STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64201 000.00.19.H29-200421-0018 200000657/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CARL ZEISS VIỆT NAM Sinh hiển vi khám mắt và phụ kiện

Còn hiệu lực

64202 000.00.19.H29-200421-0016 200000108/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HUY PHÁT

Còn hiệu lực

64203 20014086/HSCBA-HCM 200000658/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT DỊCH VỤ ĐÔNG TÂY Máy ly tâm

Còn hiệu lực

64204 000.00.19.H29-200420-0008 200000659/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TATAVN các loại hộp, Khay chứa y cụ

Còn hiệu lực

64205 000.00.19.H29-200419-0002 200000069/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM DƯỢC Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

64206 000.00.19.H29-200422-0027 200000070/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG DƯƠNG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

64207 000.00.19.H29-200422-0004 200000660/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ RESHP VIỆT NAM Khẩu trang Y tế cao cấp UKCARE

Còn hiệu lực

64208 000.00.19.H29-200423-0004 200000071/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM ORGANIC MINH ANH Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

64209 000.00.19.H29-200424-0001 200000661/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AGRE Khẩu trang y tế NANOPRO

Còn hiệu lực

64210 000.00.16.H05-200418-0001 200000002/PCBMB-BN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP BÌNH PHÁT THĂNG LONG

Còn hiệu lực

64211 000.00.16.H05-200424-0002 200000041/PCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN RECOIN KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

64212 20006495/HSCBSX-HN 200000059/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC TRƯƠNG TRỌNG CẢNH Dung dịch hỗ trợ tai mũi họng

Còn hiệu lực

64213 20015198/HSCBA-HN 200000720/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ trám răng

Còn hiệu lực

64214 20015149/HSCBA-HN 200000721/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ bẩy xương

Còn hiệu lực

64215 20015147/HSCBA-HN 200000722/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ đục xương

Còn hiệu lực

64216 20015146/HSCBA-HN 200000723/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ nạo xương

Còn hiệu lực

64217 20015145/HSCBA-HN 200000724/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Hệ thống banh chấn thương

Còn hiệu lực

64218 20015144/HSCBA-HN 200000725/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Búa phẫu thuật

Còn hiệu lực

64219 20015143/HSCBA-HN 200000726/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ tạo lỗ xương

Còn hiệu lực

64220 20015142/HSCBA-HN 200000727/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ rút xi măng

Còn hiệu lực

64221 20015141/HSCBA-HN 200000728/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ đục xi măng chấn thương

Còn hiệu lực

64222 20015139/HSCBA-HN 200000729/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Kìm uốn chỉ thép

Còn hiệu lực

64223 20015138/HSCBA-HN 200000730/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ cắt chỉ thép

Còn hiệu lực

64224 20015137/HSCBA-HN 200000731/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ dẫn chỉ thép

Còn hiệu lực

64225 20015136/HSCBA-HN 200000732/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ róc mài xương

Còn hiệu lực

64226 20015125/HSCBA-HN 200000733/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Kìm bấm xương

Còn hiệu lực

64227 20015127/HSCBA-HN 200000734/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Kìm gặm xương

Còn hiệu lực

64228 20015130/HSCBA-HN 200000735/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ tùn nghiền xương

Còn hiệu lực

64229 000.00.19.H26-200418-0004 200000736/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ SHB HÀ NỘI Khẩu trang y tế thông thường

Còn hiệu lực

64230 20015312/HSCBA-HN 200000737/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH Máy tách chiết axit nucleic (ExiPrep™ 48Dx)

Còn hiệu lực

64231 000.00.19.H26-200419-0009 200000738/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI GIA HIỂN KHẨU TRANG Y TẾ GH MASK

Còn hiệu lực

64232 000.00.19.H26-200419-0005 200000068/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CKT Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

64233 000.00.19.H26-200418-0013 200000069/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP KHÁNH NHẬT Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

64234 000.00.19.H26-200419-0001 200000070/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC TESLA VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI Sản xuất hóa chất phân tích huyết học (Hematology reagent)

Còn hiệu lực

64235 000.00.19.H26-200421-0002 200000740/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT HOÀNG PHƯƠNG Lam kính

Còn hiệu lực

64236 000.00.19.H26-200421-0001 200000741/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT HOÀNG PHƯƠNG Điện cực tim

Còn hiệu lực

64237 000.00.19.H26-200421-0003 200000742/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT HOÀNG PHƯƠNG Túi nước tiểu

Còn hiệu lực

64238 000.00.19.H26-200420-0016 200000743/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIÊN DOANH EU VIỆT NAM Khẩu trang Y tế EUPHAR MASK

Còn hiệu lực

64239 000.00.19.H26-200420-0017 200000744/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIÊN DOANH EU VIỆT NAM Khẩu trang Y tế Kháng khuẩn EUPHAR MASK EU95

