STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
56176 000.00.16.H23-200424-0009 200000066/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚC VINH Dung dịch vệ sinh mũi Fresh - Nose

Còn hiệu lực

56177 000.00.16.H23-200429-0001 200000015/PCBSX-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIG C SÀI GÒN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

56178 000.00.16.H02-200428-0001 200000005/PCBSX-BG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XNK MAI KHOA Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

56179 000.00.16.H02-200428-0002 200000001/PCBA-BG

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GIA PHÚ KHẨU TRANG Y TẾ KIM NGÂN

Còn hiệu lực

56180 20014014/HSCBA-HCM 200000664/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH AGFA HEALTHCARE VIỆT NAM Máy in phim X-quang y tế (Medical X-ray printer)

Còn hiệu lực

56181 000.00.19.H29-200422-0008 200000665/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM DỤNG CỤ PHẪU THUẬT KHÔNG TIỆT TRÙNG VÀ TÁI SỬ DỤNG CỦA HÃNG Z-MEDICAL

Còn hiệu lực

56182 000.00.19.H29-200423-0009 200000666/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ THẢO NGỌC KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

56183 000.00.19.H29-200423-0007 200000668/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỨC MINH LONG BĂNG KEO CÁ NHÂN

Còn hiệu lực

56184 000.00.19.H29-200423-0008 200000669/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỨC MINH LONG BĂNG KEO CÁ NHÂN

Còn hiệu lực

56185 000.00.19.H29-200423-0010 200000670/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỨC MINH LONG BĂNG KEO CÁ NHÂN

Còn hiệu lực

56186 000.00.19.H29-200423-0012 200000671/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỨC MINH LONG BĂNG KEO CÁ NHÂN

Còn hiệu lực

56187 000.00.19.H29-200423-0011 200000077/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN GOGREEN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

56188 000.00.19.H29-200422-0021 200000672/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIV Dụng cụ Medentika

Còn hiệu lực

56189 000.00.19.H29-200423-0019 200000673/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ VINAPRO T & T Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

56190 000.00.19.H29-200423-0018 200000674/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN TIẾN Tấm chắn che mặt

Còn hiệu lực

56191 000.00.19.H29-200423-0016 200000675/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN TIẾN Túi chườm cho bệnh nhân các loại, các cỡ

Còn hiệu lực

56192 000.00.19.H29-200423-0015 200000676/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN TIẾN Ống nhỏ giọt các loại, các cỡ

Còn hiệu lực

56193 000.00.19.H29-200423-0021 200000677/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN TIẾN Cốc đựng mẫu xét nghiệm

Còn hiệu lực

56194 000.00.19.H29-200423-0020 200000678/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN TIẾN Túi trữ khí oxy

Còn hiệu lực

56195 000.00.19.H29-200422-0018 200000110/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TIẾN DŨNG SÀI GÒN

Còn hiệu lực

56196 20014074/HSCBA-HCM 200000679/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ SAO MAI Họ găng tay thăm khám

Còn hiệu lực

56197 20014075/HSCBA-HCM 200000680/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ SAO MAI Họ dây truyền dịch không kim

Còn hiệu lực

56198 000.00.19.H29-200422-0009 200000681/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MAY MẶC NUTICA Khẩu trang y tế 4 lớp sử dụng một lần

Còn hiệu lực

56199 000.00.19.H29-200422-0025 200000682/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN AMIMEXCO Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

56200 000.00.19.H29-200421-0022 200000683/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH Que lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm

Còn hiệu lực

56201 000.00.19.H29-200422-0019 200000684/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH Băng cá nhân

Còn hiệu lực

56202 000.00.19.H29-200422-0020 200000685/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH Nhiệt kế

Còn hiệu lực

56203 000.00.19.H29-200422-0022 200000686/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH Băng dính y tế

Còn hiệu lực

56204 000.00.19.H29-200426-0004 200000078/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÔNG DU Khẩu trang Y tế

Còn hiệu lực

56205 000.00.19.H29-200422-0028 200000687/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM DƯỢC Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

56206 000.00.19.H29-200424-0012 200000688/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM ORGANIC MINH ANH Khẩu trang kháng khuẩn Ancare

Còn hiệu lực

56207 000.00.17.H09-200428-0002 200000014/PCBSX-BD

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO BÌNH AN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

56208 000.00.16.H23-200429-0002 200000064/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỤNG CỤ Y TẾ TOMIHU VIỆT NAM Khẩu trang y tế TOMIHU

Còn hiệu lực

56209 000.00.17.H39-200428-0002 200000033/PCBA-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT (ĐÔNG DƯỢC VIỆT) Khẩu trang y tế DABA CoV

Còn hiệu lực

56210 000.00.17.H39-200422-0001 200000014/PCBSX-LA

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI BÔNG BÍCH HUỆ Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

56211 000.00.19.H29-200423-0005 200000013/PCBSX-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH KHATRACO Khẩu trang y tế (Đơn vị tính: Hộp)

Còn hiệu lực

56212 000.00.17.H39-200421-0001 200000015/PCBSX-LA

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NANO HỢP NHẤT APA Nước xúc miệng diệt khuẩn

Còn hiệu lực

56213 000.00.19.H26-200422-0012 200000798/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CKT Khau trang y te

