STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
5476 000.00.19.H29-220623-0021 220001416/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH REDO MARKETING VIỆT NAM Bộ sản phẩm tẩy tế bào chết trên da

Còn hiệu lực

5477 000.00.19.H29-220623-0017 220001415/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH REDO MARKETING VIỆT NAM Chất tẩy tế bào chết

Còn hiệu lực

5478 000.00.19.H29-220623-0012 220001414/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH V2U HEALTHCARE VIỆT NAM Miếng dán điện cực

Còn hiệu lực

5479 000.00.16.H25-220608-0001 220000007/PCBA-HNa

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HUÊ LỢI Xe lăn

Còn hiệu lực

5480 000.00.19.H29-220623-0009 220002203/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SÁU NGÔI SAO VIỆT NAM Khay thử xét nghiệm định tính THC

Còn hiệu lực

5481 000.00.19.H29-220623-0008 220002202/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SÁU NGÔI SAO VIỆT NAM Khay thử xét nghiệm định tính MOR

Còn hiệu lực

5482 000.00.19.H29-220623-0007 220002201/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SÁU NGÔI SAO VIỆT NAM Khay thử xét nghiệm định tính AMP

Còn hiệu lực

5483 000.00.19.H29-220623-0006 220002200/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SÁU NGÔI SAO VIỆT NAM Khay thử xét nghiệm định tính MET

Còn hiệu lực

5484 000.00.19.H29-220623-0005 220002199/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SÁU NGÔI SAO VIỆT NAM Khay thử xét nghiệm định tính phân biệt MET, THC, MOR, AMP, COC, MDMA

Còn hiệu lực

5485 000.00.19.H29-220623-0004 220002198/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SÁU NGÔI SAO VIỆT NAM Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên H.pylori

Còn hiệu lực

5486 000.00.19.H29-220623-0003 220002197/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SÁU NGÔI SAO VIỆT NAM Khay thử xét nghiệm định tính vết máu (Hemoglobin)

Còn hiệu lực

5487 000.00.19.H29-220623-0002 220002196/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SÁU NGÔI SAO VIỆT NAM Khay thử xét nghiệm định tính chỉ số LH

Còn hiệu lực

5488 000.00.19.H29-220623-0001 220002195/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SÁU NGÔI SAO VIỆT NAM Khay thử xét nghiệm định tính chỉ số hCG

Còn hiệu lực

5489 000.00.19.H29-220623-0031 220002194/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SÁU NGÔI SAO VIỆT NAM Khay thử xét nghiệm định tính phân biệt kháng thể IgM và IgG kháng vi rút viêm gan A (HAV)

Còn hiệu lực

5490 000.00.19.H29-220623-0010 220002193/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SÁU NGÔI SAO VIỆT NAM Khay thử xét nghiệm định tính phân biệt COC, MET, THC, MOR

Còn hiệu lực

5491 000.00.19.H29-220622-0008 220002192/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SÁU NGÔI SAO VIỆT NAM Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng H.pylori

Còn hiệu lực

5492 000.00.19.H29-220621-0007 220001413/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH IVD là dung dịch đệm dùng trong xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

5493 000.00.19.H29-220621-0009 220001412/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH IVD là dung dịch đệm dùng trong xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

5494 000.00.19.H29-220621-0011 220001411/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH IVD tiền xử lý cho xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

5495 000.00.19.H29-220621-0014 220001410/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH Cốc đựng mẫu

Còn hiệu lực

5496 000.00.19.H29-220621-0016 220001409/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH IVD pha loãng trong xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

5497 000.00.19.H29-220621-0018 220001408/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH IVD pha loãng trong xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

5498 000.00.19.H29-220621-0019 220001407/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH IVD pha loãng trong xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

5499 000.00.19.H29-220621-0023 220001406/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH IVD pha loãng trong xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

5500 000.00.19.H29-220621-0025 220001405/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH IVD pha loãng

Còn hiệu lực

5501 000.00.19.H29-220621-0028 220001404/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH IVD pha loãng

