STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
69076 18001616/HSCBSX-ĐN 180000004/PCBSX-ĐN

CÔNG TY TNHH BELMONT MANUFACTURING Sản xuất và lắp ráp máy móc thiết bị dùng trong nha khoa như: Hệ thống điều hành trung tâm, hệ thống chiếu sáng, ghế nha khoa,....với quy mô công suất 5.000 sản phẩm (tương đương 1.100 tấn sản phẩm/năm).

Còn hiệu lực

69077 18010800/HSCBA-HN 180001030/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI Ghế bô bệnh nhân

Còn hiệu lực

69078 18010801/HSCBA-HN 180001031/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI Gậy bệnh nhân tập đi

Còn hiệu lực

69079 18010802/HSCBA-HN 180001032/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI Ghế đẩu xoay

Còn hiệu lực

69080 18010803/HSCBA-HN 180001033/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI Mặt cáng inox

Còn hiệu lực

69081 18010804/HSCBA-HN 180001034/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI Xe đẩy chuyên dụng

Còn hiệu lực

69082 18010805/HSCBA-HN 180001035/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI Đệm y tế

Còn hiệu lực

69083 18010806/HSCBA-HN 180001036/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI Cọc truyền dịch

Còn hiệu lực

69084 18010807/HSCBA-HN 180001037/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI Băng ghế ngồi chờ bệnh nhân

Còn hiệu lực

69085 18010808/HSCBA-HN 180001038/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI Bàn y tế

Còn hiệu lực

69086 18010809/HSCBA-HN 180001039/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI Tủ đầu giường

Còn hiệu lực

69087 18010810/HSCBA-HN 180001040/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI Tủ đựng thuốc và dụng cụ

Còn hiệu lực

69088 18010811/HSCBA-HN 180001041/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI Giường đa năng

Còn hiệu lực

69089 18010812/HSCBA-HN 180001042/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI Giường bệnh nhân

Còn hiệu lực

69090 18010797/HSCBA-HN 180001043/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI Xe lăn tay bệnh nhân

Còn hiệu lực

69091 18010798/HSCBA-HN 180001044/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI Khung tập đi

Còn hiệu lực

69092 18010799/HSCBA-HN 180001045/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI Nạng tập đi

Còn hiệu lực

69093 18010738/HSCBA-HN 180001006/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ Tủ đầu giường bệnh nhân

Còn hiệu lực

69094 18010740/HSCBA-HN 180001007/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ Xe tiêm đa năng

Còn hiệu lực

69095 18010739/HSCBA-HN 180001008/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ Bàn ăn, loại điều chỉnh chiều cao

Còn hiệu lực

69096 18010736/HSCBA-HN 180001009/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ Giường bệnh nhân ba tay quay kèm đệm và cọc truyền dịch

Còn hiệu lực

69097 18010735/HSCBA-HN 180001010/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ Giường bệnh nhân một tay quay kèm đệm và cọc truyền dịch, dòng Semi Fowler

Còn hiệu lực

69098 18010743/HSCBA-HN 180001011/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC Đèn mổ treo trần

Còn hiệu lực

69099 18010773/HSCBA-HN 180001014/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN HIẾU Máy đo A1Care

Còn hiệu lực

69100 18010757/HSCBA-HN 180001015/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y, DƯỢC TRUNG TÍN Giường chuyển bệnh nhân khu cấp cứu

Còn hiệu lực

69101 18010758/HSCBA-HN 180001016/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y, DƯỢC TRUNG TÍN Xe chở Film X- Quang

Còn hiệu lực

69102 18010762/HSCBA-HN 180001017/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y, DƯỢC TRUNG TÍN Giá chứa dụng cụ đóng gói dùng cho khu kiểm soát nhiễm khuẩn

Còn hiệu lực

69103 18010760/HSCBA-HN 180001018/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y, DƯỢC TRUNG TÍN Xe đẩy dụng cụ đa năng dùng cho khu khám bệnh và khu nội trú

Còn hiệu lực

69104 18010763/HSCBA-HN 180001019/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y, DƯỢC TRUNG TÍN Bàn đóng gói dụng cụ dùng cho khu kiểm soát nhiễm khuẩn

Còn hiệu lực

69105 18010765/HSCBA-HN 180001020/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y, DƯỢC TRUNG TÍN Xe đựng dụng cụ dùng cho khu kiểm soát nhiễm khuẩn

Còn hiệu lực

69106 18010767/HSCBA-HN 180001021/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y, DƯỢC TRUNG TÍN Tủ bảo quản ống nội soi

Còn hiệu lực

69107 18010766/HSCBA-HN 180001022/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y, DƯỢC TRUNG TÍN Xe đẩy dụng cụ dùng cho phòng khám

Còn hiệu lực

69108 18010768/HSCBA-HN 180001023/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y, DƯỢC TRUNG TÍN Xe đẩy dụng cụ dùng cho phòng cấp cứu

Còn hiệu lực

69109 18010769/HSCBA-HN 180001024/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y, DƯỢC TRUNG TÍN Bồn rửa tay triệt trùng phẫu thuật loại 3 vòi

Còn hiệu lực

69110 18010770/HSCBA-HN 180001025/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y, DƯỢC TRUNG TÍN Bồn rửa ống dụng cụ y tế

Còn hiệu lực

69111 18010771/HSCBA-HN 180001026/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y, DƯỢC TRUNG TÍN Bồn rửa tay triệt trùng phẫu thuật loại 1 vòi

Còn hiệu lực

69112 18010772/HSCBA-HN 180001028/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y, DƯỢC TRUNG TÍN Máy khử trùng dụng cụ bằng sóng siêu âm

