STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
63601 000.00.19.H29-200425-0003 200000690/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HOÀNG BẢO NGUYÊN Áo phẫu thuật

Còn hiệu lực

63602 000.00.19.H29-200425-0006 200000691/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HOÀNG BẢO NGUYÊN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

63603 000.00.19.H29-200425-0005 200000692/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HOÀNG BẢO NGUYÊN Bao phủ chi

Còn hiệu lực

63604 000.00.19.H29-200425-0004 200000693/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HOÀNG BẢO NGUYÊN Khăn phẫu thuật

Còn hiệu lực

63605 000.00.19.H29-200422-0015 200000694/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAKAE Dụng cụ tập cơ hô hấp thì thở ra

Còn hiệu lực

63606 000.00.19.H29-200422-0017 200000695/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAKAE Dụng cụ tập cơ hô hấp thì thở ra

Còn hiệu lực

63607 000.00.19.H29-200424-0006 200000079/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TBYT PHÚC AN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

63608 000.00.19.H29-200424-0003 200000696/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRIỆU KHANG Máy ép và cắt túi tiệt trùng y tế tự động

Còn hiệu lực

63609 000.00.19.H29-200428-0001 200000698/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÔNG DU Khẩu trang Y tế kháng khuẩn 4 lớp

Còn hiệu lực

63610 000.00.19.H29-200428-0016 200000080/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GVE Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

63611 000.00.19.H29-200429-0001 200000081/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI – XUẤT NHẬP KHẨU TÂN MINH HOÀNG Khẩu trang Y tế

Còn hiệu lực

63612 20000407/CFS-BYT-TB-CT 20000033CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SUN HEALTH Khẩu trang y tế Sun Health-Sun Health medical mask

Còn hiệu lực

63613 000.00.19.H26-200423-0025 200000800/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MAY MẶC LEGEND VIỆT NAM Quần áo bảo hộ Legend Coverall

Còn hiệu lực

63614 000.00.19.H26-200424-0010 200000801/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AVIPHAR Khẩu trang y tế BIOMASK

Còn hiệu lực

63615 000.00.19.H26-200427-0009 200000078/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN LIFEPRO Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

63616 000.00.19.H26-200429-0007 200000130/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ĐẤT VIỆT

Còn hiệu lực

63617 000.00.16.H05-200428-0004 200000032/PCBSX-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN ORIBAL VIỆT NAM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

63618 18000202/CFS-BYT-TB-CT 20000032CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ KHÁNH AN Khẩu trang y tế (MEDICAL MASK)

Còn hiệu lực

63619 19000441/HSHNPL-BYT 20000053/BYT-CCHNPL

PHẠM THÙY DƯƠNG

Còn hiệu lực

63620 000.00.16.H23-200424-0008 200000065/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚC VINH Dung dịch vệ sinh mũi Kiphar Sea

Còn hiệu lực

63621 000.00.16.H23-200424-0009 200000066/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚC VINH Dung dịch vệ sinh mũi Fresh - Nose

Còn hiệu lực

63622 000.00.16.H23-200429-0001 200000015/PCBSX-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIG C SÀI GÒN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

63623 000.00.16.H02-200428-0001 200000005/PCBSX-BG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XNK MAI KHOA Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

63624 000.00.16.H02-200428-0002 200000001/PCBA-BG

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GIA PHÚ KHẨU TRANG Y TẾ KIM NGÂN

Còn hiệu lực

63625 20014014/HSCBA-HCM 200000664/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH AGFA HEALTHCARE VIỆT NAM Máy in phim X-quang y tế (Medical X-ray printer)

Còn hiệu lực

63626 000.00.19.H29-200422-0008 200000665/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM DỤNG CỤ PHẪU THUẬT KHÔNG TIỆT TRÙNG VÀ TÁI SỬ DỤNG CỦA HÃNG Z-MEDICAL

Còn hiệu lực

63627 000.00.19.H29-200423-0009 200000666/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ THẢO NGỌC KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

63628 000.00.19.H29-200423-0007 200000668/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỨC MINH LONG BĂNG KEO CÁ NHÂN

Còn hiệu lực

63629 000.00.19.H29-200423-0008 200000669/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỨC MINH LONG BĂNG KEO CÁ NHÂN

Còn hiệu lực

63630 000.00.19.H29-200423-0010 200000670/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỨC MINH LONG BĂNG KEO CÁ NHÂN

Còn hiệu lực

63631 000.00.19.H29-200423-0012 200000671/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỨC MINH LONG BĂNG KEO CÁ NHÂN

Còn hiệu lực

63632 000.00.19.H29-200423-0011 200000077/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN GOGREEN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

63633 000.00.19.H29-200422-0021 200000672/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIV Dụng cụ Medentika

Còn hiệu lực

63634 000.00.19.H29-200423-0019 200000673/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ VINAPRO T & T Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

63635 000.00.19.H29-200423-0018 200000674/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN TIẾN Tấm chắn che mặt

Còn hiệu lực

63636 000.00.19.H29-200423-0016 200000675/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN TIẾN Túi chườm cho bệnh nhân các loại, các cỡ

Còn hiệu lực

63637 000.00.19.H29-200423-0015 200000676/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN TIẾN Ống nhỏ giọt các loại, các cỡ

