STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64876 18000064/HSCBA-BN 180000028/PCBA-BN

CÔNG TY DƯỢC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG-(TNHH) Dung dịch vệ sinh mũi người lớn

Còn hiệu lực

64877 18000065/HSCBA-BN 180000029/PCBA-BN

CÔNG TY DƯỢC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG-(TNHH) Dung dịch vệ sinh mũi trẻ em

Còn hiệu lực

64878 18000066/HSCBA-BN 180000030/PCBA-BN

CÔNG TY DƯỢC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG-(TNHH) Dung dịch vệ sinh mũi người lớn

Còn hiệu lực

64879 18000067/HSCBA-BN 180000031/PCBA-BN

CÔNG TY DƯỢC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG-(TNHH) Dung dịch vệ sinh mũi trẻ em

Còn hiệu lực

64880 18000068/HSCBA-BN 180000032/PCBA-BN

CÔNG TY DƯỢC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG-(TNHH) Dung dịch vệ sinh mũi người lớn

Còn hiệu lực

64881 18000069/HSCBA-BN 180000033/PCBA-BN

CÔNG TY DƯỢC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG-(TNHH) Dung dịch vệ sinh mũi trẻ em

Còn hiệu lực

64882 18000071/HSCBA-BN 180000034/PCBA-BN

CÔNG TY DƯỢC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG-(TNHH) Dung dịch vệ sinh mũi người lớn

Còn hiệu lực

64883 18011027/HSCBA-HN 180001372/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Dụng cụ nạo

Còn hiệu lực

64884 18011035/HSCBA-HN 180001374/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ DUY ANH Máy xét nghiệm điện giải

Còn hiệu lực

64885 18011054/HSCBA-HN 180001375/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT NAM Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

64886 18011106/HSCBA-HN 180001376/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TEKMAX Hệ thống phân tích miễn dịch huỳnh quang RAMP 200, RAMP reader

Còn hiệu lực

64887 18011108/HSCBA-HN 180001377/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ DUY ANH Hóa chất dùng cho máy phân tích khí máu, máy xét nghiệm điện giải

Còn hiệu lực

64888 18011109/HSCBA-HN 180001378/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN MINH Đèn đọc phim X quang

Còn hiệu lực

64889 18011115/HSCBA-HN 180001379/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN MINH Bộ tập đi sử dụng bậc thang

Còn hiệu lực

64890 18011116/HSCBA-HN 180001380/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN MINH Dụng cụ tập quay khớp vai, cổ tay và tứ đầu đùi

Còn hiệu lực

64891 18011117/HSCBA-HN 180001381/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN MINH Máy đi bộ thảm lăn

Còn hiệu lực

64892 18011119/HSCBA-HN 180001383/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN MINH Tủ đầu giường

Còn hiệu lực

64893 18011136/HSCBA-HN 180001384/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VẠN XUÂN Bồn parafin 25 lít

Còn hiệu lực

64894 18011137/HSCBA-HN 180001385/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO VỀ THIẾT BỊ Y TẾ SHIMADZU VIỆT NAM Hệ thống xử lý X-quang kỹ thuật số

Còn hiệu lực

64895 18011139/HSCBA-HN 180001386/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG Sinh hiển vi khám mắt cầm tay

Còn hiệu lực

64896 18011147/HSCBA-HN 180001387/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀNG THI Dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

64897 18011149/HSCBA-HN 180001388/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TÙNG BÁCH KÍNH SINH HIỂN VI PHẪU THUẬT, LINH KIỆN VÀ PHỤ KIỆN KHÁC

Còn hiệu lực

64898 18000008/HSCBMB-VP 180000004/PCBMB-VP

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ VĨNH PHÚC

Còn hiệu lực

64899 18010434/HSCBA-HCM 180001485/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HÌNH ẢNH VIỄN ĐÔNG PHIM Y TẾ AGFA

Còn hiệu lực

64900 18010461/HSCBA-HCM 180001486/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KHẢ LỘC Nôi trẻ sơ sinh lớn và phụ kiện

Còn hiệu lực

64901 18010463/HSCBA-HCM 180001487/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA Dụng cụ dùng trong nha khoa

Còn hiệu lực

64902 18010465/HSCBA-HCM 180001489/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT HIỂN THÔNG Hóa chất sử dụng cho máy phân tích điện giải

Còn hiệu lực

64903 18010468/HSCBA-HCM 180001490/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẠCH PHÁT Hệ thống phân tích nhóm máu tự động AISEN 70

Còn hiệu lực

64904 18010475/HSCBA-HCM 180001494/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KHẢ LỘC Cáng đẩy bệnh nhân có nâng hạ bằng tay quay

Còn hiệu lực

64905 18010476/HSCBA-HCM 180001495/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KHẢ LỘC Ghế ngồi y tá đa năng dùng điện và phụ kiện

Còn hiệu lực

64906 18010477/HSCBA-HCM 180001496/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KHẢ LỘC Nôi trẻ sơ sinh và phụ kiện

Còn hiệu lực

64907 18010478/HSCBA-HCM 180001497/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KHẢ LỘC Nệm hơi dùng trong y tế

Còn hiệu lực

64908 18010479/HSCBA-HCM 180001498/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KHẢ LỘC xe đẩy bệnh nhân ngồi

Còn hiệu lực

64909 18010480/HSCBA-HCM 180001499/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KHẢ LỘC Giường cấp cứu 4 động cơ nhãn hiệu Qualitas Beta Plus và phụ kiện

Còn hiệu lực

64910 18010481/HSCBA-HCM 180001500/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KHẢ LỘC Giường cấp cứu 3 động cơ nhãn hiệu Qualitas Beta Plus và phụ kiện

