.00.04.G18-210307-0002 2301642ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 25-Hydroxy Vitamin D, Erythropoietin (EPO), PTH (Intact), Procalcitonin, Sex Hormone Binding Globulin (SHBG)

Còn hiệu lực

5500 000.00.04.G18-211125-0015 2301641ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính và/ hoặc định lượng các tế bào biểu hiện 8 kháng nguyên bề mặt

Còn hiệu lực

5501 000.00.04.G18-220722-0007 2301640ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định tính các kháng thể IgG kháng virus herpes simplex loại 1 (HSV-1)

Còn hiệu lực

5502 000.00.04.G18-220505-0025 2301639ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU Hệ thống Real-time PCR

Còn hiệu lực

5503 000.00.19.H26-231219-0049 230002603/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TRÀNG AN Họ dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

5504 000.00.19.H26-231219-0047 230002602/PCBA-HN

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÍ NGHIỆP CƠ KIM KHÍ HẢI HÀ Bàn tiểu phẫu

Còn hiệu lực

5505 000.00.19.H26-231220-0025 230003400/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Máy xét nghiệm sinh hóa tự động

Còn hiệu lực

5506 000.00.19.H29-231219-0003 230002920/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Phin lọc khuẩn

Còn hiệu lực

5507 000.00.19.H29-231120-0001 230001867/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT ĐỨC BĂNG THUN Y TẾ VIDUGO

Còn hiệu lực

5508 000.00.19.H29-231219-0007 230001866/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MEDIVISION Hóa chất tách chiết acid nucleic (bằng hạt từ)

Còn hiệu lực

5509 000.00.19.H29-231220-0001 230002919/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THẨM MỸ KHOA HỌC ACG DUNG DỊCH ĐIỀU TRỊ DA HA+ SKINBOOSTER MESO

Còn hiệu lực

5510 000.00.19.H29-231220-0002 230002918/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THẨM MỸ KHOA HỌC ACG DUNG DỊCH ĐIỀU TRỊ DA SLIM BODY MESO

Còn hiệu lực

5511 000.00.19.H26-231219-0036 230003399/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Dung dịch ngâm tiệt khuẩn/ khử khuẩn cấp độ cao các dụng cụ, thiết bị y tế và thiết bị nha khoa xâm lấn

Còn hiệu lực

5512 000.00.19.H29-231219-0014 230002917/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ QUANG HƯNG Que thử đường huyết

Còn hiệu lực

5513 000.00.19.H29-231219-0013 230002916/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ QUANG HƯNG Máy đo đường huyết

Còn hiệu lực

5514 000.00.19.H29-231220-0005 230002915/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AZ VIỆT NAM Máy phân tích hoá phát quang

Còn hiệu lực

5515 000.00.19.H29-231220-0003 230000500/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CONSTANT

Còn hiệu lực

5516 000.00.19.H29-231222-0014 230000499/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ SUNMEDICAL

Còn hiệu lực

5517 000.00.16.H23-231219-0001 230000084/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PULIPHA VIÊN ĐẶT PHỤ KHOA SUNRISE

Còn hiệu lực

5518 000.00.16.H23-231212-0004 230000083/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN CHEMILENS VIỆT NAM Mắt kính cận, viễn, loạn thị.

Còn hiệu lực

5519 000.00.19.H29-231214-0001 230002914/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Phôi răng sứ nha khoa

Còn hiệu lực

5520 000.00.19.H29-231214-0005 230002913/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Phôi tiện máng chỉnh nha

Còn hiệu lực

5521 000.00.19.H29-231215-0007 230001865/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Phôi tiện máng chỉnh nha

Còn hiệu lực

5522 000.00.19.H29-231217-0001 230001864/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GDENT Hệ thống máy lấy dấu răng nha khoa kỷ thuật số

Còn hiệu lực

5523 000.00.19.H29-231218-0007 230002912/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA Máy đo đường huyết

Còn hiệu lực

5524 000.00.19.H29-231220-0017 230000498/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH INDOCHINE WELLNESS

Còn hiệu lực

5525 000.00.19.H29-231220-0018 230002911/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH INDOCHINE WELLNESS MÁY PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN CƠ THỂ