Còn hiệu lực

63638 000.00.19.H29-200423-0021 200000677/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN TIẾN Cốc đựng mẫu xét nghiệm

Còn hiệu lực

63639 000.00.19.H29-200423-0020 200000678/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN TIẾN Túi trữ khí oxy

Còn hiệu lực

63640 000.00.19.H29-200422-0018 200000110/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TIẾN DŨNG SÀI GÒN

Còn hiệu lực

63641 20014074/HSCBA-HCM 200000679/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ SAO MAI Họ găng tay thăm khám

Còn hiệu lực

63642 20014075/HSCBA-HCM 200000680/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ SAO MAI Họ dây truyền dịch không kim

Còn hiệu lực

63643 000.00.19.H29-200422-0009 200000681/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MAY MẶC NUTICA Khẩu trang y tế 4 lớp sử dụng một lần

Còn hiệu lực

63644 000.00.19.H29-200422-0025 200000682/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN AMIMEXCO Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

63645 000.00.19.H29-200421-0022 200000683/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH Que lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm

Còn hiệu lực

63646 000.00.19.H29-200422-0019 200000684/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH Băng cá nhân

Còn hiệu lực

63647 000.00.19.H29-200422-0020 200000685/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH Nhiệt kế

Còn hiệu lực

63648 000.00.19.H29-200422-0022 200000686/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH Băng dính y tế

Còn hiệu lực

63649 000.00.19.H29-200426-0004 200000078/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÔNG DU Khẩu trang Y tế

Còn hiệu lực

63650 000.00.19.H29-200422-0028 200000687/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM DƯỢC Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

63651 000.00.19.H29-200424-0012 200000688/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM ORGANIC MINH ANH Khẩu trang kháng khuẩn Ancare

Còn hiệu lực

63652 000.00.17.H09-200428-0002 200000014/PCBSX-BD

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO BÌNH AN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

63653 000.00.16.H23-200429-0002 200000064/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỤNG CỤ Y TẾ TOMIHU VIỆT NAM Khẩu trang y tế TOMIHU

Còn hiệu lực

63654 000.00.17.H39-200428-0002 200000033/PCBA-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT (ĐÔNG DƯỢC VIỆT) Khẩu trang y tế DABA CoV

Còn hiệu lực

63655 000.00.17.H39-200422-0001 200000014/PCBSX-LA

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI BÔNG BÍCH HUỆ Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

63656 000.00.19.H29-200423-0005 200000013/PCBSX-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH KHATRACO Khẩu trang y tế (Đơn vị tính: Hộp)

Còn hiệu lực

63657 000.00.17.H39-200421-0001 200000015/PCBSX-LA

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NANO HỢP NHẤT APA Nước xúc miệng diệt khuẩn

Còn hiệu lực

63658 000.00.19.H26-200422-0012 200000798/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CKT Khau trang y te

Còn hiệu lực

63659 000.00.16.H05-200428-0003 200000030/PCBSX-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN H3M VIỆT NAM Khẩu trang y tế 3 lớp và 4 lớp

Còn hiệu lực

63660 000.00.16.H02-200424-0001 200000002/PCBSX-BG

CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO BA SAO Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

63661 000.00.16.H02-200424-0002 200000003/PCBSX-BG

CÔNG TY TNHH YONG SUNG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

63662 000.00.16.H02-200424-0003 200000004/PCBSX-BG

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GIA PHÚ Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

63663 000.00.16.H23-200427-0001 200000060/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH NAMLEE INTERNATIONAL TRANG PHỤC PHÒNG DỊCH

Còn hiệu lực

63664 000.00.16.H23-200424-0004 200000061/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRADIPHAR Khẩu trang y tế PASTER

Còn hiệu lực

63665 000.00.16.H23-200424-0006 200000062/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRADIPHAR Khẩu trang y tế BioMASK

Còn hiệu lực

63666 000.00.16.H23-200424-0007 200000063/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN ASEM VINA Khẩu trang y tế VINAKITcv

Còn hiệu lực

63667 000.00.12.H19-200427-0002 200000020/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HẠNH MINH Khăn và Bộ Khăn Phẫu Thuật

Còn hiệu lực

63668 000.00.12.H19-200427-0001 200000005/PCBSX-ĐN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIÊN DOANH AI-LEN Khẩu trang y tế 4 lớp

Còn hiệu lực

63669 000.00.19.H26-200424-0005 200000787/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TRÚC AN DISPOSABLE FACE MASK

Còn hiệu lực

63670 000.00.19.H26-200427-0013 200000074/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ SẢN XUẤT VINSMART Máy thở xâm nhập

Còn hiệu lực

63671 000.00.19.H26-200427-0003 200000788/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP KHÁNH NHẬT Khẩu trang y tế Kana Mask

Còn hiệu lực

63672 000.00.19.H26-200425-0001 200000075/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TÂN HOÀNG LINH Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

63673 000.00.19.H26-200424-0001 200000076/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH LAMOS Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

63674 000.00.19.H26-200426-0001 200000077/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỊNH PHÁT THẾ KỶ MỚI Mặt nạ tránh giọt bắn

Còn hiệu lực

63675 000.00.19.H26-200425-0002 200000789/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỊNH PHÁT THẾ KỶ MỚI Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực