STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
6301 000.00.04.G18-230104-0002 230000007/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 23 thông số sinh hóa

Còn hiệu lực

6302 000.00.04.G18-230103-0016 230000006/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Hệ thống IVD xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

6303 000.00.04.G18-230103-0011 230000005/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Cụm IVD Dị ứng: IgE đặc hiệu dị nguyên Trichophyton ment. var interdigitale, tôm hùm, Aspergillus fumigatus

Còn hiệu lực

6304 000.00.04.G18-230103-0006 230000004/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Cụm IVD Dị ứng: IgE đặc hiệu dị nguyên cỏ gà, cỏ Johnson, latex cao su

Còn hiệu lực

6305 000.00.04.G18-230103-0008 230000003/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Cụm IVD Dị ứng: IgE đặc hiệu dị nguyên ngao, mực ống, gián Mỹ

Còn hiệu lực

6306 000.00.04.G18-221110-0003 230000002/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Cụm IVD chất nền: Albumin, Bilirubin trực tiếp, billirubin toàn phần, creatinine, Glucose, ure nitrogen

Còn hiệu lực

6307 000.00.19.H29-230103-0010 230000003/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH BKS PHARMA

Còn hiệu lực

6308 000.00.19.H29-221218-0001 230000033/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VŨ THUẬN Khóa ba ngã

Còn hiệu lực

6309 000.00.19.H26-221111-0027 230000002/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Cụm IVD thuốc thử điện giải: Calcium Arsenazo, Magnesium XB, Phosphorus

Còn hiệu lực

6310 000.00.19.H26-221230-0025 230000001/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT HÀN Miếng xốp dùng trong điều trị mũi

Còn hiệu lực

6311 000.00.19.H26-230103-0001 230000001/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÙNG GIA PHƯƠNG Cụm IVD Các bệnh tự miễn

Còn hiệu lực

6312 000.00.19.H26-230102-0001 230000001/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 365 HÀ NỘI

Còn hiệu lực

6313 000.00.04.G18-230103-0003 230000001/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Máy định danh vi khuẩn nhanh

Còn hiệu lực

6314 000.00.19.H29-221225-0004 230000032/PCBB-HCM

VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM Dây dẫn siêu cứng có lõi cố định

Còn hiệu lực

6315 000.00.19.H29-221225-0005 230000031/PCBB-HCM

VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM Dây dẫn siêu cứng có lõi cố định đầu mềm gấp hai lần

Còn hiệu lực

6316 000.00.19.H29-221225-0008 230000030/PCBB-HCM

VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM Ống thông sử dụng với bộ que nong thận

Còn hiệu lực

6317 000.00.19.H29-221225-0009 230000029/PCBB-HCM

VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM Kim chọc hai bộ phận dùng một lần

Còn hiệu lực

6318 000.00.19.H29-221225-0010 230000028/PCBB-HCM

VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM Ống thông tiếp cận niệu quản nòng kép

Còn hiệu lực

6319 000.00.19.H29-221225-0011 230000027/PCBB-HCM

VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM Ống thông tiếp cận niệu quản nòng kép đầu mềm

Còn hiệu lực

6320 000.00.19.H29-221226-0001 230000026/PCBB-HCM

VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM Ống tiếp cận niệu quản

Còn hiệu lực

6321 000.00.19.H29-221226-0002 230000025/PCBB-HCM

VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM Bộ trao đổi ống thông dẫn lưu dạng vòng

Còn hiệu lực

6322 000.00.19.H29-221225-0006 230000024/PCBB-HCM

VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM Ống thông hỗ trợ

Còn hiệu lực

6323 000.00.19.H29-221225-0002 230000023/PCBB-HCM

VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM Dây dẫn cứng có lõi cố định

Còn hiệu lực

6324 000.00.19.H29-221226-0041 230000022/PCBB-HCM

VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM Ống dẫn thức ăn đường mũi đến hỗng tràng

Còn hiệu lực

6325 000.00.19.H29-221226-0040 230000021/PCBB-HCM

VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM Kim tiêm nội soi có thể điều chỉnh

Còn hiệu lực

6326 000.00.19.H29-221226-0038 230000020/PCBB-HCM

VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM Bộ thắt tĩnh mạch sáu vòng