Còn hiệu lực

5502 000.00.19.H29-220621-0029 220001403/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH IVD là dung dịch đệm dùng trong xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

5503 000.00.19.H29-220621-0003 220001402/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH IVD rửa trong xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

5504 000.00.19.H29-220621-0013 220001401/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH Cốc đựng mẫu

Còn hiệu lực

5505 000.00.19.H29-220620-0024 220001213/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU- NHÀ THUỐC LONG CHÂU 743

Còn hiệu lực

5506 000.00.19.H29-220620-0020 220001212/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU- NHÀ THUỐC LONG CHÂU 731

Còn hiệu lực

5507 000.00.19.H29-220620-0018 220001211/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU- NHÀ THUỐC LONG CHÂU 804

Còn hiệu lực

5508 000.00.19.H29-220625-0018 220002191/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT QUANG PHÁT Cụm IVD hóa chất xét nghiệm chất nền sử dụng trên máy phân tích sinh hóa

Còn hiệu lực

5509 000.00.19.H29-220624-0024 220002190/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT QUANG PHÁT Cụm IVD hóa chất xét nghiệm Enzymes trên máy phân tích sinh hóa

Còn hiệu lực

5510 000.00.19.H29-220624-0019 220002189/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT QUANG PHÁT Cụm IVD hóa chất xét nghiệm điện giải sử dụng trên máy phân tích sinh hóa

Còn hiệu lực

5511 000.00.19.H29-220622-0025 220001400/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT QUANG PHÁT IVD dung dịch rửa sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động

Còn hiệu lực

5512 000.00.19.H29-220622-0020 220002188/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DAEWON PHARMACEUTICAL MÁY TRỢ THÍNH (Sonova)

Còn hiệu lực

5513 000.00.04.G18-220627-0001 220002563/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định lượng PCT (procalcitonin)

Còn hiệu lực

5514 000.00.19.H29-220624-0013 220001399/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ DUNG DICH CHỨA ENZYME SINH HỌC LÀM SẠCH DỤNG CỤ , THIẾT BỊ Y TẾ , DUNG DỊCH SINH HỌC DANG BỌT LÀM ẨM DỤNG CỤ , DUNG DỊCH SINH HỌC SỬ DỤNG CHO MÁY RỬA TỰ ĐỘNG , DUNG DỊCH SINH HỌC BONG TRÓC GỈ SÉT , DUNG DỊCH SINH HỌC LÀM SẠCH SÀN & CÁC BỀ MẶT

Còn hiệu lực

5515 000.00.19.H29-220622-0007 220002187/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ Máy phun sương khử khuẩn

Còn hiệu lực

5516 000.00.19.H29-211104-0003 220001210/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG PHƯƠNG

Còn hiệu lực

5517 000.00.19.H26-220626-0005 220001948/PCBA-HN

CHI NHÁNH ĐÔNG ANH - CÔNG TY TNHH NAM Y DƯỢC PHÚ TUỆ BẢO TRĨ PT

Còn hiệu lực

5518 000.00.19.H26-220626-0004 220001947/PCBA-HN

CHI NHÁNH ĐÔNG ANH - CÔNG TY TNHH NAM Y DƯỢC PHÚ TUỆ BẢO BÌ PT

Còn hiệu lực

5519 000.00.19.H26-220626-0003 220001946/PCBA-HN

CHI NHÁNH ĐÔNG ANH - CÔNG TY TNHH NAM Y DƯỢC PHÚ TUỆ BẢO BÌ MAO PT

Còn hiệu lực

5520 000.00.19.H26-220626-0002 220001945/PCBA-HN

CHI NHÁNH ĐÔNG ANH - CÔNG TY TNHH NAM Y DƯỢC PHÚ TUỆ BẢO TÚC PT

Còn hiệu lực

5521 000.00.19.H29-220622-0010 220001209/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TAVO PHARMA

Còn hiệu lực

5522 000.00.19.H29-220622-0013 220001398/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHOLICO IVD dung dịch rửa và vật tư tiêu hao sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch tự động

