STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
6676 000.00.19.H29-220531-0026 220001175/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1240

Còn hiệu lực

6677 000.00.19.H29-220531-0025 220001174/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1218

Còn hiệu lực

6678 000.00.19.H29-220531-0024 220001173/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1188

Còn hiệu lực

6679 000.00.19.H29-220531-0023 220001172/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1186

Còn hiệu lực

6680 000.00.19.H29-220531-0022 220001171/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1181

Còn hiệu lực

6681 000.00.19.H29-220531-0021 220001170/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1070

Còn hiệu lực

6682 000.00.19.H26-220606-0005 220001703/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ LIFECARE Dung dịch xịt mũi đẳng trương

Còn hiệu lực

6683 000.00.04.G18-220602-0047 220002418/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng magnesium

Còn hiệu lực

6684 000.00.19.H29-220530-0022 220001921/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED Bộ điều khiển lưu lượng khí và các phụ kiện đi kèm

Còn hiệu lực

6685 000.00.19.H29-220526-0047 220001920/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED Máy theo dõi chức năng não của bệnh nhân và phụ kiện đi kèm

Còn hiệu lực

6686 000.00.19.H29-220602-0010 220001242/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH IVD pha loãng

Còn hiệu lực

6687 000.00.19.H29-220602-0011 220001241/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH IVD rửa trong xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

6688 000.00.19.H29-220602-0014 220001240/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH IVD rửa trong xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

6689 000.00.19.H29-220602-0016 220001919/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH Bộ IVD xét nghiệm định lượng CHOL

Còn hiệu lực

6690 000.00.19.H29-220602-0015 220001239/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH IVD rửa trong xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

6691 000.00.19.H26-220601-0040 220001702/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LAMPHARCO DẦU XOA AN THỂ KHANG

Còn hiệu lực

6692 000.00.19.H26-220601-0032 220001701/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚC NHẤT TÂM DẦU XOA AN PHÚC KHANG

Còn hiệu lực

6693 000.00.04.G18-220531-0013 220002417/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Họ các bộ xét nghiệm định tính protein 5 phân mảnh trên thạch

Còn hiệu lực

6694 000.00.19.H29-220602-0024 220001918/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH BÌNH AN MEDICAL Dụng cụ phẫu thuật cấy ghép vít tự tiêu

Còn hiệu lực

6695 000.00.19.H29-220602-0023 220001238/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH BÌNH AN MEDICAL Dụng cụ phẫu thuật cấy ghép vít tự tiêu

Còn hiệu lực

6696 000.00.19.H29-220531-0010 220001917/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH AN Bộ dây dẫn dịch dùng trong phẫu thuật nội soi

Còn hiệu lực

6697 000.00.19.H26-220603-0030 220001700/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIỆN BÌNH Giầy phẫu thuật

Còn hiệu lực

6698 000.00.04.G18-220601-0012 220002416/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Họ các bộ xét nghiệm định tính Hemoglobin trên thạch

Còn hiệu lực

6699 000.00.19.H29-220601-0020 220001916/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH C.P.V Phụ tùng hệ thống khí

Còn hiệu lực

6700 000.00.04.G18-220601-0015 220002415/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Bộ IVD - Xét nghiệm định tính VON WILLEBRAND trên thạch

Còn hiệu lực

6701 000.00.04.G18-220126-0026 220002414/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dây phụ kết nối dây truyền hóa chất nhiều cổng với chai truyền dịch

Còn hiệu lực

6702 000.00.19.H29-220530-0001 220001915/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT VIỆT LIÊN Tấm thu nhận ảnh X-quang kỹ thuật số

Còn hiệu lực

6703 000.00.04.G18-220601-0021 220002413/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Bộ IVD - Xét nghiệm định lượng Protein điện di mao quản

Còn hiệu lực

6704 000.00.19.H29-220531-0019 220000048/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ Y TẾ HASAKY Máy rửa dụng cụ đa kết hợp

Còn hiệu lực

6705 000.00.04.G18-220601-0032 220002412/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Bộ IVD - Xét nghiệm định lượng Protein điện di mao quản

Còn hiệu lực

6706 000.00.19.H29-220525-0017 220001914/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Kim bơm xi măng vào thân đốt sống

Còn hiệu lực

6707 000.00.17.H09-220531-0003 220000031/PCBB-BD

CONG TY TNHH ASENAC Dây lọc máu thận nhân tạo

Còn hiệu lực

6708 000.00.17.H09-220531-0002 220000030/PCBB-BD

CONG TY TNHH ASENAC Ống nội khí quản có bóng chèn, Ống nội khí quản có bóng chèn

Còn hiệu lực

6709 000.00.17.H09-220531-0004 220000029/PCBB-BD

CONG TY TNHH ASENAC Ống thông các loại ( Ống thông hậu môn;Ống thông dạ dày;Ống thông tá tràng;Ống cho ăn sơ sinh)

Còn hiệu lực

6710 000.00.17.H09-220526-0001 220000022/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ KHÁNH AN KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

6711 000.00.19.H29-220513-0032 220001913/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ THÀNH ÂN Hệ thống bơm trộn xi măng tạo hình thân đốt sống có bóng nong