Còn hiệu lực

69113 18010752/HSCBA-HN 180001029/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Họ màn hình hiển thị cho hệ thống phẫu thuật nội soi

Còn hiệu lực

69114 18000019/HSCBA-HNa 180000003/PCBA-HNa

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG NGUYỄN Bồn rửa tay vô trùng

Còn hiệu lực

69115 18000018/HSCBA-HNa 180000004/PCBA-HNa

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG NGUYỄN Bàn khám bệnh

Còn hiệu lực

69116 18009812/HSCBA-HN 180000942/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ME77 VIỆT NAM Bộ lọc khí CO2, N2 đầu vào tủ ấm CO2

Còn hiệu lực

69117 18009813/HSCBA-HN 180000943/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ME77 VIỆT NAM Đĩa nuôi cấy, ống nghiệm dùng trong hỗ trợ sinh sản trong phòng thí nghiệm

Còn hiệu lực

69118 18010106/HSCBA-HN 180000944/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM Môi trường nuôi cấy vi khuẩn .

Còn hiệu lực

69119 18010570/HSCBA-HN 180000945/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ T&T VIỆT NAM Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

69120 18010599/HSCBA-HN 180000946/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TÍN PHONG Băng dính cá nhân trong suốt

Còn hiệu lực

69121 18010615/HSCBA-HN 180000947/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BÁCH KHANG VIỆT NAM Kẹp Bonney Stopes

Còn hiệu lực

69122 18010616/HSCBA-HN 180000948/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BÁCH KHANG VIỆT NAM Kẹp Allis Tissue

Còn hiệu lực

69123 18010617/HSCBA-HN 180000949/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BÁCH KHANG VIỆT NAM Kẹp gắp dụng cụ

Còn hiệu lực

69124 18010618/HSCBA-HN 180000950/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BÁCH KHANG VIỆT NAM Bộ dụng cụ triệt sản nữ

Còn hiệu lực

69125 18010626/HSCBA-HN 180000952/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH QA-LAB VIỆT NAM Máy xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

69126 18010627/HSCBA-HN 180000953/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BÁCH KHANG VIỆT NAM Bộ dụng cụ triệt sản nam

Còn hiệu lực

69127 18010628/HSCBA-HN 180000954/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BÁCH KHANG VIỆT NAM Bộ dụng đặt vòng tránh thai

Còn hiệu lực

69128 18010629/HSCBA-HN 180000955/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BÁCH KHANG VIỆT NAM Bộ dụng đặt vòng tránh thai không có thước đo buồng tử cung

Còn hiệu lực

69129 18010630/HSCBA-HN 180000956/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BÁCH KHANG VIỆT NAM Bộ dụng cấy, tháo que cấy tránh thai

Còn hiệu lực

69130 18010631/HSCBA-HN 180000957/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BÁCH KHANG VIỆT NAM Mỏ vịt

Còn hiệu lực

69131 18010632/HSCBA-HN 180000958/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BÁCH KHANG VIỆT NAM Kẹp Rampley Sponge Holding

Còn hiệu lực

69132 18010633/HSCBA-HN 180000959/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BÁCH KHANG VIỆT NAM Kẹp Babcock

Còn hiệu lực

69133 18010634/HSCBA-HN 180000960/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BÁCH KHANG VIỆT NAM Cán dao mổ

Còn hiệu lực

69134 18010635/HSCBA-HN 180000961/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BÁCH KHANG VIỆT NAM Kéo Mayo Harington thẳng

Còn hiệu lực

69135 18010636/HSCBA-HN 180000962/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BÁCH KHANG VIỆT NAM Móc vòng

Còn hiệu lực

69136 18010643/HSCBA-HN 180000968/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm Alinity

Còn hiệu lực

69137 18010644/HSCBA-HN 180000969/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm Alinity

Còn hiệu lực

69138 18010645/HSCBA-HN 180000970/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm Alinity

Còn hiệu lực

69139 18010647/HSCBA-HN 180000972/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ kẹp phình mạch máu

Còn hiệu lực

69140 18010653/HSCBA-HN 180000973/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM Dụng cụ đo van tim

Còn hiệu lực

69141 18006345/HSCBSX-HN 180000013/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH VINAMASK Bình Rửa mũi Vinamask natri clorid 0,9%

Còn hiệu lực

69142 18010691/HSCBA-HN 180000977/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ AN BÌNH Bộ dụng cụ dẫn hướng

Còn hiệu lực

69143 18010695/HSCBA-HN 180000978/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ CÔNG NGHỆ BẦU TRỜI HẠ LONG Máy trợ thính pin sạc Bluetooth có dây đeo (bỏ túi)

Còn hiệu lực

69144 18010696/HSCBA-HN 180000979/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Họ hộp hấp và phụ kiện bảo quản dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

69145 18010697/HSCBA-HN 180000980/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ CÔNG NGHỆ BẦU TRỜI HẠ LONG Máy trợ thính pin sạc Bluetooth đeo cổ

Còn hiệu lực

69146 18010698/HSCBA-HN 180000981/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH QA-LAB VIỆT NAM Hóa chất pha loãng máu dùng cho máy xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

69147 18010699/HSCBA-HN 180000982/PCBA-HN

KHO THUỐC SỐ 1 - CÔNG TY CỔ PHẦNTHƯƠNG MẠI FAMED Dung Dịch Âm Đạo

Còn hiệu lực

69148 18010700/HSCBA-HN 180000983/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÙNG VƯỢNG Đèn mổ Aurora Astro

Còn hiệu lực

69149 18010701/HSCBA-HN 180000984/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH QA-LAB VIỆT NAM Hóa chất rửa dùng cho máy xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

69150 18010704/HSCBA-HN 180000985/PCBA-HN

CÔNG TY THHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI AN Hóa chất xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực