STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
62851 000.00.19.H29-200504-0015 200000869/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD pha loãng

Còn hiệu lực

62852 000.00.19.H29-200504-0016 200000870/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch pha loãng

Còn hiệu lực

62853 000.00.19.H29-200504-0017 200000871/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch pha loãng

Còn hiệu lực

62854 000.00.19.H29-200504-0018 200000872/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD pha loãng

Còn hiệu lực

62855 000.00.19.H29-200504-0019 200000873/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD pha loãng

Còn hiệu lực

62856 000.00.19.H29-200504-0020 200000874/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch pha loãng

Còn hiệu lực

62857 000.00.19.H29-200504-0021 200000875/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD pha loãng

Còn hiệu lực

62858 000.00.19.H29-200504-0022 200000876/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD pha loãng

Còn hiệu lực

62859 000.00.19.H29-200504-0023 200000877/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch pha loãng

Còn hiệu lực

62860 000.00.19.H29-200504-0024 200000878/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch pha loãng

Còn hiệu lực

62861 000.00.19.H29-200504-0025 200000879/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch pha loãng

Còn hiệu lực

62862 000.00.19.H29-200504-0026 200000880/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD pha loãng

Còn hiệu lực

62863 000.00.19.H29-200504-0027 200000881/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch pha loãng

Còn hiệu lực

62864 000.00.19.H29-200504-0028 200000882/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch pha loãng

Còn hiệu lực

62865 000.00.19.H29-200504-0029 200000883/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch pha loãng

Còn hiệu lực

62866 000.00.19.H29-200504-0030 200000884/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD pha loãng

Còn hiệu lực

62867 000.00.19.H29-200505-0003 200000141/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH OLYMPUS MED

Còn hiệu lực

62868 000.00.19.H29-200527-0004 200000140/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ AIDER Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

62869 000.00.19.H29-200527-0008 200000141/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH NHA KHOA MINH ĐỨC SÀI GÒN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

62870 000.00.19.H29-200527-0010 200000885/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ĐOÀN THỊ Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

62871 000.00.19.H29-200504-0038 200000886/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD rửa

Còn hiệu lực

62872 000.00.19.H29-200504-0039 200000887/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch đệm

Còn hiệu lực

62873 000.00.19.H29-200504-0040 200000888/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch pha loãng

Còn hiệu lực

62874 000.00.19.H29-200504-0041 200000889/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch pha loãng

Còn hiệu lực

62875 000.00.19.H29-200504-0035 200000890/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD rửa

Còn hiệu lực

62876 000.00.19.H29-200504-0014 200000891/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD pha loãng trong xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

62877 000.00.19.H29-200504-0045 200000892/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch pha loãng

Còn hiệu lực

62878 000.00.19.H29-200504-0002 200000893/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD rửa

Còn hiệu lực

62879 000.00.19.H29-200504-0003 200000894/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD rửa

Còn hiệu lực

62880 000.00.19.H29-200528-0009 200000895/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

62881 000.00.19.H29-200530-0008 200000896/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

62882 000.00.19.H29-200504-0007 200000897/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD pha loãng

Còn hiệu lực

62883 000.00.19.H29-200530-0007 200000898/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

62884 000.00.19.H29-200530-0006 200000899/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

62885 000.00.19.H29-200504-0037 200000900/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD rửa

Còn hiệu lực

62886 000.00.16.H05-200526-0004 200000063/PCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DU LỊCH & XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TOÀN CẦU Khẩu trang y tế Toàn Cầu

Còn hiệu lực

62887 000.00.16.H05-200526-0005 200000064/PCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DU LỊCH & XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TOÀN CẦU Khẩu trang y tế Toàn Cầu

Còn hiệu lực

62888 000.00.16.H05-200529-0003 200000065/PCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG VIỆT GROUP Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

62889 000.00.16.H05-200529-0001 200000066/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH KM ACT Bộ quần áo bảo hộ phòng dịch

Còn hiệu lực

62890 000.00.16.H05-200530-0001 200000057/PCBSX-BN

CÔNG TY TNHH BẮC VIỆT AN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

62891 000.00.16.H05-200521-0005 200000062/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH KM ACT Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

62892 000.00.16.H23-200531-0001 200000025/PCBSX-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN SEIKOO GROUP Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

