STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
601 18006620/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301603ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính nhóm máu AB

Còn hiệu lực

602 17003055/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301602ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính protein MLH1

Còn hiệu lực

603 17004271/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301601ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính và định lượng các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD3/CD16+CD56/CD45/CD19

Còn hiệu lực

604 000.00.04.G18-220506-0011 2301600ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính và định lượng các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD4

Còn hiệu lực

605 17003902/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301599ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính và định lượng các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD8

Còn hiệu lực

606 000.00.04.G18-220915-0012 2301598ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính và định lượng các tế bào T, B, tế bào diệt tự nhiên (NK) và các quần thể dưới nhóm tế bào T như CD4 và CD8

Còn hiệu lực

607 000.00.04.G18-220915-0017 2301597ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính và định lượng các tế bào T, B, tế bào diệt tự nhiên (NK) và các quần thể dưới nhóm tế bào T như CD4 và CD8

Còn hiệu lực

608 17005701/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301596ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm xác định thời gian thromboplastin từng phần hoạt hóa (aPTT)

Còn hiệu lực

609 000.00.04.G18-220503-0027 2301595ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD13

Còn hiệu lực

610 000.00.04.G18-221114-0005 2301594ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng EBV

Còn hiệu lực

611 000.00.04.G18-221114-0007 2301593ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng EBV

Còn hiệu lực

612 17002784/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301592ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng thể kháng HBeAg

Còn hiệu lực

613 000.00.04.G18-210908-0032 2301591ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 24 thông số miễn dịch

Còn hiệu lực

614 000.00.04.G18-210908-0027 2301590ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng SCC, ProGRP, CYFRA 21-1 và NSE

Còn hiệu lực

615 000.00.04.G18-220625-0002 2301589ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên Dengue

Còn hiệu lực

616 000.00.04.G18-220504-0091 2301588ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

617 000.00.04.G18-201228-0026 2301587ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ AMVGROUP Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể IgM và IgG kháng Orientia tsutsugamushi

Còn hiệu lực

618 000.00.04.G18-230505-0002 2301586ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ NAM TRUNG Máy xét nghiệm điện giải, khí máu cầm tay

Còn hiệu lực

619 000.00.04.G18-221206-0010 2301585ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS Que thử xét nghiệm định tính kháng nguyên vi rút cúm A, cúm B

Còn hiệu lực

620 19009798/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301584ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU Que thử/Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng HIV 1/2/O

Còn hiệu lực

621 000.00.04.G18-230407-0014 2301583ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS Thuốc thử xét nghiệm định lượng CK-MB

Còn hiệu lực

622 17002890/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301582ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng CK-MB

Còn hiệu lực

623 19010114/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301581ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định lượng DNA của CMV

Còn hiệu lực

624 17002272/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301580ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng hoạt tính xúc tác của tiểu đơn vị creatine kinase MB

Còn hiệu lực

625 18006052/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301579ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định lượng PSA toàn phần

Còn hiệu lực

626 18006049/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301578ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định lượng PSA tự do

Còn hiệu lực

627 17002451/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301577ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng Troponin T tim

Còn hiệu lực

628 17002463/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301576ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng Troponin T tim

Còn hiệu lực

629 17005432/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301575ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Bộ IVD xét nghiệm định lượng và định tính kháng thể IgG đặc hiệu với Toxoplasma gondii

Còn hiệu lực

630 000.00.19.H17-231118-0002 230000055/PCBB-ĐNa

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRUSTMED Test thử xét nghiệm định tính phát hiện chất gây nghiện

Còn hiệu lực

631 000.00.16.H25-231120-0001 230000005/PCBSX-HNa

CÔNG TY TNHH AIR WATER VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NAM Khí Oxy

Còn hiệu lực

632 000.00.19.H17-231120-0002 230000053/PCBA-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ MEM-CO Khăn đắp phẫu thuật

Còn hiệu lực

633 000.00.19.H17-231116-0001 230000052/PCBA-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ MEM-CO Gạc cầu

Còn hiệu lực

634 000.00.19.H17-231120-0001 230000051/PCBA-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ MEM-CO Bông gạc đắp vết thương

Còn hiệu lực

635 000.00.16.H05-231110-0001 230000056/PCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCOMTECH Ống nghiệm lấy mẫu Cell-Free DNA AMPULAB

Còn hiệu lực

636 000.00.19.H29-231114-0019 230002588/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MINH LONG Ống dẫn lưu đường mật bằng nhựa

Còn hiệu lực

637 000.00.19.H29-231118-0003 230002587/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC KHỎE VÀ ĐẸP VIỆT NAM Kem điều trị tràm

Còn hiệu lực

638 000.00.16.H23-231115-0001 230000014/PCBMB-HD

CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ THƯƠNG MẠI MINATO

Còn hiệu lực

639 000.00.19.H26-231120-0029 230002335/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & THIẾT BỊ Y TẾ GIA VŨ Ghế khám tai mũi họng

Còn hiệu lực

640 000.00.19.H26-231120-0022 230002334/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & THIẾT BỊ Y TẾ GIA VŨ Bàn khám tai mũi họng

