STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
601 000.00.19.H26-230307-0029 230000369/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ONEGROUP XỊT HỌNG

Còn hiệu lực

602 000.00.19.H26-230307-0030 230000368/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG INOMEX NƯỚC BIỂN SÂU

Còn hiệu lực

603 000.00.04.G18-230308-0003 230000183/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng bicarbonate

Còn hiệu lực

604 000.00.19.H29-230301-0012 230000235/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ IMD DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NỘI SOI

Còn hiệu lực

605 000.00.19.H29-230223-0013 230000473/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH QUALTECH CONSULTING Kính áp tròng dùng một ngày (cận thị & viễn thị)

Còn hiệu lực

606 000.00.19.H29-230302-0019 230000234/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ PHÚ MỸ Hóa chất nhuộm

Còn hiệu lực

607 000.00.19.H29-230302-0014 230000472/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Dây hút đàm (có khóa kiểm soát)

Còn hiệu lực

608 000.00.19.H29-230301-0031 230000471/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MAI ANH VIỆT NAM Vật liệu hàn và làm răng giả

Còn hiệu lực

609 000.00.19.H29-230302-0001 230000470/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC CHÍ ANH Bộ dây truyền thuốc

Còn hiệu lực

610 000.00.19.H29-230225-0005 230000233/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MK-MEDICAL Đai bó sau phẩu thuật

Còn hiệu lực

611 000.00.19.H29-230301-0017 230000232/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ LỘC THÀNH Khẩu trang y tế 4 lớp

Còn hiệu lực

612 000.00.04.G18-220324-0026 230000182/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Bộ xét nghiệm định lượng FGF23

Còn hiệu lực

613 000.00.04.G18-220219-0010 2300192ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Ferritin, Myoglobin và IgE

Còn hiệu lực

614 000.00.04.G18-220514-0007 2300191ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KHOA HỌC BIOMEDIC Vật liệu kiểm soát cho xét nghiệm định lượng HCV

Còn hiệu lực

615 000.00.04.G18-210802-0009 2300190ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm tính nhạy cảm với isoniazid của Mycobacterium tuberculosis

Còn hiệu lực

616 000.00.04.G18-210820-0020 2300189ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng vi rút Dengue

Còn hiệu lực

617 000.00.04.G18-210820-0021 2300188ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể IgG/ IgM kháng vi rút Dengue

Còn hiệu lực

618 000.00.04.G18-210820-0023 2300187ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng vi rút Dengue

Còn hiệu lực

619 000.00.04.G18-220330-0009 2300186ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng nguyên A và B (ABO3)

Còn hiệu lực

620 000.00.04.G18-211201-0009 2300185ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD79a

Còn hiệu lực

621 000.00.04.G18-211201-0005 2300184ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD5

Còn hiệu lực

622 000.00.04.G18-220329-0011 2300183ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD45

Còn hiệu lực

623 000.00.04.G18-211130-0041 2300182ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD4

Còn hiệu lực

624 000.00.04.G18-211213-0025 2300181ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD34

Còn hiệu lực

625 000.00.04.G18-211213-0028 2300180ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD33

Còn hiệu lực

626 000.00.04.G18-211201-0008 2300179ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD33

Còn hiệu lực

627 000.00.04.G18-211213-0027 2300178ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD20

Còn hiệu lực

628 000.00.04.G18-211213-0024 2300177ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD2

Còn hiệu lực

629 000.00.04.G18-211201-0006 2300176ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD10

Còn hiệu lực

630 000.00.04.G18-211130-0014 2300175ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thẻ xét nghiệm định lượng pH, pCO2, pO2, cCa2+, cCl-, cK+, cNa+, cGlu, cLac, ctHb, sO2

Còn hiệu lực

631 000.00.04.G18-210730-0017 2300174ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thanh thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng vi khuẩn Treponema Palidum

Còn hiệu lực

632 000.00.04.G18-210205-0015 2300173ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thanh thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng HIV

Còn hiệu lực

633 000.00.04.G18-210730-0022 2300172ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Que thử xét nghiệm định tính kháng nguyên RSV

Còn hiệu lực

634 000.00.04.G18-210208-0013 2300171ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Que thử xét nghiệm định tính kháng nguyên Influenza A, Influenza B và Influenza A (H1N1)

Còn hiệu lực

635 000.00.04.G18-210208-0014 2300170ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Que thử xét nghiệm định tính kháng nguyên Influenza A, Influenza B

Còn hiệu lực

636 000.00.04.G18-211021-0021 2300169ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Máy xét nghiệm sinh hóa tự động

Còn hiệu lực

637 000.00.04.G18-210728-0042 2300168ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Máy phân tích sinh hóa

Còn hiệu lực

638 000.00.04.G18-220620-0002 2300167ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Máy định danh và đo tải lượng virus, vi khuẩn

