STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
58576 000.00.19.H26-201116-0002 200000431/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH VIETMEDICAL

Còn hiệu lực

58577 000.00.19.H26-201117-0007 200002010/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Đèn mổ

Còn hiệu lực

58578 000.00.19.H26-201116-0010 200002011/PCBA-HN

CHI NHÁNH HÀ NỘI – CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GISP VIỆT NAM Dụng cụ rửa vết thương và phụ kiện

Còn hiệu lực

58579 000.00.19.H26-201116-0009 200002012/PCBA-HN

CHI NHÁNH HÀ NỘI – CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GISP VIỆT NAM Cụm trang thiết bị y tế: Dụng cụ gắp ráy tai/dị vật, rửa/dẫn lưu tai và mũi

Còn hiệu lực

58580 000.00.19.H26-201111-0011 200002013/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HOÀN MỸ GHẾ KHÁM BỆNH NHÂN

Còn hiệu lực

58581 000.00.19.H26-201113-0004 200000432/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH TXP VIỆT NAM

Còn hiệu lực

58582 000.00.19.H26-201116-0008 200002014/PCBA-HN

CHI NHÁNH HÀ NỘI – CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GISP VIỆT NAM Cụm trang thiết bị y tế: Chăn, tã trẻ sơ sinh

Còn hiệu lực

58583 000.00.19.H26-201109-0013 200000433/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH

Còn hiệu lực

58584 000.00.19.H26-201116-0004 200002015/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TRIVINA Bộ lưu lượng kế kèm bình làm ẩm

Còn hiệu lực

58585 000.00.19.H26-201116-0007 200002016/PCBA-HN

CHI NHÁNH HÀ NỘI – CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GISP VIỆT NAM Dụng cụ thông tắc dây cho ăn (G, J VÀ PEG)

Còn hiệu lực

58586 000.00.19.H26-201116-0006 200002017/PCBA-HN

CHI NHÁNH HÀ NỘI – CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GISP VIỆT NAM Dụng cụ giảm đau cho bệnh nhi khi tiêm

Còn hiệu lực

58587 000.00.19.H26-201110-0019 200000434/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ HC

Còn hiệu lực

58588 000.00.19.H26-201111-0014 200000435/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HÀ ANH

Còn hiệu lực

58589 000.00.19.H26-201116-0011 200002018/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SINH NAM Máy chuyển lam kính tự động

Còn hiệu lực

58590 000.00.19.H26-201116-0012 200002019/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SINH NAM Máy dán lamen tự động trên lam kính

Còn hiệu lực

58591 000.00.19.H26-201120-0005 200002020/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC LIS XOANG BÁT VỊ

Còn hiệu lực

58592 000.00.19.H26-201122-0001 200002021/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BIOPHAR GẠC RĂNG MIỆNG BON KIDS

Còn hiệu lực

58593 000.00.19.H26-201124-0009 200002022/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH QUỐC TẾ VINAFACO XỊT HỌNG KEO ONG PLATINUM EXTRA

Còn hiệu lực

58594 000.00.19.H29-200814-0009 200002068/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH XE HƠI TỐI THƯỢNG Bộ dụng cụ y tế sơ cứu

Còn hiệu lực

58595 000.00.19.H29-201026-0003 200002069/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH Miếng giữ nhiệt

Còn hiệu lực

58596 000.00.19.H29-201109-0005 200000319/PCBMB-HCM

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM OPTION ONE

Còn hiệu lực

58597 000.00.10.H31-201019-0003 200000042/PCBA-HY

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU MINH KHÔI Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

58598 000.00.19.H17-201112-0001 200000058/PCBA-ĐNa

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VINA MASK Bộ trang phục chống dịch

Còn hiệu lực

58599 000.00.16.H25-201022-0001 200000070/PCBA-HNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KIM BẢNG Dung dich vệ sinh mũi, họng, răng , miệng NANOSILVER

Còn hiệu lực

58600 000.00.16.H25-201113-0002 200000069/PCBA-HNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KIM BẢNG Nước vệ sinh mũi OXY Baby