62893 000.00.03.H42-200522-0001 200000002/PCBMB-NB

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ HỆ THỐNG KHÍ Y TẾ

Còn hiệu lực

62894 000.00.19.H26-200512-0008 200000948/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ Á MỸ Dung dịch xịt mũi biển sâu người lớn

Còn hiệu lực

62895 000.00.19.H26-200512-0009 200000949/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ Á MỸ Dung dịch xịt mũi biển sâu trẻ em

Còn hiệu lực

62896 000.00.19.H26-200518-0009 200000951/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC TESLA VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM SINH HÓA – DUNG DỊCH RỬA

Còn hiệu lực

62897 000.00.19.H26-200518-0006 200000123/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

62898 000.00.19.H26-200518-0011 200000157/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM

Còn hiệu lực

62899 000.00.19.H26-200514-0001 200000952/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Khẩu trang y tế 3 lớp / 3-layer medical mask

Còn hiệu lực

62900 000.00.19.H26-200520-0013 200000953/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

62901 000.00.19.H26-200519-0001 200000954/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM Bộ đặt nội khí quản

Còn hiệu lực

62902 000.00.19.H26-200521-0002 200000158/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ SÔNG HỒNG

Còn hiệu lực

62903 000.00.19.H26-200521-0001 200000956/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÀ THANH BẮC - HT Trang phục phòng dịch

Còn hiệu lực

62904 000.00.19.H26-200521-0006 200000159/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG HẢI

Còn hiệu lực

62905 000.00.19.H26-200521-0007 200000160/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ MEDAS

Còn hiệu lực

62906 000.00.19.H26-200518-0007 200000958/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH LÊ NGA Túi chườm ngải nhung Nguyên Thảo

Còn hiệu lực

62907 000.00.19.H26-200528-0006 200000959/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HƯỚNG DƯƠNG Khẩu Trang y tế

Còn hiệu lực

62908 000.00.19.H26-200507-0009 200000962/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LƯU GIA Khẩu trang y tế (Medical face mask)

Còn hiệu lực

62909 000.00.19.H26-200520-0011 200000963/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG Y TẾ NHA PHONG Dụng cụ bẻ và uốn dây

Còn hiệu lực

62910 000.00.19.H26-200524-0001 200000965/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT QUỐC TẾ VIỆT Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

62911 000.00.07.H27-200522-0001 200000001/PCBSX-HT

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN ĐẠI NAM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

62912 000.00.19.H29-200527-0001 200000847/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU TOÀN GIANG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

62913 000.00.19.H29-200506-0001 200000848/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch pha loãng

Còn hiệu lực

62914 000.00.19.H29-200524-0001 200000849/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HÀ TRẦN KHẨU TRANG Y TẾ HT PRO MASK

Còn hiệu lực

62915 000.00.19.H29-200525-0008 200000135/PCBSX-HCM

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NGUYỄN LỢI/ BRANCH OF NGUYEN LOI COMPANY LIMITED khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

62916 000.00.19.H29-200525-0007 200000850/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ THẢO NGỌC KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

62917 000.00.19.H29-200525-0001 200000851/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DADA CONCEPT MẶT NẠ Y TẾ DÙNG 1 LẦN Dada MASK

Còn hiệu lực

62918 000.00.19.H29-200522-0018 200000852/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ LƯ GIA Bàn khám bệnh, Băng ca chuyển bệnh

Còn hiệu lực

62919 000.00.19.H29-200519-0010 200000853/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TOÀN TÂM GLOVES Găng tay cao su y tế Latex

Còn hiệu lực

62920 000.00.19.H29-200529-0005 200000136/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐỒ LÓT LOVELY - VN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

62921 000.00.19.H29-200601-0007 200000854/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN VCA Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

62922 000.00.19.H29-200522-0010 200000139/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH UY

Còn hiệu lực

62923 000.00.19.H29-200524-0002 200000137/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HUỲNH GIA Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

62924 000.00.19.H26-200512-0010 200000957/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ Y TẾ HASAKY Máy xông thuốc y học cổ truyền

Còn hiệu lực

62925 000.00.19.H26-200531-0002 200000967/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN AN PHÚ - CHI NHÁNH HÀ NỘI KHẨU TRANG Y TẾ 4 LỚP ( Medical Protective Mask 4 PLY)

Còn hiệu lực