STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
59926 000.00.19.H29-200916-0008 200000336/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ GUNMA VINA Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

59927 000.00.19.H29-200922-0005 200000337/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH TM DV SX DDT VIỆT NAM Khẩu trang Y tế

Còn hiệu lực

59928 18000411/HSCBMB-PT 200000003/PCBMB-PT

CÔNG TY TNHH THUONG MAI VÀ KỸ THUẬT MEDITECH

Còn hiệu lực

59929 000.00.19.H15-200923-0001 200000004/PCBMB-ĐL

CÔNG TY TNHH XÉT NGHIỆM VÀ CHUẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH PHÚC AN

Còn hiệu lực

59930 000.00.19.H26-200917-0004 200001657/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH FUJIN VIỆT NAM DUNG DỊCH XỊT MŨI FUNBON DHP

Còn hiệu lực

59931 000.00.19.H26-200916-0002 200000223/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH NĂM PHƯƠNG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

59932 000.00.19.H26-200917-0013 200001659/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VINMAS POWER KHẨU TRANG Y TẾ TRẺ EM

Còn hiệu lực

59933 000.00.19.H26-200917-0002 200001660/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÂN Ý Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

59934 000.00.19.H26-200903-0005 200001661/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK VINANGO NAM ANH Khẩu trang y tế Thiên Phúc

Còn hiệu lực

59935 000.00.19.H26-200914-0004 200001662/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH RISEN FOOD VIỆT NAM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

59936 000.00.19.H26-200920-0001 200001663/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DECOTRA Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

59937 000.00.19.H26-200921-0001 200001664/PCBA-HN

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM IDC Khẩu trang y tế Dr.IDC

Còn hiệu lực

59938 000.00.17.H13-200914-0001 200000010/PCBMB-CT

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ ĐỨC MINH

Còn hiệu lực

59939 000.00.19.H26-200814-0011 200001648/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHM QUỐC TẾ Túi chứa dịch dinh dưỡng truyền tĩnh mạch các cỡ

Còn hiệu lực

59940 000.00.19.H26-200920-0002 200001651/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂN CƯƠNG Đèn khám

Còn hiệu lực

59941 000.00.19.H26-200829-0002 200001652/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THÀNH NGÂN Khẩu trang y tế 4 lớp

Còn hiệu lực

59942 000.00.19.H26-200907-0016 200000337/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN OCEANPHARMA

Còn hiệu lực

59943 000.00.19.H26-200911-0003 200001653/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC VĨNH PHÚC SEAVIMAX

Còn hiệu lực

59944 000.00.19.H26-200911-0008 200001654/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG Thiết bị soi đáy mắt

Còn hiệu lực

59945 000.00.19.H26-200911-0007 200000338/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA 3S

Còn hiệu lực

59946 000.00.19.H26-200911-0022 200000339/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ DƯƠNG SINH

Còn hiệu lực

59947 000.00.19.H26-200911-0002 200001655/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NEO AGRO BUSINESS CO., LTD. TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Tất lót

Còn hiệu lực

59948 000.00.19.H26-200911-0017 200001656/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI Ống hút dịch

Còn hiệu lực

59949 000.00.19.H26-200903-0003 200000340/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT

Còn hiệu lực

59950 000.00.19.H26-200914-0003 200000341/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TPP HÀ NỘI

Còn hiệu lực

59951 000.00.16.H02-200918-0001 200000003/PCBMB-BG

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MINH TÂM

Còn hiệu lực

59952 000.00.19.H29-200722-0013 200001683/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch đệm

Còn hiệu lực

59953 000.00.19.H29-200915-0002 200000259/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TECHNO

Còn hiệu lực

59954 000.00.19.H29-200421-0004 200001684/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Kìm kẹp kim nội soi 5 mm tái sử dụng

Còn hiệu lực

59955 000.00.19.H29-200421-0005 200001685/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Kìm kẹp kim nội soi tự điều chỉnh cân bằng 5 mm tái sử dụng

Còn hiệu lực

59956 000.00.19.H29-200916-0001 200001686/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HOÀNG BẢO NGUYÊN Gói đỡ đẻ sạch

Còn hiệu lực

59957 000.00.19.H29-200915-0013 200001687/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG HẢI SẢN RẠN BIỂN KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

59958 000.00.19.H29-200919-0004 200001688/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT- THƯƠNG MẠI GIA BẢO PHƯƠNG KHẨU TRANG Y TẾ AN PHÚC

Còn hiệu lực

59959 000.00.19.H26-200902-0007 200001649/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DEVOTE HOA KỲ Xịt mũi dạng phun sương

Còn hiệu lực

59960 000.00.19.H26-200902-0006 200001650/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DEVOTE HOA KỲ Xịt mũi dạng phun sương

Còn hiệu lực

59961 000.00.16.H05-200921-0001 200000112/PCBSX-BN

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA AITECH 360 KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

59962 000.00.16.H05-200921-0002 200000113/PCBSX-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN AN PHÚ Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

59963 000.00.10.H31-200825-0001 200000046/PCBSX-HY

CÔNG TY TNHH O - T PHARMA VIỆT NAM khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