Còn hiệu lực

58601 000.00.16.H25-201113-0001 200000068/PCBA-HNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KIM BẢNG Nước vệ sinh mũi OXY

Còn hiệu lực

58602 000.00.16.H25-201111-0002 200000067/PCBA-HNa

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NGỌC ĐẠI KHẨU TRANG Y TẾ HÀ NAM

Còn hiệu lực

58603 000.00.03.H42-201118-0001 200000023/PCBA-NB

CÔNG TY TNHH SOBE DUNG DỊCH NHỎ HỌNG SOBE

Còn hiệu lực

58604 000.00.03.H42-201007-0001 200000005/PCBMB-NB

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG YẾN

Còn hiệu lực

58605 000.00.16.H23-201119-0001 200000113/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DOLEXPHAR Nước súc miệng Pharphap proline

Còn hiệu lực

58606 000.00.19.H29-201117-0006 200002063/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI, THIẾT BỊ Y TẾ TÂM MINH ANH Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

58607 000.00.19.H29-201118-0004 200002064/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TRẦN THỊNH Miếng dán điện cực VivaLNK

Còn hiệu lực

58608 000.00.19.H29-201118-0003 200000316/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TOYU VIỆT NAM

Còn hiệu lực

58609 000.00.19.H29-201109-0001 200000317/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI HÀNG NHẬT TỐT NHẤT OKINAWA

Còn hiệu lực

58610 000.00.19.H29-201116-0015 200002065/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA Dụng cụ nâng xoang trong cấy ghép implant

Còn hiệu lực

58611 000.00.19.H29-201118-0006 200002066/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHƯƠNG BẢO TRÍ Giường y tế

Còn hiệu lực

58612 000.00.19.H29-201116-0010 200000318/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HUỲNH NGỌC

Còn hiệu lực

58613 000.00.19.H29-201118-0001 200000383/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU XUÂN LONG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

58614 000.00.19.H29-201119-0017 200002067/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU KIM HOÀNG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

58615 000.00.16.H25-200911-0001 200000026/PCBSX-HNa

CÔNG TY CP NGHIÊN CỨU VÀ CHẾ TẠO CÔNG NGHIỆP KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

58616 000.00.17.H08-201113-0001 200000005/PCBSX-BĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHIỆP HÀNG HẢI Nitơ y tế dạng khí và lỏng

Còn hiệu lực

58617 000.00.16.H02-201112-0001 200000005/PCBMB-BG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN VIỆT SINH

Còn hiệu lực

58618 000.00.19.H29-200914-0008 200002059/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NGÂN HOÀNG 6 Giường kéo giãn cột sống

Còn hiệu lực

58619 000.00.19.H29-200912-0007 200002060/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NGÂN HOÀNG 6 Giường chăm sóc bệnh nhân

Còn hiệu lực

58620 000.00.19.H29-201023-0010 200000315/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TÂM PHÁT PHARMA

Còn hiệu lực

58621 000.00.19.H29-201102-0002 200002061/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN LIWORLDCO KHẨU TRANG Y TẾ N95

Còn hiệu lực

58622 000.00.19.H29-201117-0005 200002062/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG BẠCH TUYẾT KHẨU TRANG Y TẾ 3 LỚP, KHẨU TRANG Y TẾ 3 LỚP TIỆT TRÙNG, KHẨU TRANG Y TẾ 4 LỚP, KHẨU TRANG Y TẾ 4 LỚP TIỆT TRÙNG

Còn hiệu lực

58623 000.00.19.H29-201118-0010 200000382/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THẾ GIỚI THƯƠNG MẠI THIÊN PHÚC Giấy in siêu âm

Còn hiệu lực

58624 000.00.12.H19-201110-0002 200000061/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NHỰA PHONG NGUYÊN - CHI NHÁNH XƯỞNG GIÀY Khẩu Trang Y Tế

Còn hiệu lực

58625 000.00.16.H05-201116-0001 200000160/PCBA-BN

NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN ÂN Khẩu trang y tế ( Medical Face Mask)