Còn hiệu lực

64240 000.00.19.H26-200420-0018 200000745/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH RIPPLE VIỆT NAM Dung dịch Vệ sinh mũi Rico

Còn hiệu lực

64241 000.00.19.H26-200420-0019 200000747/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT Hóa chất xét nghiệm dùng cho máy phân tích PCR

Còn hiệu lực

64242 000.00.19.H26-200420-0010 200000125/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT KHANG

Còn hiệu lực

64243 20012462/HSCBMB-HN 200000126/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH AMEC HOLDINGS

Còn hiệu lực

64244 20015352/HSCBA-HN 200000748/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ĐẤT VIỆT Phim chụp X quang

Còn hiệu lực

64245 20012465/HSCBMB-HN 200000127/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NSG

Còn hiệu lực

64246 20015371/HSCBA-HN 200000749/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HOÀNG QUÂN VIỆT NAM lam kính

Còn hiệu lực

64247 20015342/HSCBA-HN 200000750/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI Bộ dụng cụ vi phẫu

Còn hiệu lực

64248 20015344/HSCBA-HN 200000751/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI Banh tổ chức

Còn hiệu lực

64249 20015368/HSCBA-HN 200000752/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI Dụng cụ tuốt màng xương

Còn hiệu lực

64250 20015369/HSCBA-HN 200000753/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI Móc tổ chức

Còn hiệu lực

64251 20015373/HSCBA-HN 200000754/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT Máy chiết tách tế bào

Còn hiệu lực

64252 20015336/HSCBA-HN 200000755/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI Kìm gặm xương

Còn hiệu lực

64253 20012466/HSCBMB-HN 200000128/PCBMB-HN

TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM - CTCP

Còn hiệu lực

64254 20015335/HSCBA-HN 200000756/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI Mũi khoan xương

Còn hiệu lực

64255 20015337/HSCBA-HN 200000757/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI Panh nhíp phẫu thuật

Còn hiệu lực

64256 20015340/HSCBA-HN 200000758/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI Kéo phẫu thuật

Còn hiệu lực

64257 20015341/HSCBA-HN 200000759/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI Ống hút dịch

Còn hiệu lực

64258 000.00.19.H26-200421-0015 200000760/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ANH THU Khẩu trang y tế 4 Lớp Lidosad

Còn hiệu lực

64259 000.00.19.H26-200422-0011 200000129/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT PHÁT

Còn hiệu lực

64260 000.00.19.H26-200420-0015 200000761/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT IME Bàn khám sản phụ khoa

Còn hiệu lực

64261 000.00.19.H26-200422-0002 200000763/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BT HIẾU HIỀN Dung dịch xịt họng GAMA

Còn hiệu lực

64262 20015379/HSCBA-HN 200000764/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGUYÊN SINH GROUP Nước súc miệng họng One Global

Còn hiệu lực

64263 000.00.19.H26-200423-0008 200000765/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI AN Đèn tiểu phẫu

Còn hiệu lực

64264 000.00.19.H26-200422-0018 200000766/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG BẢO QUANG KHẨU TRANG Y TẾ AN SINH

Còn hiệu lực

64265 000.00.19.H26-200423-0010 200000768/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI AN Giường bệnh nhân 2 tay quay

Còn hiệu lực

64266 000.00.19.H26-200423-0009 200000769/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI AN Giường bệnh nhân 2 tay quay

Còn hiệu lực

64267 20015249/HSCBA-HN 200000770/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC CỔ TRUYỀN BẢO XUÂN 1A - AN NHIỆT (Dung dịch tắm khỏe)

Còn hiệu lực

64268 20015250/HSCBA-HN 200000771/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC CỔ TRUYỀN BẢO XUÂN 2A - AN NHIỆT (Dung dịch tắm khỏe)

Còn hiệu lực

64269 20015363/HSCBA-HN 200000773/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Tủ trữ xác

Còn hiệu lực

64270 20015372/HSCBA-HN 200000774/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HOÀNG QUÂN VIỆT NAM Túi cho ăn (Feeding bag)

Còn hiệu lực

64271 000.00.19.H26-200422-0009 200000775/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ECO FOOTPRINT KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

64272 000.00.19.H26-200422-0010 200000776/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ECO FOOTPRINT BỘ TRANG PHỤC PHÒNG CHỐNG DỊCH

Còn hiệu lực

64273 000.00.19.H26-200422-0016 200000072/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MIỀN BẮC Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

64274 000.00.19.H26-200423-0004 200000777/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP SƠN AN DUNG DỊCH NANO BẠC

Còn hiệu lực

64275 000.00.19.H26-200423-0006 200000778/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI AN Đèn đeo trán

Còn hiệu lực