Còn hiệu lực

641 000.00.19.H26-231120-0019 230002333/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC KHANG Giường nhi

Còn hiệu lực

642 000.00.19.H26-231120-0020 230002332/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC KHANG Giường bệnh nhân

Còn hiệu lực

643 000.00.19.H26-231120-0016 230002331/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC KHANG Tủ đầu giường

Còn hiệu lực

644 000.00.19.H26-231110-0027 230002330/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRADIMED Xịt vết thương

Còn hiệu lực

645 000.00.19.H29-231024-0022 230002586/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH NT SOLUTIONS Máy xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang

Còn hiệu lực

646 000.00.48.H41-231030-0001 230000037/PCBMB-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN DP FPT LONG CHÂU- NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1516

Còn hiệu lực

647 000.00.48.H41-231030-0002 230000036/PCBMB-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN DP FPT LONG CHÂU- NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1510

Còn hiệu lực

648 000.00.16.H02-231116-0001 230000008/PCBB-BG

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ JINBANGNI VIỆT NAM Máy đo huyết áp bắp tay

Còn hiệu lực

649 000.00.19.H26-231118-0010 230003099/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIMEDCO Nhỏ tai Enotic

Còn hiệu lực

650 000.00.19.H26-231118-0009 230003098/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIMEDCO Nhỏ tai Belox

Còn hiệu lực

651 000.00.19.H26-231116-0024 230003097/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TSG VIỆT NAM Tủ làm ấm chăn và dịch truyền

Còn hiệu lực

652 000.00.19.H26-231118-0007 230003096/PCBB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH NARO PHARMA -SINO USA COLLABORATION TECHNOLOGY Gel for men

Còn hiệu lực

653 000.00.19.H26-231118-0005 230002329/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐÔNG NAM Á Máy cân lắc túi máu

Còn hiệu lực

654 000.00.19.H29-231116-0001 230000446/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẠI THIÊN CHÂU

Còn hiệu lực

655 000.00.19.H29-231025-0021 230002585/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH NT SOLUTIONS Bộ thuốc thử định lượng xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang

Còn hiệu lực

656 000.00.19.H29-231120-0013 230002584/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH NT SOLUTIONS Dao phẫu thuật dùng trong nhãn khoa

Còn hiệu lực

657 000.00.19.H29-231106-0001 230002583/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH NT SOLUTIONS Dao phẫu thuật dùng trong nhãn khoa

Còn hiệu lực

658 000.00.19.H29-231029-0001 230002582/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH NT SOLUTIONS Máy xét nghiệm hemoglobin sắc ký

Còn hiệu lực

659 000.00.19.H26-231111-0004 230002328/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PARIS - PHÁP Gel phụ khoa

Còn hiệu lực

660 000.00.19.H26-231113-0001 230002327/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ KIẾN TẠO Đèn mổ

Còn hiệu lực

661 000.00.19.H29-231118-0005 230002581/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MEDISOL Máy phân tích thành phần cơ thể InBody Dial H20N

Còn hiệu lực

662 000.00.19.H26-231117-0030 230002326/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN LEGEND GLOBAL GEL NHANH LIỀN VẾT THƯƠNG

Còn hiệu lực

663 000.00.19.H26-231117-0029 230002325/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC GREENTECH PHARM Gel bôi phụ khoa

Còn hiệu lực

664 000.00.19.H26-231117-0028 230002324/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC GREENTECH PHARM Gel nhiệt miệng

Còn hiệu lực

665 000.00.19.H26-231117-0024 230003095/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng miễn dịch

Còn hiệu lực

666 000.00.19.H26-231117-0025 230003094/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng sinh hóa

Còn hiệu lực

667 000.00.19.H26-231117-0027 230003093/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng sinh hóa

Còn hiệu lực

668 000.00.19.H26-231115-0013 230003092/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ NAM LONG Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng HDL Direct và LDL Direct Cholesterol

Còn hiệu lực

669 000.00.19.H26-231117-0026 230002323/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AN PHÚ GROUP Dung dịch nhỏ tai

Còn hiệu lực

670 000.00.19.H26-231116-0030 230003091/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYỄN QUANG Kẹp clip polymer

Còn hiệu lực

671 000.00.19.H26-231114-0036 230003090/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYỄN QUANG Túi lấy bệnh phẩm nội soi sử dụng một lần

Còn hiệu lực

672 000.00.19.H26-231117-0018 230003089/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DSC VIỆT NAM Kim châm cứu tiệt trùng dùng một lần

Còn hiệu lực

673 000.00.19.H26-231117-0020 230002322/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN JANTILY Dung dịch xịt mũi

Còn hiệu lực

674 000.00.19.H26-231117-0023 230003088/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ACENT - ĐỨC Gel phụ khoa

Còn hiệu lực

675 000.00.19.H26-231117-0021 230003087/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ SOLOPHARM VIỆT NAM Dung dịch nhãn khoa

Còn hiệu lực