Còn hiệu lực

58626 000.00.17.H09-201119-0001 200000058/PCBSX-BD

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO DƯỢC PHẨM TRƯỜNG SINH Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

58627 000.00.19.H26-201110-0004 200000424/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM NGUYÊN KHÁNH

Còn hiệu lực

58628 000.00.19.H26-201119-0002 200000425/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ BÁCH VIỆT

Còn hiệu lực

58629 000.00.19.H26-201109-0014 200000426/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ MẠNH DŨNG

Còn hiệu lực

58630 000.00.19.H26-201112-0002 200000427/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ GICO

Còn hiệu lực

58631 000.00.19.H26-201110-0003 200000428/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO VỀ THIẾT BỊ Y TẾ ANH NGỌC

Còn hiệu lực

58632 000.00.19.H26-201112-0009 200001996/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI Y TẾ ĐỨC MINH Giấy siêu âm

Còn hiệu lực

58633 000.00.19.H26-201110-0001 200000429/PCBMB-HN

CHI NHÁNH HÀ NỘI – CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GISP VIỆT NAM

Còn hiệu lực

58634 000.00.19.H26-201113-0006 200000255/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIÊN DOANH EU VIỆT NAM Khẩu trang y tế thông thường

Còn hiệu lực

58635 000.00.19.H26-201105-0020 200001998/PCBA-HN

HỘ KINH DOANH DƯƠNG THỊ LỢI DUNG DỊCH PK ĐỖ QUANG VỊNH

Còn hiệu lực

58636 000.00.19.H26-201102-0003 200000430/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM EXALAB

Còn hiệu lực

58637 000.00.19.H26-201119-0011 200002000/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC ĐỨC Gói muối sinh lý MAXKONA 500

Còn hiệu lực

58638 000.00.19.H26-201119-0009 200002001/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH QUỐC TẾ VINAFACO XỊT HỌNG KEO ONG PLATINUM EXTRA

Còn hiệu lực

58639 000.00.19.H26-201119-0012 200002002/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TD THĂNG LONG GĂNG TAY Y TẾ KHÁM BỆNH

Còn hiệu lực

58640 000.00.19.H26-201119-0013 200002003/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC VIỆT NAM DUNG DỊCH VỆ SINH MŨI

Còn hiệu lực

58641 000.00.19.H26-201119-0015 200002004/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIA BẢO HƯNG Áo Choàng Phẫu Thuật

Còn hiệu lực

58642 000.00.19.H29-201109-0004 200000314/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ QUANG HƯNG

Còn hiệu lực

58643 000.00.19.H29-201116-0011 200002056/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT Hệ thống cánh tay treo trần phòng mổ (Pendant)

Còn hiệu lực

58644 000.00.19.H29-201117-0001 200000381/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ GLK VIỆT NAM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

58645 000.00.19.H29-201117-0003 200002058/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KICHY VIỆT NAM Găng Tay Y Tế

Còn hiệu lực

58646 000.00.16.H23-201116-0001 200000112/PCBA-HD

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SYNTECH- NHÀ MÁY HẢI DƯƠNG Dung dịch vệ sinh mũi AGERVISIM

Còn hiệu lực

58647 000.00.18.H56-201110-0001 200000015/PCBA-TH

CÔNG TY TNHH QUALITY VIỆT NAM Khẩu trang y tế thông thường

Còn hiệu lực

58648 000.00.19.H29-201022-0010 200002048/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH EYES OPTICAL Bộ kết hợp Bàn ghế; Máy đo khúc xạ tự động; Bộ thử khúc xạ tự động;

Còn hiệu lực

58649 000.00.19.H29-201111-0008 200002049/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ BẢO AN KHANG KHẨU TRANG Y TẾ 3 LỚP

Còn hiệu lực

58650 000.00.19.H29-201111-0009 200002050/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ BẢO AN KHANG KHẨU TRANG Y TẾ 4 LỚP

Còn hiệu lực