STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
56476 000.00.19.H26-200423-0023 200000746/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHÀN THANH KHẨU TRANG Y TẾ 3 LỚP - KHÁNG KHUẨN

Còn hiệu lực

56477 000.00.19.H26-200423-0022 200000772/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHÀN THANH KHẨU TRANG Y TẾ 4 LỚP - KHÁNG KHUẨN

Còn hiệu lực

56478 000.00.19.H26-200419-0002 200000739/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHOA HỌC VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Máy tách chiết axit nucleic tự động

Còn hiệu lực

56479 000.00.16.H23-200423-0002 200000014/PCBSX-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN ASEM VINA Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

56480 20000625/HSCBMB-CT 200000004/PCBMB-CT

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NAM SƠN

Còn hiệu lực

56481 000.00.19.H29-200420-0013 200000638/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM NPJ FRANCE GEL K – Y FRANCE

Còn hiệu lực

56482 000.00.19.H29-200420-0015 200000639/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TUTA PHARMA XOANG ECLIPTA

Còn hiệu lực

56483 000.00.19.H29-200418-0001 200000640/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ KHÁNH HƯNG Hóa chất phun - tẩy rửa dụng cụ hoạt tính enzyme

Còn hiệu lực

56484 000.00.19.H29-200420-0012 200000641/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ECOM NET Bộ trang phục bảo hộ y tế

Còn hiệu lực

56485 000.00.19.H29-200420-0009 200000642/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SRI TRANG INDOCHINA (VIỆT NAM) Găng tay cao su khám bệnh nhãn hiệu SGLOVES

Còn hiệu lực

56486 000.00.19.H29-200420-0007 200000104/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BPHARM

Còn hiệu lực

56487 000.00.19.H29-200419-0001 200000060/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU NHƯ Ý Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

56488 000.00.19.H29-200418-0004 200000643/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM DỤNG CỤ PHẪU THUẬT SỬ DỤNG TRONG PHẪU THUẬT CỦA HÃNG ORTHOPEADIC t & SPINE DEVELOPMENT

Còn hiệu lực

56489 000.00.19.H29-200418-0007 200000644/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU MQ KHẨU TRANG 4 LỚP KHÁNG KHUẨN MQ SKIN AQUA MASK / ANTIMICROBIAL FACE MASK 4 LAYER MQ SKIN AQUA MASK

Còn hiệu lực

56490 000.00.19.H29-200420-0001 200000645/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT TRÂM ANH HỒ KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

56491 000.00.19.H29-200418-0006 200000646/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU MQ KHẨU TRANG 4 LỚP MQ SKIN AQUA MASK / FACE MASK 4 LAYER MQ SKIN AQUA MASK

Còn hiệu lực

56492 20014080/HSCBA-HCM 200000647/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Hóa chất xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

56493 000.00.19.H29-200418-0003 200000648/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA NQ BỘ ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN CÓ CAMERA

Còn hiệu lực

56494 20014079/HSCBA-HCM 200000649/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA NQ NỘI THẤT Y TẾ_SAIKANG

Còn hiệu lực

56495 000.00.19.H29-200422-0005 200000650/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN HQGANO Áo choàng phòng dịch (Disposable Isolation Gown)

Còn hiệu lực

56496 000.00.19.H29-200422-0006 200000651/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN HQGANO Bộ trang phục phòng dịch (Disposable Isolation Suit)

Còn hiệu lực

56497 000.00.19.H29-200422-0010 200000652/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ TƯƠI MART Khẩu trang y tế Mr Tươi

Còn hiệu lực

56498 000.00.19.H29-200422-0003 200000061/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ RESHP VIỆT NAM Khẩu trang Y tế cao cấp

Còn hiệu lực

56499 000.00.19.H29-200423-0003 200000062/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ QUẢNG THUẬN MEDICAL Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

56500 20003383/HSCBSX-HCM 200000063/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AGRE Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

56501 000.00.19.H17-200419-0001 200000031/PCBA-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ MEM-CO Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

56502 000.00.19.H15-200421-0001 200000002/PCBSX-ĐL

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU HUMA Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

56503 000.00.16.H23-200423-0001 200000053/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH DHQ Khẩu trang Y tế cao cấp V3N

Còn hiệu lực

56504 000.00.16.H23-200422-0004 200000054/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG RELAX HD

Còn hiệu lực

56505 000.00.16.H23-200422-0002 200000055/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG Doctorbio Kids

Còn hiệu lực

56506 000.00.16.H23-200422-0003 200000056/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG Doctorbio

Còn hiệu lực

56507 000.00.03.H42-200422-0001 200000019/PCBA-NB

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Trang phục phòng dịch

Còn hiệu lực

56508 000.00.03.H42-200422-0002 200000020/PCBA-NB

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Bọc giày phòng dịch

Còn hiệu lực

56509 000.00.19.H26-200422-0005 200000718/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHÀN THANH KHẨU TRANG Y TẾ 4 LỚP - KHÁNG KHUẨN

Còn hiệu lực

56510 000.00.19.H26-200422-0003 200000719/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHÀN THANH KHẨU TRANG Y TẾ 3 LỚP - KHÁNG KHUẨN

Còn hiệu lực

56511 000.00.17.H39-200418-0001 200000011/PCBSX-LA

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI TUYẾT TRÂN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

56512 000.00.17.H39-200420-0001 200000012/PCBSX-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT (ĐÔNG DƯỢC VIỆT) Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

56513 000.00.19.H29-200422-0001 200000635/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT- THƯƠNG MẠI GIA BẢO PHƯƠNG Khẩu trang y tế phòng nhiễm khuẩn