Còn hiệu lực

6327 000.00.19.H29-221226-0037 230000019/PCBB-HCM

VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM Thiết bị cầm máu qua nội soi

Còn hiệu lực

6328 000.00.19.H29-221226-0033 230000011/PCBA-HCM

VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM Rọ bắt sỏi đường mật và dị vật dây mềm

Còn hiệu lực

6329 000.00.19.H29-221226-0031 230000010/PCBA-HCM

VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM Rọ bắt sỏi đường mật và dị vật có tám dây

Còn hiệu lực

6330 000.00.19.H29-221226-0030 230000009/PCBA-HCM

VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM Rọ bắt có tán sỏi đường mật và dị vật

Còn hiệu lực

6331 000.00.19.H29-221226-0029 230000008/PCBA-HCM

VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM Bóng kéo sỏi đường mật có tiêm chất cản quang

Còn hiệu lực

6332 000.00.19.H29-221226-0035 230000007/PCBA-HCM

VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM Thiết bị khóa dây dẫn

Còn hiệu lực

6333 000.00.19.H29-221226-0028 230000006/PCBA-HCM

VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM Dây dẫn đường mật có đầu hiệu chỉnh

Còn hiệu lực

6334 000.00.19.H29-221226-0039 230000018/PCBB-HCM

VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM Kim siêu âm nội soi

Còn hiệu lực

6335 000.00.19.H29-221226-0034 230000005/PCBA-HCM

VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM Bóng nong có dây dẫn hướng 3 giai đoạn - Thực quản - Môn vị - Đại tràng

Còn hiệu lực

6336 000.00.19.H29-221225-0001 230000004/PCBA-HCM

VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM Thiết bị tách và bẫy sỏi

Còn hiệu lực

6337 000.00.19.H29-221225-0012 230000017/PCBB-HCM

VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM Ống thông bóng nong niệu đạo

Còn hiệu lực

6338 000.00.19.H29-221225-0013 230000016/PCBB-HCM

VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM Kim chọc dẫn lưu bể thận qua da có đầu Chiba

Còn hiệu lực

6339 000.00.19.H29-221229-0015 230000015/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TAI WO ( VIỆT NAM) Máy xét nghiệm tự động

Còn hiệu lực

6340 000.00.19.H29-221229-0014 230000014/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TAI WO ( VIỆT NAM) Hóa chất xét nghiệm định tính RNA của vi rút cúm A(Influenza A), vi rút cúm B(Influenza B) và vi rút hợp bào hô hấp (RSV)

Còn hiệu lực

6341 000.00.19.H29-221229-0013 230000013/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TAI WO ( VIỆT NAM) Hóa chất tách chiết ADN cho xét nghiệm định tính Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Ureaplasma urealyticum

Còn hiệu lực

6342 000.00.19.H29-221230-0005 230000002/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AN PHÚ NAM

Còn hiệu lực

6343 000.00.19.H29-221220-0009 230000012/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính hầu hết cytokeratin có tính acid và tất cả cytokeratin có tính bazơ

Còn hiệu lực

6344 000.00.19.H29-221220-0008 230000011/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính cytokeratin 7 (CK7) và cytokeratin 8 (CK8)

Còn hiệu lực

6345 000.00.19.H29-221220-0007 230000010/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính yếu tố phiên mã tuyến giáp 1 (Thyroid transcription factor-1 (TTF-1))

Còn hiệu lực

6346 000.00.19.H29-221220-0006 230000009/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính protein p53

Còn hiệu lực

6347 000.00.19.H29-221214-0002 230000003/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH FRESENIUS MEDICAL CARE VIỆT NAM Túi thải cho máy lọc máu liên tục

Còn hiệu lực

6348 000.00.19.H29-221228-0013 230000008/PCBB-HCM

CÔNG TY CP SXKD SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN Y TẾ VIỆT MỸ Trang thiết bị y tế chẩn đoán nhanh phát hiện sự có mặt của kháng thể Giang Mai trong huyết tương hoặc huyết thanh

