STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
6826 000.00.04.G18-221028-0004 220003289/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính protein p40

Còn hiệu lực

6827 000.00.04.G18-221028-0003 220003288/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính CD3

Còn hiệu lực

6828 000.00.48.H41-221020-0001 220000009/PCBSX-NA

CÔNG TY TNHH NINMED Dung dịch, Gel, Kem dùng cho mắt

Còn hiệu lực

6829 000.00.19.H26-221027-0038 220002983/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ VG MIẾNG DÁN HẠ SỐT

Còn hiệu lực

6830 000.00.19.H29-221026-0011 220003451/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng creatinine

Còn hiệu lực

6831 000.00.19.H29-221026-0015 220003450/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng LDL-cholesterol

Còn hiệu lực

6832 000.00.19.H29-221026-0017 220003449/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng CRP

Còn hiệu lực

6833 000.00.19.H29-221026-0019 220003448/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng acetaminophen

Còn hiệu lực

6834 000.00.19.H29-221027-0017 220003447/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ HDL‑cholesterol

Còn hiệu lực

6835 000.00.19.H29-221027-0020 220003446/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng LDL-cholesterol

Còn hiệu lực

6836 000.00.19.H29-221027-0023 220003445/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng magnesium

Còn hiệu lực

6837 000.00.19.H29-221026-0031 220002240/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là bộ xử lý mẫu

Còn hiệu lực

6838 000.00.19.H29-221026-0030 220002239/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là đầu típ

Còn hiệu lực

6839 000.00.19.H29-221026-0029 220002238/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là khay đựng ống mẫu

Còn hiệu lực

6840 000.00.19.H29-221026-0028 220002237/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là ống mẫu

Còn hiệu lực

6841 000.00.19.H29-221025-0009 220002236/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD lấy và vận chuyển mẫu cho xét nghiệm PCR

Còn hiệu lực

6842 000.00.19.H29-221025-0008 220002235/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là ống mẫu

Còn hiệu lực

6843 000.00.19.H29-221025-0007 220002234/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là nắp hàn giếng

Còn hiệu lực

6844 000.00.19.H29-221025-0006 220002233/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là giếng mẫu

Còn hiệu lực

6845 000.00.19.H29-221026-0014 220003444/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng LDL-cholesterol

Còn hiệu lực

6846 000.00.19.H29-221026-0012 220003443/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng magnesium

Còn hiệu lực

6847 000.00.19.H29-221027-0024 220003442/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng ammonia

Còn hiệu lực

6848 000.00.17.H39-220331-0004 220000051/PCBA-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ STEVIMED Áo choàng cách ly y tế

Còn hiệu lực

6849 000.00.04.G18-221027-0028 220003287/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Cụm IVD Thuốc thử Điện giải: Ca (Calci), Fe (Sắt), Mg (Magnesi)

Còn hiệu lực

6850 000.00.19.H26-221027-0037 220002982/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ VG MIẾNG DÁN GIẢM ĐAU

Còn hiệu lực

6851 000.00.19.H26-221003-0009 220003361/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH QA-LAB VIỆT NAM Test nhanh latex định tính và bán định lượng CRP, RF, AS

Còn hiệu lực

6852 000.00.19.H26-221027-0002 220002981/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHƯƠNG Y NAM Dung dịch xịt vệ sinh mũi

Còn hiệu lực

6853 000.00.04.G18-221027-0008 220003286/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Hệ thống chụp cộng hưởng từ 1,5 Tesla

Còn hiệu lực

6854 000.00.19.H26-221025-0021 220000116/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH VƯỜN LÀNH Dung dịch sát khuẩn, khử khuẩn

Còn hiệu lực

6855 000.00.19.H26-221003-0002 220003360/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Cụm IVD dấu ấn viêm khớp Anti Streptolysin O, Rheumatoid Factor

Còn hiệu lực

6856 000.00.19.H26-221003-0017 220002980/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THANH XUÂN Đèn khám di động

Còn hiệu lực

6857 000.00.19.H26-220930-0017 220002215/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ HỒ MINH THẮNG

Còn hiệu lực

6858 000.00.04.G18-221025-0016 220000006/PCBMT-BYT

CÔNG TY TNHH MEDICON

Còn hiệu lực

6859 000.00.04.G18-221027-0014 220003285/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng L‑homocysteine

Còn hiệu lực

6860 000.00.19.H26-221022-0001 220002979/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ICO Kem bôi trĩ

Còn hiệu lực

6861 000.00.19.H26-221024-0012 220002978/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TUỆ MINH PHARMA Gel bôi trĩ

Còn hiệu lực

6862 000.00.19.H26-221024-0011 220002977/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TUỆ MINH PHARMA Gel xoa giảm đau

Còn hiệu lực

6863 000.00.19.H26-221024-0010 220002976/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TUỆ MINH PHARMA KEM ẤM GIẢM HO

Còn hiệu lực

6864 000.00.19.H26-221027-0013 220002975/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VTP Á CHÂU Máy tăm nước

