STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
56026 000.00.19.H26-201209-0013 200002176/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED Gạc Răng Miệng Tottee

Còn hiệu lực

56027 000.00.19.H26-201204-0004 200000457/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ NTN GLOBAL

Còn hiệu lực

56028 000.00.19.H26-201209-0009 200002177/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU AN PHÚC LINH HOÀN HƯƠNG XUÂN

Còn hiệu lực

56029 000.00.19.H26-201209-0010 200002178/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT SANYREL

Còn hiệu lực

56030 000.00.19.H26-201026-0009 200002152/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ BẢO NAM GIƯỜNG ĐIỀU TRỊ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG (GIƯỜNG NGHIÊNG XOAY)

Còn hiệu lực

56031 000.00.18.H24-200811-0002 200000003/PCBA-HP

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN AN PHÚ Khẩu trang y tế 4 lớp

Còn hiệu lực

56032 000.00.18.H24-201110-0001 200000005/PCBMB-HP

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ QUỐC PHÚ

Còn hiệu lực

56033 000.00.18.H24-200811-0001 200000002/PCBA-HP

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN AN PHÚ Khẩu trang y tế 3 lớp

Còn hiệu lực

56034 000.00.19.H26-201209-0014 200002116/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM OLYMPIA XỊT HỌNG KEO ONG XIHOLIS

Còn hiệu lực

56035 000.00.19.H26-201209-0015 200002117/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM OLYMPIA GEL GIẢM ĐAU XƯƠNG KHỚP SINSINPASS

Còn hiệu lực

56036 000.00.19.H26-201123-0012 200000446/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ AD

Còn hiệu lực

56037 000.00.19.H26-201208-0007 200000261/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH VIHELM Thiết bị bảo vệ đường hô hấp cho người

Còn hiệu lực

56038 000.00.19.H26-201123-0016 200000447/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐỨC THẮNG

Còn hiệu lực

56039 000.00.19.H26-201201-0003 200002118/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHA Bộ trợ cụ cho vít xốp rỗng nòng đk 7.0mm

Còn hiệu lực

56040 000.00.19.H26-201201-0002 200002119/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHA Bộ trợ cụ cho vít xốp rỗng nòng đk 4.0mm

Còn hiệu lực

56041 000.00.19.H26-201126-0012 200002120/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHARMATOPES VIỆT NAM Máy đo và cảnh báo bức xạ dùng trong y tế (Máy đo nhiễm xạ bề mặt, máy đo bức xạ, thiết bị cảnh báo bức xạ và phụ kiện)

Còn hiệu lực

56042 000.00.19.H26-201126-0010 200002121/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHARMATOPES VIỆT NAM Hệ thống máy đo độ tập trung I-ốt (Iodine) và phụ kiện dùng trong y tế

Còn hiệu lực

56043 000.00.19.H26-201126-0011 200002122/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHARMATOPES VIỆT NAM Máy chuẩn liều phóng xạ và phụ kiện

Còn hiệu lực

56044 000.00.19.H26-201118-0004 200002123/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MOPHA Giường hồi sức cấp cứu chạy điện

Còn hiệu lực

56045 000.00.19.H26-201127-0003 200000448/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ

Còn hiệu lực

56046 000.00.19.H26-201202-0010 200000449/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 3TK

Còn hiệu lực

56047 000.00.19.H26-201202-0009 200002132/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Ống đựng máu

Còn hiệu lực

56048 000.00.19.H26-200617-0008 200002133/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DIAMED Môi trường vận chuyển virus

Còn hiệu lực

56049 000.00.19.H26-201202-0004 200000450/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH CÔNG

Còn hiệu lực

56050 000.00.19.H26-201022-0010 200000451/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH BẮC THĂNG LONG II

Còn hiệu lực

56051 000.00.19.H26-201130-0029 200002134/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH Bộ dụng cụ phẫu thuật chung

Còn hiệu lực

56052 000.00.19.H26-201202-0015 200002135/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG Dụng cụ y tế, họ soi khám ngũ quan và phụ kiện

Còn hiệu lực

56053 000.00.19.H26-201204-0007 200000452/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT NAM

Còn hiệu lực

56054 000.00.19.H26-201202-0014 200002136/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ HOÀNG LONG Ống đựng máu chứa chất chống đông

Còn hiệu lực

56055 000.00.19.H26-201203-0006 200002137/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Máy nội soi tai mũi họng

Còn hiệu lực

56056 000.00.19.H26-201130-0023 200002138/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Cáng vận chuyển bệnh nhân

Còn hiệu lực

56057 000.00.19.H26-201129-0001 200002139/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Giường bệnh nhân

Còn hiệu lực

56058 000.00.19.H26-201202-0013 200002140/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG Y TẾ NHA PHONG Dung dịch làm sạch dụng cụ

Còn hiệu lực

56059 000.00.19.H26-201203-0011 200002141/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG Y TẾ NHA PHONG Vật liệu và dụng cụ nắn chỉnh răng trong nha khoa

Còn hiệu lực

56060 000.00.19.H26-201130-0021 200002142/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Giường bệnh nhân

Còn hiệu lực

56061 000.00.19.H26-201130-0020 200002143/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Giường đẻ điều khiển điện

Còn hiệu lực

56062 000.00.19.H26-201130-0019 200002144/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Giường nhi

Còn hiệu lực

56063 000.00.19.H26-201130-0018 200002145/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Tủ đựng dụng cụ cấp cứu

Còn hiệu lực

56064 000.00.19.H26-201204-0006 200002146/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT MỸ Đèn khám