Còn hiệu lực

56514 20014023/HSCBA-HCM 200000634/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TENAMYD KHẨU TRANG Y TẾ TENAMYD® FACE MASK

Còn hiệu lực

56515 20014024/HSCBA-HCM 200000636/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TENAMYD KHẨU TRANG Y TẾ TENAMYD® FACE MASK

Còn hiệu lực

56516 000.00.19.H29-200422-0002 200000637/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT- THƯƠNG MẠI GIA BẢO PHƯƠNG Khẩu trang y tế thông thường

Còn hiệu lực

56517 000.00.17.H54-200420-0001 200000008/PCBSX-TB

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HƯƠNG SEN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

56518 000.00.16.H05-200422-0003 200000025/PCBSX-BN

CÔNG TY TNHH A&M ASIA KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

56519 20015349/HSCBA-HN 200000715/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM PHÚ THÁI Khẩu trang y tế Phú Thái

Còn hiệu lực

56520 20006503/HSCBSX-HN 200000066/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TRÚC AN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

56521 000.00.19.H26-200418-0012 200000067/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VINA TOWEL VIỆT NAM khẩu trang hoạt tính 3 lớp dành cho trẻ em

Còn hiệu lực

56522 000.00.19.H26-200421-0005 200000717/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT MAY MẶC – THỜI TRANG MIAN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

56523 000.00.16.H23-200422-0006 200000013/PCBSX-HD

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRADIPHAR Dung dịch sát khuẩn dụng cụ y tế

Còn hiệu lực

56524 000.00.16.H23-200422-0005 200000052/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ITALY Khẩu trang y tế ITALY

Còn hiệu lực

56525 000.00.12.H19-200420-0001 200000017/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HẠNH MINH Áo Phẫu Thuật

Còn hiệu lực

56526 000.00.12.H19-200422-0001 200000016/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THIẾT KẾ AN PHÚ Khẩu trang y tế 4 lớp (4-layer medical mask)

Còn hiệu lực

56527 000.00.19.H15-200418-0002 200000004/PCBA-ĐL

CÔNG TY TNHH ĐÔNG NAM DƯỢC TRUNG VINH Khẩu trang y tế Trung Vinh

Còn hiệu lực

56528 000.00.16.H05-200422-0002 200000038/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI XNK CHANG CHANG Khẩu trang Y tế

Còn hiệu lực

56529 000.00.04.G18-200213-0242 20000056/2020/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM

Còn hiệu lực

56530 000.00.04.G18-200114-0238 20000055/2020/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)

Còn hiệu lực

56531 000.00.04.G18-200302-0293 20000054/2020/XNQC-TTBYT

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ AMVGROUP

Còn hiệu lực

56532 000.00.04.G18-200207-0241 20000053/2020/XNQC-TTBYT

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ AMVGROUP

Còn hiệu lực

56533 000.00.04.G18-200418-0008 200005/NKTTB-BYT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VINFAST Máy thở

Còn hiệu lực

56534 20003388/HSCBSX-HCM 200000052/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU VI NA KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

56535 000.00.19.H29-200421-0017 200000053/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT- THƯƠNG MẠI GIA BẢO PHƯƠNG Khẩu trang Y tế

Còn hiệu lực

56536 000.00.19.H29-200419-0003 200000054/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN HQGANO Khẩu trang Y tế

Còn hiệu lực

56537 000.00.19.H29-200420-0010 200000619/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ECOM NET Khẩu trang 3D 4 lớp Ecom mask

Còn hiệu lực

56538 000.00.19.H29-200420-0011 200000618/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ECOM NET Khẩu trang kháng khuẩn 4 lớp Ecom mask

Còn hiệu lực

56539 20014070/HSCBA-HCM 200000620/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỆT MAY VĨNH PHÁT KHẨU TRANG Y TẾ KHÁNG KHUẨN BẢO LINH

Còn hiệu lực

56540 20014077/HSCBA-HCM 200000622/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHẤT TRÍ Khẩu trang cao cấp ADPRO

Còn hiệu lực

56541 20014078/HSCBA-HCM 200000623/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHẤT TRÍ Khẩu trang y tế kháng khuẩn ADPRO

Còn hiệu lực

56542 000.00.19.H292004170001 200000624/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CARL ZEISS VIỆT NAM Kính hiển vi phẫu thuật kỹ thuật số và phụ kiện

Còn hiệu lực

56543 20003393/HSCBSX-HCM 200000055/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN GOGREEN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

56544 20003392/HSCBSX-HCM 200000056/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH LINA HOME Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

56545 20014085/HSCBA-HCM 200000625/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TOÀN ÁNH Bộ kit dùng trong xét nghiệm ung thư cổ tử cung

Còn hiệu lực

56546 20014084/HSCBA-HCM 200000626/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA ĐỖ THÂN Bộ dụng cụ thăm khám & phẫu thuật thanh quản

Còn hiệu lực

56547 20014016/HSCBA-HCM 200000627/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ THUẦN VIỆT Bông tẩm cồn

Còn hiệu lực

56548 20014069/HSCBA-HCM 200000628/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHƯỚC TIẾN Khẩu trang y tế Phước Tiến

Còn hiệu lực

56549 20009552/HSCBMB-HCM 200000103/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TM DVKT XNK HUY HOÀNG

Còn hiệu lực

56550 20003389/HSCBSX-HCM 200000057/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ THẢO NGỌC Khẩu trang y tế thông thường

Còn hiệu lực