Còn hiệu lực

639 17001403/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300166ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng HIV-1, HIV-2

Còn hiệu lực

640 000.00.04.G18-210705-0019 2300165ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng HIV-1, HIV-2

Còn hiệu lực

641 000.00.04.G18-211208-0005 2300164ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng HIV

Còn hiệu lực

642 000.00.04.G18-210208-0005 2300163ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng HCV

Còn hiệu lực

643 18006524/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300162ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng HCV

Còn hiệu lực

644 000.00.04.G18-210310-0012 2300161ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng Enterovirus 71

Còn hiệu lực

645 000.00.04.G18-210310-0010 2300160ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể IgG và IgM kháng vi rút Dengue

Còn hiệu lực

646 000.00.04.G18-210730-0016 2300159ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên Influenza A, Influenza B

Còn hiệu lực

647 20011087/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300158ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên HBs

Còn hiệu lực

648 000.00.04.G18-211213-0034 2300157ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG IVD đánh giá sự bắt màu không đặc hiệu của tế bào với IgG1-Pacific Blue

Còn hiệu lực

649 000.00.04.G18-211213-0037 2300156ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG IVD đánh giá sự bắt màu không đặc hiệu của tế bào với IgG1-FITC

Còn hiệu lực

650 000.00.04.G18-211213-0010 2300155ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG IVD đánh giá sự bắt màu không đặc hiệu của tế bào với IgG1-APC-Alexa Fluor 750

Còn hiệu lực

651 000.00.04.G18-211213-0011 2300154ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG IVD đánh giá sự bắt màu không đặc hiệu của tế bào với IgG1-APC-Alexa Fluor 700

Còn hiệu lực

652 19010244/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300153ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Hệ thống xét nghiệm acid nucleic

Còn hiệu lực

653 000.00.04.G18-201021-0031 2300152ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Bộ xét nghiệm định tính kháng nguyên Hepatitis B

Còn hiệu lực

654 000.00.04.G18-220517-0010 2300151ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ VÀ KHOA HỌC SURAN Bộ xét nghiệm định tính Human Papilloma Virus (HPV)

Còn hiệu lực

655 17003704/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300150ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA Bộ xét nghiệm định lượng/định tính kháng thể kháng vi rút Hepatitis C

Còn hiệu lực

656 19008245/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300149ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Bộ xét nghiệm định lượng Estriol không liên hợp (uE3)

Còn hiệu lực

657 18007559/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300148ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định tính kháng thể kháng Syphilis

Còn hiệu lực

658 17001368/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300147ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định tính kháng thể kháng kháng nguyên lõi virus viêm gan B (anti-HBc)

Còn hiệu lực

659 18007538/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300146ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng HBcAg

Còn hiệu lực

660 17003441/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300145ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Bộ IVD xét nghiệm định tính ADN của human papillomavirus (HPV)

Còn hiệu lực

661 000.00.04.G18-220424-0001 2300144ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng Troponin T tim

Còn hiệu lực

662 000.00.04.G18-220422-0022 2300143ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng NT-proBNP

Còn hiệu lực

663 000.00.04.G18-220422-0023 2300142ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng NT-proBNP

Còn hiệu lực

664 000.00.04.G18-220422-0024 2300141ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng NT-proBNP

Còn hiệu lực

665 000.00.04.G18-220219-0018 2300140ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định lượng myoglobin

Còn hiệu lực

666 17004322/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300139ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Bộ IVD xét nghiệm định lượng kháng thể kháng kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B

Còn hiệu lực

667 000.00.04.G18-210727-0004 2300138ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QMEDIC Bộ IVD xét nghiệm định lượng DNA của HBV

Còn hiệu lực

668 19010499/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300137ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM Bộ IVD xét nghiệm định lượng Digoxin

Còn hiệu lực

669 19010497/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300136ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM Bộ IVD xét nghiệm định lượng CK-MB

Còn hiệu lực

670 19010494/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300135ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM Bộ IVD xét nghiệm định lượng CA 15-3

Còn hiệu lực

671 000.00.04.G18-220517-0021 2300134ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ KHANG PHÚC Thủy tinh thể nhân tạo

Còn hiệu lực

672 000.00.04.G18-220509-0015 2300133ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MINH LONG Stent mạch máu

Còn hiệu lực

673 000.00.04.G18-211015-0008 2300132ĐKLH/BYT-TB-CT

VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM Stent đường mật

Còn hiệu lực

674 000.00.04.G18-200604-0016 2300131ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Nẹp khóa đầu dưới xương quay đa hướng

Còn hiệu lực

675 000.00.04.G18-210527-0005 2300130ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH BAXTER VIỆT NAM HEALTHCARE Miếng keo sinh học dán mô, cầm máu

Còn hiệu lực