Còn hiệu lực

5526 000.00.19.H26-231216-0012 230003398/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIMEDCO Viên đặt âm đạo Cavina

Còn hiệu lực

5527 000.00.19.H29-231205-0008 230002910/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ KỸ THUẬT CAO TOÀN CẦU Dây nối áp lực

Còn hiệu lực

5528 000.00.19.H29-231025-0023 230002909/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ KỸ THUẬT CAO TOÀN CẦU Máy hỗ trợ dụng cụ phẫu thuật tai mũi họng

Còn hiệu lực

5529 000.00.19.H29-231220-0019 230002908/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ KỸ THUẬT CAO TOÀN CẦU Ống kính soi quang học

Còn hiệu lực

5530 000.00.19.H29-231219-0020 230002907/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ KỸ THUẬT CAO TOÀN CẦU Dụng cụ chẩn đoán và điều trị nội soi tiêu hoá

Còn hiệu lực

5531 000.00.19.H29-231216-0006 230002906/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ KỸ THUẬT CAO TOÀN CẦU Dây dẫn chẩn đoán

Còn hiệu lực

5532 000.00.19.H29-231209-0010 230001863/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH PHÚ MỸ ITC Hóa chất nhuộm lam kính

Còn hiệu lực

5533 000.00.19.H29-231209-0009 230001862/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH PHÚ MỸ ITC Hệ thống máy vật tư

Còn hiệu lực

5534 000.00.19.H29-231209-0004 230001861/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH PHÚ MỸ ITC Hóa chất nhuộm lam kính

Còn hiệu lực

5535 000.00.19.H29-231205-0024 230001860/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH PHÚ MỸ ITC Trang thiết bị dùng cho hệ thống nhuộm lam kính

Còn hiệu lực

5536 000.00.19.H29-231212-0029 230001859/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH PHÚ MỸ ITC Hoá chất dùng trong quy trình giải phẫu bệnh

Còn hiệu lực

5537 000.00.19.H29-231212-0021 230001858/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH PHÚ MỸ ITC Thiết bị dùng trong quy trình giải phẫu bệnh

Còn hiệu lực

5538 000.00.19.H29-231209-0007 230001857/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH PHÚ MỸ ITC Hóa chất nhuộm lam kính

Còn hiệu lực

5539 000.00.19.H29-231205-0019 230001856/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH PHÚ MỸ ITC Hóa chất dùng cho máy nhuộm lam

Còn hiệu lực

5540 000.00.19.H29-231204-0024 230001855/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH PHÚ MỸ ITC Hoá chất nhuộm lam kính

Còn hiệu lực

5541 000.00.19.H29-231212-0030 230001854/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH PHÚ MỸ ITC Vật tư dùng trong quy trình giải phẫu bệnh

Còn hiệu lực

5542 000.00.19.H26-231218-0022 230003397/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC GREENTECH PHARM Hỗn dịch đường tiêu hóa

Còn hiệu lực

5543 000.00.19.H26-231218-0015 230002601/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ GIA HƯNG Vật tư dùng trong giải phẫu mẫu mô, bệnh phẩm

Còn hiệu lực

5544 000.00.19.H26-231218-0018 230000575/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CAO PHIỆT

Còn hiệu lực

5545 000.00.19.H26-231212-0025 230002600/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ANH VÀ EM Máy điều trị tuỷ tích hợp

Còn hiệu lực

5546 000.00.19.H26-231218-0017 230003396/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ BẢO LINH CHỈ KHÂU PHẪU THUẬT KHÔNG TIÊU

Còn hiệu lực

5547 000.00.19.H26-231216-0006 230003395/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG Máy đo huyết động không xâm lấn

Còn hiệu lực

5548 000.00.19.H26-231218-0009 230002599/PCBA-HN

NHÀ THUỐC ĐÔNG Y GIA TRUYỀN TÊ THẤP LÝ SÁNG BỘT DÙNG NGOÀI

Còn hiệu lực

5549 000.00.19.H26-231213-0010 230003394/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng CRP

Còn hiệu lực

5550 000.00.19.H26-231101-0029 230003393/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MIANTRANS Thuốc thử dùng cho Hệ thống định danh nhanh bằng khối phổ tự động

Còn hiệu lực