Còn hiệu lực

64911 18010482/HSCBA-HCM 180001501/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KHẢ LỘC Giường cấp cứu 3 động cơ nhãn hiệu Qualitas Beta Plus và phụ kiện

Còn hiệu lực

64912 18010483/HSCBA-HCM 180001502/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KHẢ LỘC Giường hồi sức cấp cứu có cân 4 động cơ nhãn hiệu Gamma và phụ kiện

Còn hiệu lực

64913 18010484/HSCBA-HCM 180001503/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KHẢ LỘC Bàn sinh hoạt động bằng điện và phụ kiện

Còn hiệu lực

64914 18010485/HSCBA-HCM 180001504/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KHẢ LỘC Bàn sinh hoạt động bằng cơ và phụ kiện

Còn hiệu lực

64915 18010486/HSCBA-HCM 180001505/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KHẢ LỘC Giường bệnh nhi một tay quay

Còn hiệu lực

64916 18010487/HSCBA-HCM 180001506/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KHẢ LỘC Tủ đầu giường, dùng trong y tế

Còn hiệu lực

64917 18011720/HSCBMB-HN 180000197/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM LONG

Còn hiệu lực

64918 18011723/HSCBMB-HN 180000198/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM LONG

Còn hiệu lực

64919 18000208/HSCBMB-QB 180000003/PCBMB-QB

CÔNG TY TNHH ACV GROUP

Còn hiệu lực

64920 18000211/HSCBMB-QB 180000004/PCBMB-QB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TN

Còn hiệu lực

64921 18008988/HSCBMB-HCM 180000170/PCBMB-HCM

NHÀ THUỐC TRUNG TÂM

Còn hiệu lực

64922 18001347/HSCBMB-ĐNa 180000011/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHÁNH LÂM AN

Còn hiệu lực

64923 18001346/HSCBMB-ĐNa 180000010/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ BHD

Còn hiệu lực

64924 18001345/HSCBMB-ĐNa 180000009/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ QUANG TRUNG

Còn hiệu lực

64925 18011151/HSCBA-HN 180001369/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH LEOMED Găng tay y tế dùng trong khám bệnh và phẫu thuật

Còn hiệu lực

64926 18010412/HSCBA-HCM 180001460/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT Á Chất hiệu chuẩn dùng cho máy phân tích sinh hóa bán tự động

Còn hiệu lực

64927 18010414/HSCBA-HCM 180001461/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT Á Máy phân tích điện giải

Còn hiệu lực

64928 18010416/HSCBA-HCM 180001462/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT Á Que thử nước tiểu

Còn hiệu lực

64929 18010417/HSCBA-HCM 180001463/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT Á Chất hiệu chuẩn dùng cho máy phân tích nước tiểu

Còn hiệu lực

64930 18010418/HSCBA-HCM 180001464/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT Á Thuốc thử dùng cho máy phân tích sinh hóa tự động

Còn hiệu lực

64931 18010419/HSCBA-HCM 180001465/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT Á Thuốc thử dùng cho máy phân tích sinh hóa bán tự động

Còn hiệu lực

64932 18010420/HSCBA-HCM 180001466/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT Á Chất hiệu chuẩn dùng cho máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

64933 18010421/HSCBA-HCM 180001467/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT Á Hệ thống xét nghiệm ELISA bán tự động

Còn hiệu lực

64934 18010427/HSCBA-HCM 180001468/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT AN BÌNH Miếng dán điện cực trung tính

Còn hiệu lực

64935 18010430/HSCBA-HCM 180001469/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG TẤN PHÚC Đèn phòng mổ có thể di chuyển được model IG-100M

Còn hiệu lực

64936 18010435/HSCBA-HCM 180001470/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM Ghế khám tai mũi họng

Còn hiệu lực

64937 18010438/HSCBA-HCM 180001471/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM Máy phân tích huyết học và phụ kiện

Còn hiệu lực

64938 18009009/HSCBMB-HCM 180000166/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KIMKIM

Còn hiệu lực

64939 18010448/HSCBA-HCM 180001476/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM Máy phân tích sinh hóa và phụ kiện

Còn hiệu lực

64940 18010453/HSCBA-HCM 180001477/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Hệ thống máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

64941 18009011/HSCBMB-HCM 180000167/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TTB YT MINH HÂN

Còn hiệu lực

64942 18010454/HSCBA-HCM 180001478/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

64943 18010460/HSCBA-HCM 180001480/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐẠI TÂM Bàn khám sản phụ khoa

Còn hiệu lực

64944 18010462/HSCBA-HCM 180001481/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Bộ ốp tường (gắn đầu đèn khám/ đèn mổ lên tường)

Còn hiệu lực

64945 18009012/HSCBMB-HCM 180000168/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ Y KHOA TUYẾT LAN

Còn hiệu lực

64946 18010466/HSCBA-HCM 180001482/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HẢI ĐĂNG VÀNG Bộ dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

64947 18009014/HSCBMB-HCM 180000169/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ BẢO TÂM

Còn hiệu lực

64948 18010469/HSCBA-HCM 180001483/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ VINH ĐỨC Băng dính cá nhân

Còn hiệu lực

64949 18011120/HSCBA-HN 180001352/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED BANH KẸP DÙNG TRONG PHẪU THUẬT (FORCEPS, CLIP, CLAMP)

Còn hiệu lực

64950 18011121/HSCBA-HN 180001353/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED DỤNG CỤ BANH, NÂNG DÙNG TRONG PHẪU THUẬT (ELEVATOR, RETRACTOR, HOOK, SPATULAS, SPECULUM, SPREADER)

Còn hiệu lực