59964 000.00.19.H26-200814-0010 200001647/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHM QUỐC TẾ Vật tư dùng trong pha chế dịch dinh dưỡng truyền tĩnh mạch

Còn hiệu lực

59965 000.00.17.H39-200826-0001 200000064/PCBA-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚ ĐỨC HUY Khẩu trang y tế 4 lớp

Còn hiệu lực

59966 000.00.17.H39-200908-0001 200000003/PCBMB-LA

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NANO HỢP NHẤT APA

Còn hiệu lực

59967 000.00.16.H23-200916-0002 200000050/PCBSX-HD

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VŨ HIẾU Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

59968 000.00.16.H05-200912-0001 200000140/PCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT ĐIỆN TỬ THÀNH LONG KHẨU TRANG Y TẾ TL PHARMA

Còn hiệu lực

59969 000.00.16.H05-200912-0002 200000141/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HTD VINA KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

59970 000.00.17.H09-200914-0003 200000116/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM Dụng cụ chứa hóa chất và mẫu

Còn hiệu lực

59971 000.00.17.H09-200914-0002 200000117/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM Cốc đựng mẫu

Còn hiệu lực

59972 000.00.17.H09-200920-0001 200000048/PCBSX-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN LABO A&B Răng sứ

Còn hiệu lực

59973 000.00.17.H09-200911-0004 200000115/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG PHÚC LONG Khẩu Trang Y Tế

Còn hiệu lực

59974 000.00.19.H29-200821-0052 200001669/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TRẦN THỊNH Phim X quang dùng trong y tế

Còn hiệu lực

59975 000.00.19.H29-200911-0012 200000257/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH SERVIER (VIỆT NAM)

Còn hiệu lực

59976 000.00.19.H29-200913-0002 200000330/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH AZA 2020 Khẩu trang Y tế

Còn hiệu lực

59977 000.00.19.H29-200912-0005 200001671/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Đèn mổ

Còn hiệu lực

59978 000.00.19.H29-200915-0004 200001672/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHẬP KHẨU TMA Máy làm đẹp da mặt FROZENC

Còn hiệu lực

59979 000.00.19.H29-200914-0011 200001673/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Dụng cụ phẫu thuật các loại trong nội soi thanh quản, bao gồm:

Còn hiệu lực

59980 000.00.19.H29-200914-0010 200001674/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Dây dẫn sáng / bộ chuyển adapter dùng cho phẫu thuật nội soi các loại, bao gồm

Còn hiệu lực

59981 000.00.19.H29-200909-0020 200001675/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH M.D.S TRUNG THIỆN Dung dịch rửa

Còn hiệu lực

59982 000.00.19.H29-200910-0017 200001676/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH M.D.S TRUNG THIỆN Dung dịch hỗ trợ xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

59983 000.00.19.H29-200910-0019 200001677/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH M.D.S TRUNG THIỆN Dung dịch đệm sử dụng cho mẫu

Còn hiệu lực

59984 000.00.19.H29-200910-0018 200001678/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH M.D.S TRUNG THIỆN Dung dịch rửa dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

59985 000.00.19.H29-200915-0010 200001679/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT PHẠM GIA Khẩu trang y tế thông thường

Còn hiệu lực

59986 000.00.19.H29-200915-0005 200001680/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN Máy chiếu biểu đồ thử thị lực và phụ kiện

Còn hiệu lực

59987 000.00.19.H29-200915-0001 200000331/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIETNAM MEDICAL Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

59988 000.00.19.H29-200915-0014 200000258/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ T&C

Còn hiệu lực

59989 000.00.19.H29-200909-0023 200001681/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU DR.MAN Khẩu Trang Y Tế

Còn hiệu lực

59990 000.00.19.H29-200915-0009 200000332/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH KING MASK Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

59991 000.00.19.H29-200905-0005 200001682/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU VÀ QUẢNG CÁO TRỨNG VÀNG Khẩu trang y tế kháng khuẩn 4 lớp

Còn hiệu lực

59992 000.00.19.H29-200917-0001 200000333/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VĨNH TIẾN khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

59993 000.00.16.H23-200917-0001 200000101/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH TUẤN NỘI Khẩu trang y tế Vietpower

Còn hiệu lực

59994 000.00.18.H20-200914-0001 200000015/PCBA-ĐT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TM KHẨU TRANG Y TẾ TIẾN AN Khẩu Trang Y Tế Rio

Còn hiệu lực

59995 000.00.19.H26-200909-0001 200001643/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN MINH Ghế bệnh nhân

Còn hiệu lực

59996 000.00.19.H26-200910-0003 200001644/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ARLO VIỆT NAM Băng keo cá nhân

Còn hiệu lực

59997 000.00.19.H26-200824-0018 200001645/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ P&D Khẩu trang y tế 4 lớp

Còn hiệu lực

59998 000.00.19.H26-200915-0001 200001646/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI INDO Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

59999 000.00.12.H19-200919-0003 200000052/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH DỆT LÝ MINH KHẨU TRANG Y TẾ BEL 95

Còn hiệu lực

60000 000.00.12.H19-200919-0002 200000051/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH DỆT LÝ MINH KHẨU TRANG Y TẾ 3 LỚP

Còn hiệu lực