Còn hiệu lực

6349 000.00.19.H29-221227-0020 230000007/PCBB-HCM

CÔNG TY CP SXKD SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN Y TẾ VIỆT MỸ Trang thiết bị y tế chẩn đoán nhanh phát hiện kháng thể kháng HCV trong huyết tương hoặc huyết thanh

Còn hiệu lực

6350 000.00.19.H29-230101-0001 230000006/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT QUANG PHÁT IVD - Thuốc thử elisa ký sinh trùng

Còn hiệu lực

6351 000.00.19.H29-221229-0008 230000005/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT QUANG PHÁT Thuốc thử dùng cho máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

6352 000.00.16.H05-221228-0001 230000002/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y SINH NAM ANH Cụm IVD Dung dịch bổ sung điện cực

Còn hiệu lực

6353 000.00.16.H05-221226-0001 230000001/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y SINH NAM ANH Cụm IVD Hóa chất rửa

Còn hiệu lực

6354 000.00.16.H05-221226-0004 230000003/PCBB-BN

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ TRÀNG AN TẠI BẮC NINH Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng 10 thông số huyết học

Còn hiệu lực

6355 000.00.16.H05-221226-0003 230000002/PCBB-BN

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ TRÀNG AN TẠI BẮC NINH Họ vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 20 thông số huyết học

Còn hiệu lực

6356 000.00.16.H05-221226-0002 230000001/PCBB-BN

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ TRÀNG AN TẠI BẮC NINH Họ vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 16 thông số huyết học

Còn hiệu lực

6357 000.00.19.H29-221229-0012 230000002/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SUNDENT Vật liệu lấy dấu răng dùng trong nha khoa

Còn hiệu lực

6358 000.00.19.H29-221227-0023 230000001/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DPC Gel xoa bóp

Còn hiệu lực

6359 000.00.19.H29-221228-0018 230000004/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED Bẫy nước

Còn hiệu lực

6360 000.00.19.H29-221227-0003 230000003/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Mũi cắt nướu răng

Còn hiệu lực

6361 000.00.19.H29-221228-0002 230000002/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM TRỢ THÍNH STELLA Máy trợ thính

Còn hiệu lực

6362 000.00.19.H29-221229-0009 230000001/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ NAM THÀNH

Còn hiệu lực

6363 000.00.19.H29-221229-0005 230000001/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẢI KHOA Ống soi quang học và các dụng cụ phẫu thuật, chẩn đoán nội soi

Còn hiệu lực

6364 000.00.19.H17-221223-0001 230000001/PCBB-ĐNa

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO Gói đẻ không đau

Còn hiệu lực

6365 000.00.04.G18-221231-0005 220003789/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính và bán định lượng kháng thể IgE đặc hiệu dị nguyên đường hô hấp

Còn hiệu lực

6366 000.00.04.G18-221230-0013 220003788/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Cụm IVD Dị ứng: IgE đặc hiệu dị nguyên rCor a 1 PR-10 (hạt phỉ), rGly m 4 PR-10 (đậu tương), nGal-alpha-1,3-Gal (Thyroglobulin bò)

Còn hiệu lực

6367 000.00.19.H26-221222-0006 220003957/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Máy khoan cưa xương cầm tay dùng pin

Còn hiệu lực

6368 000.00.19.H26-221227-0022 220003956/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HALICO Ống thông tiểu một nhánh

Còn hiệu lực

6369 000.00.19.H26-221227-0018 220002335/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH SANODYNA VIỆT NAM

Còn hiệu lực

6370 000.00.19.H26-221227-0014 220003955/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH QA-LAB VIỆT NAM Cụm IVD Substrate

Còn hiệu lực

6371 000.00.19.H26-221228-0010 220003954/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT TRÀNG AN Máy tán sỏi và phụ kiện đi kèm

Còn hiệu lực

6372 000.00.19.H26-221222-0020 220003953/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH TMDV & XNK THĂNG LONG Máy điện tim

Còn hiệu lực

6373 000.00.19.H26-221222-0017 220003952/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH TMDV & XNK THĂNG LONG Máy điện tim

Còn hiệu lực

6374 000.00.19.H26-221227-0002 220002334/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ VIỆT LIÊN DSL

Còn hiệu lực

6375 000.00.19.H26-221214-0013 220003951/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CƯỜNG MINH Máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực