STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
5701 000.00.19.H29-220620-0030 220002148/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH KHẢ LỘC Ống dẫn lưu nước tiểu

Còn hiệu lực

5702 000.00.19.H29-220618-0007 220002147/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TATAVN Chất nhầy phẫu thuật nhãn khoa

Còn hiệu lực

5703 000.00.19.H26-220623-0011 220001892/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VAH Cốm tắm thảo dược

Còn hiệu lực

5704 000.00.19.H26-220622-0015 220002179/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI SUNRISE VIỆT NAM GĂNG TAY LATEX PHẪU THUẬT CHƯA TIỆT TRÙNG, CÓ BỘT

Còn hiệu lực

5705 000.00.19.H29-220618-0006 220002146/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TATAVN Chất nhuộm bao

Còn hiệu lực

5706 000.00.04.G18-220622-0018 220002558/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ Y KHOA 3P Bơm tiêm điện tự động dùng cho máy chụp cắt lớp vi tính (CT)

Còn hiệu lực

5707 000.00.19.H29-220620-0008 220002145/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN TIẾN Mặt nạ oxy có túi

Còn hiệu lực

5708 000.00.16.H05-220621-0002 220000076/PCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCOMTECH Máy nối dây vô trùng đa mối nối và phụ kiện đi kèm

Còn hiệu lực

5709 000.00.19.H29-220620-0019 220002144/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MY TÂM Canula nhựa dùng trong phẫu thuật nội soi khớp

Còn hiệu lực

5710 000.00.19.H29-220620-0005 220001203/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TƯỜNG HY

Còn hiệu lực

5711 000.00.19.H29-220617-0012 220002143/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEDI USA Kim lấy máu

Còn hiệu lực

5712 000.00.19.H29-220617-0011 220002142/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEDI USA Bút lấy máu

Còn hiệu lực

5713 000.00.19.H29-220620-0003 220001202/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT BKT

Còn hiệu lực

5714 000.00.19.H29-220617-0013 220002141/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH GRASSLAND VIETNAM Bộ chăm sóc bệnh nhân

Còn hiệu lực

5715 000.00.19.H29-220621-0030 220002140/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH Y NHA KHOA 3D Chỉ không tiêu

Còn hiệu lực

5716 000.00.19.H29-220615-0024 220002139/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH Y NHA KHOA 3D Dụng cụ chỉnh nha

Còn hiệu lực

5717 000.00.19.H29-220613-0009 220002138/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH VIỆT HÙNG GROUP Vật liệu nha khoa

Còn hiệu lực

5718 000.00.16.H23-220623-0002 220000116/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH MEDIZIN Dung dịch súc miệng - họng MEZ/01

Còn hiệu lực

5719 000.00.04.G18-220623-0009 220002557/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng urea nitrogen

Còn hiệu lực

5720 000.00.19.H26-220622-0022 220001891/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYỆT CÁT Băng cố định vết gãy trong chấn thương chỉnh hình

Còn hiệu lực

5721 000.00.19.H26-220622-0011 220002178/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI SUNRISE VIỆT NAM GĂNG TAY LATEX PHẪU THUẬT TIỆT TRÙNG, CÓ BỘT

Còn hiệu lực

5722 000.00.04.G18-220623-0007 220002556/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng protein toàn phần

Còn hiệu lực

5723 000.00.04.G18-220623-0006 220002555/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng glucose

Còn hiệu lực

5724 000.00.19.H26-220622-0034 220001890/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VIỆT NAM Xe bô

Còn hiệu lực

5725 000.00.04.G18-220623-0005 220002554/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng creatinine

Còn hiệu lực

5726 000.00.19.H26-220616-0001 220001889/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ COMED VIỆT NAM Xe lăn

Còn hiệu lực

5727 000.00.19.H26-220616-0002 220001888/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ COMED VIỆT NAM TỦ ĐẦU GIƯỜNG BỆNH NHÂN

Còn hiệu lực

5728 000.00.04.G18-220623-0004 220002553/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng aspartate aminotransferase

Còn hiệu lực

5729 000.00.12.H19-220622-0002 220000040/PCBA-ĐN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUỐC TẾ KIM BẢO SƠN (VIỆT NAM) GĂNG TAY KHÁM BỆNH

Còn hiệu lực

5730 000.00.12.H19-220622-0001 220000039/PCBA-ĐN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUỐC TẾ KIM BẢO SƠN (VIỆT NAM) GĂNG TAY KHÁM BỆNH

Còn hiệu lực

5731 000.00.12.H19-220620-0002 220000010/PCBB-ĐN

CÔNG TY TNHH BAYER VIỆT NAM Xylanh tiệt trùng

Còn hiệu lực

5732 000.00.12.H19-220620-0001 220000009/PCBB-ĐN

CÔNG TY TNHH BAYER VIỆT NAM Xylanh tiệt trùng với ống nạp nhanh

Còn hiệu lực

5733 000.00.19.H26-220518-0009 220002177/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HTP VIỆT NAM Kìm sinh thiết cơ tim

Còn hiệu lực

5734 000.00.04.G18-220623-0002 220002552/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Cụm IVD Enzymes: Creatine Kinase, Lactate Dehydrogenase, Gamma-Glutamyl Transferase

Còn hiệu lực

5735 000.00.19.H26-220622-0035 220001887/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VIỆT NAM Nạng và gậy bốn chân

Còn hiệu lực

5736 000.00.19.H26-220622-0032 220001886/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VIỆT NAM Khung tập đi

Còn hiệu lực

5737 000.00.17.H09-220617-0005 220000045/PCBB-BD

CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM OPC BÌNH DƯƠNG OP. ANTI - BAC

Còn hiệu lực

5738 000.00.17.H09-220617-0004 220000044/PCBB-BD

CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM OPC BÌNH DƯƠNG ETHANOL70 OPC

Còn hiệu lực

5739 000.00.17.H09-220617-0003 220000043/PCBB-BD

CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM OPC BÌNH DƯƠNG ETHANOL 99,5 % (v/v)

Còn hiệu lực

5740 000.00.17.H09-220617-0002 220000042/PCBB-BD

CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM OPC BÌNH DƯƠNG ETHANOL 96% (v/v)

Còn hiệu lực

5741 000.00.17.H09-220617-0001 220000041/PCBB-BD

CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM OPC BÌNH DƯƠNG ETHANOL TINH LUYỆN 90% (v/v)

Còn hiệu lực

5742 000.00.17.H09-220615-0002 220000040/PCBB-BD

CÔNG TY TNHH OMRON HEALTHCARE MANUFACTURING VIỆT NAM Nhiệt kế kỹ thuật số

Còn hiệu lực

5743 000.00.17.H09-220615-0001 220000039/PCBB-BD

CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM OPC BÌNH DƯƠNG ETHANOL TINH LUYỆN 70% (v/v)

Còn hiệu lực

5744 000.00.17.H09-220420-0001 220000038/PCBB-BD

CÔNG TY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM) Dung dịch nhỏ mắt

Còn hiệu lực

5745 000.00.16.H23-220623-0001 220000115/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH MEDIZIN Dung dịch vệ sinh phụ nữ BEAUTY O’REOL KOREA KENVIN/01

Còn hiệu lực

5746 000.00.16.H02-220621-0001 220000027/PCBA-BG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC BMP DUNG DỊCH XỊT HỌNG

Còn hiệu lực

5747 000.00.04.G18-220622-0019 220002551/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH HÀNG TIÊU DÙNG VIỆT CHÂU Nhiệt kế hồng ngoại không tiếp xúc

Còn hiệu lực

5748 000.00.10.H37-220609-0002 220000038/PCBMB-LS

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 574

Còn hiệu lực

5749 000.00.10.H37-220609-0001 220000037/PCBMB-LS

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 592

Còn hiệu lực

5750 000.00.19.H29-211219-0003 220001384/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TOKYO OPTICAL VIỆT NAM Tròng kính điều chỉnh khúc xạ

Còn hiệu lực

5751 000.00.19.H26-220618-0007 220002176/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT ĐỨC Que thử thai

Còn hiệu lực

5752 000.00.19.H26-220617-0011 220002175/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ONEST PHARMA Gel bôi hậu môn

Còn hiệu lực

5753 000.00.16.H23-220525-0001 220000029/PCBMB-HD

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1387

Còn hiệu lực

5754 000.00.16.H23-220616-0001 220000114/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ QUẾ ANH TINH DẦU XỊT KHỚP X10 - CARE

Còn hiệu lực

5755 000.00.16.H23-220601-0001 220000113/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ FOTUNER VIỆT NAM Miếng dán giảm đau thảo dược

Còn hiệu lực

5756 000.00.09.H61-220622-0004 220000037/PCBMB-VL

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PNK PHARMA

Còn hiệu lực

5757 000.00.19.H26-220616-0004 220002174/PCBB-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH Máy điều trị bằng áp lực hơi dùng trong y tế

Còn hiệu lực

5758 000.00.19.H26-220614-0013 220001937/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM ĐỨC MINH

Còn hiệu lực

5759 000.00.19.H26-220615-0012 220001936/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ CNC VIỆT NAM

Còn hiệu lực

5760 000.00.19.H26-220616-0029 220002173/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC Tấm cảm biến

Còn hiệu lực

5761 000.00.19.H26-220616-0032 220002172/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN Chất thử chẩn đoán dùng cho máy phân tích đông máu

Còn hiệu lực

5762 000.00.19.H26-220613-0025 220002171/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KHOA HỌC VINMED Máy tập phục hồi chức năng cơ sàn chậu

Còn hiệu lực

5763 000.00.19.H26-220616-0018 220002170/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC Hệ thống khí y tế trung tâm

Còn hiệu lực

5764 000.00.19.H26-220516-0013 220001935/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH EHEALTHEE

Còn hiệu lực

5765 000.00.19.H26-220512-0023 220002169/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ BOSSCOM Miếng bọt biển cầm máu vô trùng dùng trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

5766 000.00.19.H26-220523-0006 220001934/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC HH1 VINHOMES GREEN BAY TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ DƯỢC HAPHARCO

Còn hiệu lực

5767 000.00.19.H26-220610-0017 220002168/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Chất kiểm chuẩn dùng cho máy phân tích nước tiểu

Còn hiệu lực

5768 000.00.19.H26-220610-0018 220002167/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Chất kiểm chuẩn dùng cho máy phân tích nước tiểu

Còn hiệu lực

5769 000.00.04.G18-220622-0016 220002550/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng Cortisol

Còn hiệu lực

5770 000.00.19.H26-220616-0007 220002166/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM Mặt nạ thở

Còn hiệu lực

5771 000.00.19.H26-220615-0028 220001933/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC ĐẠI DƯƠNG 5

Còn hiệu lực

5772 000.00.19.H26-220615-0019 220001932/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC THÀNH AN

Còn hiệu lực

5773 000.00.19.H26-220615-0024 220001931/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN TRỰC THUỘC BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG

Còn hiệu lực

5774 000.00.19.H26-220616-0011 220001885/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ QB Keo dán da

Còn hiệu lực

5775 000.00.19.H26-220517-0004 220001884/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH EHEALTHEE Tủ lạnh bảo quản vắc xin

Còn hiệu lực