Còn hiệu lực

6865 000.00.04.G18-221025-0019 220000009/PCBMT-BYT

CÔNG TY TNHH MEDICON

Còn hiệu lực

6866 000.00.04.G18-221025-0018 220000008/PCBMT-BYT

CÔNG TY TNHH MEDICON

Còn hiệu lực

6867 000.00.04.G18-221025-0017 220000007/PCBMT-BYT

CÔNG TY TNHH MEDICON

Còn hiệu lực

6868 000.00.04.G18-221026-0030 220003284/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm bán định lượng kháng thể IgG kháng PR3

Còn hiệu lực

6869 000.00.04.G18-221027-0004 220003283/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Hệ thống máy xét nghiệm nước tiểu

Còn hiệu lực

6870 000.00.04.G18-220110-0022 220003282/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Máy soi cặn nước tiểu bán tự động

Còn hiệu lực

6871 000.00.04.G18-221027-0005 220003281/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử chỉ thị PYR

Còn hiệu lực

6872 000.00.03.H42-221019-0001 220000013/PCBB-NB

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Bộ dây truyền dịch sử dụng một lần

Còn hiệu lực

6873 000.00.07.H27-221025-0001 220000066/PCBMB-HT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 699

Còn hiệu lực

6874 000.00.04.G18-221026-0029 220003280/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Chất hiệu chuẩn điện cực xét nghiệm định lượng natri, kali, clo

Còn hiệu lực

6875 000.00.04.G18-221026-0022 220003279/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Máy phân tích nước tiểu

Còn hiệu lực

6876 000.00.19.H26-221025-0014 220002974/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHƯƠNG Y NAM Dung dịch xịt vệ sinh mũi

Còn hiệu lực

6877 000.00.19.H26-221020-0016 220002973/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ VŨ PHẠM Dung dịch vệ sinh mũi

Còn hiệu lực

6878 000.00.19.H26-221020-0015 220002972/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ VŨ PHẠM Dung dịch vệ sinh mũi

Còn hiệu lực

6879 000.00.19.H26-221018-0019 220003359/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

6880 000.00.19.H26-221020-0019 220003358/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG Cụm IVD hóa chất xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

6881 000.00.19.H26-221018-0004 220003357/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG Máy xét nghiệm nước tiểu

Còn hiệu lực

6882 000.00.19.H26-221019-0043 220003356/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG Máy xét nghiệm điện giải

Còn hiệu lực

6883 000.00.19.H26-221013-0007 220002214/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VINATECH

Còn hiệu lực

6884 000.00.19.H26-221021-0010 220003355/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SƠN PHÁT MÁY ĐIỆN TRỊ LIỆU

Còn hiệu lực

6885 000.00.19.H26-221020-0008 220003354/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ VƯỢNG Máy đo huyết áp kỹ thuật số và phụ kiện đi kèm

Còn hiệu lực

6886 000.00.19.H26-221020-0028 220003353/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC VIỆT NGA PHARMA DUNG DỊCH DÙNG NGOÀI

Còn hiệu lực

6887 000.00.19.H26-221021-0013 220003352/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU T&T GLOBAL-EU Viên đặt âm đạo Trigylac

Còn hiệu lực

6888 000.00.19.H26-221020-0038 220003351/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH STRAUMANN INDOCHINA Dụng cụ nha khoa

Còn hiệu lực

6889 000.00.19.H26-221019-0001 220003350/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM Máy cưa rung xương đa năng

Còn hiệu lực

6890 000.00.19.H26-221019-0002 220003349/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM Máy bào da

Còn hiệu lực

6891 000.00.19.H26-221019-0005 220003348/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM Máy cán da

Còn hiệu lực

6892 000.00.19.H26-221019-0016 220003347/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM Máy xay cắt bệnh phẩm qua nội soi

Còn hiệu lực

6893 000.00.19.H26-221020-0034 220003346/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP NAM PHÚ Gel thúc đẩy liền nhanh vết thương hở

Còn hiệu lực

6894 000.00.19.H26-221020-0030 220003345/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HD Rọ lấy sỏi ống mềm

Còn hiệu lực

6895 000.00.19.H26-221020-0013 220003344/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG Bộ túi dẫn lưu

Còn hiệu lực

6896 000.00.19.H26-221020-0009 220003343/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG Ống thổi có phin lọc khuẩn

Còn hiệu lực

6897 000.00.19.H26-221021-0027 220002213/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TAKAMED VIỆT NAM

Còn hiệu lực

6898 000.00.19.H26-221003-0001 220003342/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC BẢO AN Kit phát hiện H.pylori

Còn hiệu lực

6899 000.00.19.H26-221004-0009 220003341/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC BẢO AN Kit phát hiện Syphilis

Còn hiệu lực

6900 000.00.19.H26-221003-0005 220003340/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC BẢO AN Kit xét nghiệm phát hiện nhanh Malaria

Còn hiệu lực