Còn hiệu lực

5523 000.00.19.H29-220616-0013 220001208/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 308

Còn hiệu lực

5524 000.00.19.H29-220316-0056 220002186/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY Nước mắt nhân tạo

Còn hiệu lực

5525 000.00.19.H29-220318-0029 220002185/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY Nước mắt nhân tạo

Còn hiệu lực

5526 000.00.19.H29-220318-0031 220002184/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY Nước mắt nhân tạo

Còn hiệu lực

5527 000.00.19.H29-220622-0012 220001397/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KYNS INTERNATIONAL DỤNG CỤ PHẪU THUẬT

Còn hiệu lực

5528 000.00.19.H29-220621-0008 220002183/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH KIM AN THÀNH Máy siêu âm chẩn đoán

Còn hiệu lực

5529 000.00.19.H29-220622-0005 220000052/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN HQ5PRO Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

5530 000.00.19.H29-220622-0003 220001207/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ VIỆT

Còn hiệu lực

5531 000.00.19.H26-220625-0006 220001944/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TOÀN LỘC Gạc rơ lưỡi răng miệng – Dental

Còn hiệu lực

5532 000.00.19.H26-220624-0017 220001943/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI LIFE PLUS Sữa tắm gội bé

Còn hiệu lực

5533 000.00.19.H26-220624-0016 220001942/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI LIFE PLUS Dung dịch vệ sinh mũi họng và răng miệng

Còn hiệu lực

5534 000.00.19.H26-220624-0014 220001941/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI LIFE PLUS DUNG DỊCH VỆ SINH PHỤ NỮ

Còn hiệu lực

5535 000.00.24.H49-220622-0001 220000002/PCBSX-QN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DƯỢC FANMEC Dung dịch xịt, vệ sinh tai, mũi, họng, răng miệng

Còn hiệu lực

5536 000.00.19.H17-220623-0001 220000263/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN I.E.I ĐÀ NẴNG

Còn hiệu lực

5537 000.00.10.H31-220621-0001 220000029/PCBA-HY

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VINH THỊNH VƯỢNG DUNG DỊCH XỊT NGỪA SÂU RĂNG

Còn hiệu lực

5538 000.00.10.H31-220616-0001 220000028/PCBA-HY

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUANG XANH XỊT MŨI

Còn hiệu lực

5539 000.00.10.H31-220615-0002 220000027/PCBA-HY

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ PHÚ HƯNG XỊT MŨI

Còn hiệu lực

5540 000.00.22.H44-220623-0001 220000091/PCBMB-PT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC BẢO KHÁNH

Còn hiệu lực

5541 000.00.22.H44-220610-0001 220000090/PCBMB-PT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 590

Còn hiệu lực

5542 000.00.10.H31-200523-0001 220000026/PCBA-HY

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ OMIGA Dây thở oxy 2 nhánh

Còn hiệu lực

5543 000.00.10.H31-200522-0002 220000025/PCBA-HY

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ OMIGA Dây nối bơm tiêm điện

Còn hiệu lực

5544 000.00.18.H24-220609-0001 220000149/PCBMB-HP

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 964

Còn hiệu lực

5545 000.00.19.H26-220622-0001 220001940/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VAH Xịt mũi xoang VitalSinus

Còn hiệu lực

5546 000.00.31.H36-220622-0001 220000131/PCBMB-LĐ

QUẦY THUỐC LÊ CHUNG

Còn hiệu lực

5547 000.00.16.H05-220624-0002 220000081/PCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BẢO AN Gạc y tế

Còn hiệu lực

5548 000.00.16.H05-220624-0001 220000080/PCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BẢO AN Băng cuộn y tế

Còn hiệu lực

5549 000.00.17.H54-220617-0002 220000024/PCBMB-TB

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TÂM AN TẠI THÁI BÌNH

Còn hiệu lực

5550 000.00.18.H24-220609-0002 220000148/PCBMB-HP

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1120

Còn hiệu lực