STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
61876 17006922/HSCBA-HCM 170001238/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ QUÂN KHOA Máy phân tích sinh hóa

Còn hiệu lực

61877 17006932/HSCBA-HCM 170001239/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Máy tiền phân tích

Còn hiệu lực

61878 17006934/HSCBA-HCM 170001240/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Máy tiền phân tích

Còn hiệu lực

61879 170003101/HSCBSX-HCM 170000037/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH PEARL DENT Tăm giấy nha khoa

Còn hiệu lực

61880 17006931/HSCBA-HCM 170001242/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Hóa chất xét nghiệm

Còn hiệu lực

61881 17006939/HSCBA-HCM 170001243/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH Vật tư tiêu hao trên máy xét nghiệm ALERE Q

Còn hiệu lực

61882 17006930/HSCBA-HCM 170001245/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CAST VIỆT NAM Đèn khám bệnh treo trán

Còn hiệu lực

61883 17008626/HSCBMB-HCM 170000422/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA ĐÔNG DƯƠNG

Còn hiệu lực

61884 17008506/HSCBMB-HCM 170000421/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ VÀ CÔNG NGHỆ CUỘC SỐNG

Còn hiệu lực

61885 170005802/HSCBMB-HCM 170000420/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ LINKMAX

Còn hiệu lực

61886 17006878/HSCBA-HCM 170001190/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA Miếng silicone đỡ dụng cụ

Còn hiệu lực

61887 17006881/HSCBA-HCM 170001199/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA Kẹp mạch máu trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

61888 17006912/HSCBA-HCM 170001175/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Bình rửa mũi + dung dịch rửa mũi

Còn hiệu lực

61889 17006825/HSCBA-HCM 170001174/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 3M™ Cavilon™ No Sting Barrier Film (Dung dịch bảo vệ và hỗ trợ điều trị tổn thương da Cavilon NSBF)

Còn hiệu lực

61890 17006907/HSCBA-HCM 170001177/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH AN LẠC XANH Băng ca(Cáng thương)

Còn hiệu lực

61891 17006884/HSCBA-HCM 170001180/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA Dụng cụ bóc tách trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

61892 17006898/HSCBA-HCM 170001179/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂN LONG THIẾT BỊ KHÁM MẮT

Còn hiệu lực

61893 17006886/HSCBA-HCM 170001181/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA Kềm/dụng cụ cắt tổ chức trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

61894 17006847/HSCBA-HCM 170001182/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA Banh tự giữ trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

61895 17006867/HSCBA-HCM 170001183/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA Dụng cụ móc trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

61896 17006877/HSCBA-HCM 170001184/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA Hộp đựng và bảo quản dụng cụ

Còn hiệu lực

61897 17006872/HSCBA-HCM 170001195/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA Búa phẫu thuật

Còn hiệu lực

61898 17006873/HSCBA-HCM 170001185/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA Kềm/dụng cụ cố định và giữ xương trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

61899 17006865/HSCBA-HCM 170001187/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA Róc gân xương trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

61900 17006848/HSCBA-HCM 170001196/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA Kẹp phẫu thuật trong sản khoa

Còn hiệu lực

61901 17006870/HSCBA-HCM 170001186/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA Dụng cụ nâng, bẫy xương trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

61902 17006876/HSCBA-HCM 170001189/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA Cốc đựng

Còn hiệu lực

61903 17006883/HSCBA-HCM 170001188/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA Phụ kiện dùng cho banh tự giữ

Còn hiệu lực

61904 17006871/HSCBA-HCM 170001192/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA Dụng cụ đệm/đầm xương

Còn hiệu lực

61905 17006869/HSCBA-HCM 170001191/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA Đục xương trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

61906 17006880/HSCBA-HCM 170001193/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA Kẹp phẫu thuật tai mũi họng

Còn hiệu lực

61907 17006874/HSCBA-HCM 170001194/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA Kềm cắt/uốn vặn tháo chỉ thép

Còn hiệu lực

61908 17006882/HSCBA-HCM 170001198/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA Rổ lưới đựng dụng cụ trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

61909 17006862/HSCBA-HCM 170001197/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA Dụng cụ nạo mô/tổ chức trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

61910 17006844/HSCBA-HCM 170001200/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA Cán dao mổ

Còn hiệu lực

61911 17006868/HSCBA-HCM 170001203/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA Kerrison gặm xương cột sống

Còn hiệu lực

61912 17006866/HSCBA-HCM 170001201/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA Kẹp mô/tổ chức trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

61913 17006863/HSCBA-HCM 170001204/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA Dụng cụ thắt các tổ chức trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

61914 17006843/HSCBA-HCM 170001202/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA Kẹp mang kim