Còn hiệu lực

56214 000.00.16.H05-200428-0003 200000030/PCBSX-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN H3M VIỆT NAM Khẩu trang y tế 3 lớp và 4 lớp

Còn hiệu lực

56215 000.00.16.H02-200424-0001 200000002/PCBSX-BG

CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO BA SAO Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

56216 000.00.16.H02-200424-0002 200000003/PCBSX-BG

CÔNG TY TNHH YONG SUNG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

56217 000.00.16.H02-200424-0003 200000004/PCBSX-BG

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GIA PHÚ Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

56218 000.00.16.H23-200427-0001 200000060/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH NAMLEE INTERNATIONAL TRANG PHỤC PHÒNG DỊCH

Còn hiệu lực

56219 000.00.16.H23-200424-0004 200000061/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRADIPHAR Khẩu trang y tế PASTER

Còn hiệu lực

56220 000.00.16.H23-200424-0006 200000062/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRADIPHAR Khẩu trang y tế BioMASK

Còn hiệu lực

56221 000.00.16.H23-200424-0007 200000063/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN ASEM VINA Khẩu trang y tế VINAKITcv

Còn hiệu lực

56222 000.00.12.H19-200427-0002 200000020/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HẠNH MINH Khăn và Bộ Khăn Phẫu Thuật

Còn hiệu lực

56223 000.00.12.H19-200427-0001 200000005/PCBSX-ĐN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIÊN DOANH AI-LEN Khẩu trang y tế 4 lớp

Còn hiệu lực

56224 000.00.19.H26-200424-0005 200000787/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TRÚC AN DISPOSABLE FACE MASK

Còn hiệu lực

56225 000.00.19.H26-200427-0013 200000074/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ SẢN XUẤT VINSMART Máy thở xâm nhập

Còn hiệu lực

56226 000.00.19.H26-200427-0003 200000788/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP KHÁNH NHẬT Khẩu trang y tế Kana Mask

Còn hiệu lực

56227 000.00.19.H26-200425-0001 200000075/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TÂN HOÀNG LINH Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

56228 000.00.19.H26-200424-0001 200000076/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH LAMOS Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

56229 000.00.19.H26-200426-0001 200000077/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỊNH PHÁT THẾ KỶ MỚI Mặt nạ tránh giọt bắn

Còn hiệu lực

56230 000.00.19.H26-200425-0002 200000789/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỊNH PHÁT THẾ KỶ MỚI Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

56231 20015261/HSCBA-HN 200000790/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HOÀNG SA 636 Cồn 70 độ

Còn hiệu lực

56232 20015262/HSCBA-HN 200000791/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HOÀNG SA 636 Cồn 90 độ

Còn hiệu lực

56233 000.00.19.H26-200427-0010 200000792/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC VIETLIFE VIETLIFE INFLAPAIN

Còn hiệu lực

56234 000.00.19.H26-200427-0008 200000793/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC VIETLIFE VIETLIFE ANTICAN

Còn hiệu lực

56235 20015259/HSCBA-HN 200000794/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BROS VIỆT NAM CỒN 70 ĐỘ

Còn hiệu lực

56236 20015356/HSCBA-HN 200000795/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC AERO CHEMIE VIÊN ĐẶT PHỤ KHOA TRÀ XANH

Còn hiệu lực

56237 000.00.19.H26-200427-0004 200000796/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ASEAN ASEAN ETHANOL 90

Còn hiệu lực

56238 000.00.19.H26-200424-0002 200000797/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ASEAN ASEAN ETHANOL 70

Còn hiệu lực

56239 000.00.19.H15-200427-0001 200000003/PCBSX-ĐL

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÙY TIÊN Khẩu trang y tế 3 lớp Thùy Tiên

Còn hiệu lực

56240 000.00.16.H23-200424-0001 200000057/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN HD PLAST Khẩu trang y tế kháng khuẩn HD MASK

Còn hiệu lực

56241 000.00.16.H23-200424-0002 200000058/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN HD PLAST Khẩu trang y tế kháng khuẩn Nano bạc HD MASK

Còn hiệu lực

56242 000.00.16.H23-200424-0003 200000059/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN HD PLAST Khẩu trang y tế HD MASK

Còn hiệu lực

56243 000.00.19.H29-200420-0016 200000662/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH IGG VIỆT NAM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

56244 000.00.19.H29-200422-0029 200000072/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT GALAXY MEDICAL Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

56245 20003391/HSCBSX-HCM 200000073/PCBSX-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MỸ PHẨM HOA TULIP Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

56246 000.00.19.H29-200422-0014 200000074/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI GEN Bộ Kít tách chiết tế bào gốc từ mô mỡ (ADSC extraction kit)

Còn hiệu lực

56247 000.00.19.H29-200422-0016 200000075/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN ĐÔNG TIẾN/ TAN DONG TIEN TRADING INVESTMENT COMPANY LIMITED Khẩu trang Y tế Kháng khuẩn TADOTICO

Còn hiệu lực

56248 000.00.19.H29-200422-0013 200000663/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ GIA BẢO khẩu trang kháng khuẩn

Còn hiệu lực

56249 000.00.19.H29-200422-0007 200000076/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC NGỌC KHÁNH Khẩu trang y tế (Đơn vị tính: Hộp)

Còn hiệu lực

56250 200300/NKTTB-BYT 200007/NKTTB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm sinh học phân tử

Còn hiệu lực