Còn hiệu lực

56065 000.00.19.H26-201204-0011 200002147/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT MỸ Đèn mổ

Còn hiệu lực

56066 000.00.19.H26-201201-0005 200002148/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC Máy soi cổ tử cung

Còn hiệu lực

56067 000.00.19.H26-201207-0004 200002149/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y DƯỢC VIÊN MINH DUNG DỊCH NHỎ TAI VIMITAI

Còn hiệu lực

56068 000.00.19.H26-201207-0005 200002150/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC AERO CHEMIE DUNG DỊCH XOA BÓP NGẢI CỨU

Còn hiệu lực

56069 000.00.19.H26-201207-0014 200002151/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN OPTIMAL VIỆT NAM XỊT MŨI AGERNIN PLUS

Còn hiệu lực

56070 000.00.18.H56-201203-0002 200000016/PCBA-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH Ống nghiệm chân không

Còn hiệu lực

56071 000.00.18.H56-201203-0003 200000017/PCBA-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH Băng dính lụa y tế

Còn hiệu lực

56072 000.00.18.H56-201203-0004 200000018/PCBA-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH Băng dính cá nhân

Còn hiệu lực

56073 000.00.18.H56-201203-0005 200000019/PCBA-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH Băng dính lụa y tế và băng dính cá nhân

Còn hiệu lực

56074 000.00.19.H29-201204-0001 200002143/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM VÀ DV NỤ CƯỜI VIỆT Dầu xịt bôi trơn tay khoan nha khoa

Còn hiệu lực

56075 000.00.19.H29-201026-0021 200002144/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH OSSTEM IMPLANT VI NA Vật liệu lấy dấu

Còn hiệu lực

56076 000.00.19.H29-201130-0013 200000332/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ QUẢNG PHÚ

Còn hiệu lực

56077 000.00.19.H29-201207-0013 200002145/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN MEDICARE Găng tay y tế Nitrile không bột

Còn hiệu lực

56078 000.00.17.H13-201204-0001 200000017/PCBMB-CT

CÔNG TY CP THIẾT BỊ Y TẾ KHOA HỌC KỸ THUẬT PHƯƠNG NAM

Còn hiệu lực

56079 000.00.17.H13-201204-0002 200000018/PCBMB-CT

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHẤT HUY

Còn hiệu lực

56080 000.00.31.H36-201203-0001 200000002/PCBA-LĐ

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT Y.E.S VIỆT NAM Đèn mổ và phụ kiện

Còn hiệu lực

56081 000.00.19.H29-201127-0003 200000328/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH NHÃN KHOA THÔNG MINH

Còn hiệu lực

56082 000.00.19.H29-201130-0010 200000329/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CAO HỢP LỰC

Còn hiệu lực

56083 000.00.19.H29-201203-0001 200000330/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DOLL EYES

Còn hiệu lực

56084 000.00.19.H29-201130-0014 200000331/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUANG MINH

Còn hiệu lực

56085 000.00.19.H29-201130-0005 200002140/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI BÍCH QUỲNH Găng tay y tế

Còn hiệu lực

56086 000.00.19.H29-200729-0015 200002141/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đèn đặt nội khí quản có camera

Còn hiệu lực

56087 000.00.19.H29-201127-0004 200002142/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ KHUÊ VIỆT Dụng cụ dùng cho phẫu thuật thay khớp háng

Còn hiệu lực

56088 000.00.16.H23-201207-0001 200000117/PCBA-HD

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SYNTECH- NHÀ MÁY HẢI DƯƠNG Xịt họng Nano Bạc

Còn hiệu lực

56089 000.00.16.H23-201207-0002 200000118/PCBA-HD

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SYNTECH- NHÀ MÁY HẢI DƯƠNG Xịt họng Nano Bạc KID'S

Còn hiệu lực

56090 000.00.16.H23-201202-0001 200000119/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MIVURO Khẩu trang y tế Mivuro

Còn hiệu lực

56091 000.00.19.H29-201201-0001 200000390/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH TM DV SẢN XUẤT TỊNH PHÁT Khẩu trang y tế 3 lớp, 4 lớp kháng khuẩn TP-MEDIMASK ; khẩu trang y tế 3 lớp, 4 lớp TP-MEDIMASK

Còn hiệu lực

56092 000.00.16.H40-201110-0001 200000016/PCBSX-NĐ

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM DELAVY Nước súc miệng

Còn hiệu lực

56093 000.00.25.H47-201128-0001 200000001/PCBMB-QNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC QUẢNG NAM

Còn hiệu lực

56094 000.00.19.H26-201205-0002 200002113/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ Y TẾ HASAKY Xe đẩy monitor theo dõi bệnh nhân

Còn hiệu lực

56095 000.00.19.H26-201111-0022 200002114/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BE'AUTHENTIC VN DUNG DỊCH ĐỈNH XOAN VƯƠNG

Còn hiệu lực

56096 000.00.19.H26-201128-0005 200002115/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ TDA VIỆT NAM Dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

56097 000.00.19.H26-201130-0004 200002103/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN BPHARCO DUNG DỊCH VỆ SINH MŨI OZON

Còn hiệu lực

56098 000.00.19.H26-201130-0003 200002104/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN BPHARCO DUNG DỊCH XỊT THÔNG XOAN

Còn hiệu lực

56099 000.00.19.H26-201125-0002 200002105/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT THĂNG LONG Dụng cụ phẫu tích

Còn hiệu lực

56100 000.00.19.H26-201118-0009 200002106/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH GREEN STAR SURGICAL VIỆT NAM Bộ dụng cụ thăm khám phụ khoa

Còn hiệu lực