Còn hiệu lực

61915 17006887/HSCBA-HCM 170001211/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA Vòng giữ dụng cụ

Còn hiệu lực

61916 17006845/HSCBA-HCM 170001205/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA Ống hút trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

61917 17006846/HSCBA-HCM 170001209/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA Banh cơ/tổ chức trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

61918 17006879/HSCBA-HCM 170001206/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA Miếng lọc khuẩn cho hộp hấp

Còn hiệu lực

61919 17006875/HSCBA-HCM 170001207/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA Kềm/kẹp gặm xương trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

61920 17006840/HSCBA-HCM 170001210/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA Kẹp cầm máu và bóc tách trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

61921 17006842/HSCBA-HCM 170001208/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA Kẹp săng, ống, băng gạc, tiếp liệu trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

61922 17006918/HSCBA-HCM 170001218/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA Túi chườm nóng

Còn hiệu lực

61923 170004404/HSCBMB-HCM 170000417/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ PHƯƠNG LAN

Còn hiệu lực

61924 17006905/HSCBA-HCM 170001212/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MAI THẢO LINH Dụng cụ hỗ trợ sinh sản

Còn hiệu lực

61925 17006914/HSCBA-HCM 170001217/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA Nhiệt kế

Còn hiệu lực

61926 17006903/HSCBA-HCM 170001216/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA Họ của hệ thống máy phân tích tinh trùng đồ

Còn hiệu lực

61927 170004403/HSCBMB-HCM 170000419/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHƯƠNG PHƯƠNG

Còn hiệu lực

61928 17008624/HSCBMB-HCM 170000418/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN PHA

Còn hiệu lực

61929 17006839/HSCBA-HCM 170001213/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA Nhíp (kẹp) phẫu thuật

Còn hiệu lực

61930 17006919/HSCBA-HCM 170001219/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA Túi chườm lạnh

Còn hiệu lực

61931 17001004/HSCBSX-ĐNa 170000001/PCBSX-ĐNa

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DAMEDCO Gạc phẫu thuật các loại

Còn hiệu lực

61932 17006909/HSCBA-HCM 170001147/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SILAB VIỆT NAM Dung dịch xịt rửa mũi

Còn hiệu lực

61933 17006800/HSCBA-HCM 170001144/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS PTE. LTD TẠI TP HỒ CHÍ MINH BETADINE COLD DEFENCE NASAL SPRAY

Còn hiệu lực

61934 17006911/HSCBA-HCM 170001146/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SILAB VIỆT NAM Gel xịt chống khô mũi

Còn hiệu lực

61935 17006885/HSCBA-HCM 170001148/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SILAB VIỆT NAM Bộ dụng cụ rửa mũi và gói hỗn hợp pha dung dịch rửa mũi

Còn hiệu lực

61936 17006853/HSCBA-HCM 170001164/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ SAO MAI Họ ống hút, ống nong, que thăm dò

Còn hiệu lực

61937 17006832/HSCBA-HCM 170001149/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT AN PHA Băng bó bột, bông lót, lưới lót, nẹp bột

Còn hiệu lực

61938 17006890/HSCBA-HCM 170001151/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA NQ Xe đẩy dụng cụ và phụ kiện đi kèm

Còn hiệu lực

61939 17006747/HSCBA-HCM 170001150/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT Dụng cụ banh môi

Còn hiệu lực

61940 17006841/HSCBA-HCM 170001159/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ SAO MAI Họ dao và lưỡi dao phẫu thuật

Còn hiệu lực

61941 17006821/HSCBA-HCM 170001153/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Máy tiền phân tích

Còn hiệu lực

61942 17006908/HSCBA-HCM 170001152/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH LIKIMA Đai, nẹp chỉnh hình các loại

Còn hiệu lực

61943 17006838/HSCBA-HCM 170001158/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ SAO MAI Họ cưa cắt bột và phụ kiện

Còn hiệu lực

61944 17006851/HSCBA-HCM 170001162/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ SAO MAI Họ kéo phẫu thuật

Còn hiệu lực

61945 17006820/HSCBA-HCM 170001154/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Máy tiền phân tích

Còn hiệu lực

61946 17006835/HSCBA-HCM 170001155/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ SAO MAI Họ banh phẫu thuật

Còn hiệu lực

61947 17006836/HSCBA-HCM 170001156/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ SAO MAI Họ búa dùng trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

61948 17006837/HSCBA-HCM 170001157/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ SAO MAI Họ cán dao phẫu thuật

Còn hiệu lực

61949 17006849/HSCBA-HCM 170001160/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ SAO MAI Họ đinh Kirschner

Còn hiệu lực

61950 17006850/HSCBA-HCM 170001161/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ SAO MAI Họ hộp đựng dụng cụ và màng lọc

Còn hiệu lực