Còn hiệu lực

6712 000.00.19.H29-220521-0004 220001237/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BMS Túi cuộn tiệt trùng

Còn hiệu lực

6713 000.00.19.H29-220526-0046 220001912/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BMS Hệ thống khoan cưa xương và phụ kiện đồng bộ đi kèm

Còn hiệu lực

6714 000.00.19.H29-220531-0050 220001911/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH VẠN VẠN THÔNG Máy Xét Nghiệm Nước Tiểu

Còn hiệu lực

6715 000.00.18.H20-220527-0001 220000009/PCBA-ĐT

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO Dung dịch Xông Thảo Dược DOHERBA

Còn hiệu lực

6716 000.00.19.H29-220527-0023 220001910/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHA KHOA VIỆT QUANG Mũi Khoan nha khoa

Còn hiệu lực

6717 000.00.19.H29-220527-0020 220001236/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHA KHOA VIỆT QUANG Dụng cụ dùng trong nha khoa

Còn hiệu lực

6718 000.00.19.H29-220531-0036 220001909/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ 2A Lưỡi cắt đốt cao tần Monopolar Ablator

Còn hiệu lực

6719 000.00.19.H29-220518-0025 220001908/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng 19 chỉ số sinh hóa

Còn hiệu lực

6720 000.00.19.H29-220518-0024 220001907/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Bộ IVD xét nghiệm định lượng LDL

Còn hiệu lực

6721 000.00.19.H29-220518-0023 220001906/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Bộ IVD xét nghiệm định lượng HDL

Còn hiệu lực

6722 000.00.19.H29-220518-0022 220001905/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Thuốc thử xét nghiệm định lượng CA

Còn hiệu lực

6723 000.00.19.H29-220518-0021 220001904/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Cụm IVD enzymes: AMY, AST, ALT, CK

Còn hiệu lực

6724 000.00.19.H29-220518-0020 220001903/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Cụm IVD chất nền

Còn hiệu lực

6725 000.00.19.H29-220418-0003 220001235/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Bàn phẫu thuật tổng quát

Còn hiệu lực

6726 000.00.19.H29-220418-0004 220001234/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Bàn phẫu thuật tổng quát

Còn hiệu lực

6727 000.00.19.H29-220418-0009 220001902/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Dung dịch nhỏ mắt đa liều

Còn hiệu lực

6728 000.00.19.H29-220418-0007 220001901/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Dung dịch nhỏ mắt đơn liều

Còn hiệu lực

6729 000.00.04.G18-220606-0001 220002411/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Máy rửa khử khuẩn

Còn hiệu lực

6730 000.00.12.H19-220523-0001 220000089/PCBMB-ĐN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 732

Còn hiệu lực

6731 000.00.12.H19-220523-0002 220000088/PCBMB-ĐN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 756

Còn hiệu lực

6732 000.00.19.H29-220521-0003 220001233/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2 Túi tiệt trùng Tyvek

Còn hiệu lực

6733 000.00.19.H29-220510-0005 220001232/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2 Băng keo chỉ thị hóa học

Còn hiệu lực

6734 000.00.04.G18-220605-0001 220002410/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng bilirubin trực tiếp

Còn hiệu lực

6735 000.00.18.H56-220603-0001 220000134/PCBMB-TH

THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ AN PHÁT

Còn hiệu lực

6736 000.00.03.H42-220523-0002 220000009/PCBB-NB

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Ống thông hậu môn

Còn hiệu lực

6737 000.00.04.G18-220602-0046 220002409/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng calci

Còn hiệu lực

6738 000.00.04.G18-220602-0051 220002408/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng β2‑microglobulin

Còn hiệu lực

6739 000.00.04.G18-220302-0003 220002407/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SUNMED Cụm IVD vật liệu kiểm soát điện giải

Còn hiệu lực

6740 000.00.04.G18-211227-0003 220002406/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SUNMED Cụm IVD máy phân tích và thuốc thử điện giải

Còn hiệu lực

6741 000.00.04.G18-220602-0048 220002405/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng β2‑microglobulin

Còn hiệu lực

6742 000.00.04.G18-220603-0009 220002404/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ HDL‑cholesterol

Còn hiệu lực

6743 000.00.04.G18-220302-0004 220002403/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SUNMED Cụm IVD vật liệu kiểm soát khí máu

Còn hiệu lực

6744 000.00.04.G18-220302-0002 220002402/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SUNMED Cụm IVD máy phân tích và thuốc thử khí máu

Còn hiệu lực

6745 000.00.04.G18-220604-0005 220002401/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Cụm IVD Thuốc thử Điện giải: Ca (Calci) toàn phần, Fe (Sắt)

Còn hiệu lực

6746 000.00.04.G18-220603-0019 220002400/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng gamma-glutamyltransferase

Còn hiệu lực

6747 000.00.17.H62-220531-0001 220000021/PCBA-VP

Công ty TNHH Lavichem Miếng dán sau phẫu thuật

Còn hiệu lực

6748 000.00.04.G18-220603-0017 220002399/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng alkaline phosphatase

Còn hiệu lực

6749 000.00.04.G18-220603-0005 220002398/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng LDL-cholesterol

Còn hiệu lực

6750 000.00.04.G18-220603-0003 220002397/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng calci

Còn hiệu lực