STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
69226 18010619/HSCBA-HN 180000907/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NGÂN CƯỜNG GHẾ BỘ VỆ SINH

Còn hiệu lực

69227 18010621/HSCBA-HN 180000908/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ CÔNG NGHỆ CAO VIỆT ĐỨC Hệ thống máy nạo hút mũi xoang STEMA HS III và các phụ kiện liên quan

Còn hiệu lực

69228 18010624/HSCBA-HN 180000909/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN VÂN Dermatonics Once Heel Balm

Còn hiệu lực

69229 18006344/HSCBSX-HN 180000012/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ TÚI CHƯỜM NÓNG, LẠNH (ĐA NĂNG)

Còn hiệu lực

69230 18010638/HSCBA-HN 180000910/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN VÂN Dermatonics Dry Skin Balm

Còn hiệu lực

69231 18010648/HSCBA-HN 180000911/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VIỆT BA Dung dịch rửa dùng cho máy nhuộm tiêu bản tự động

Còn hiệu lực

69232 18010649/HSCBA-HN 180000912/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SƠN PHÁT Bàn tập phục hồi chức năng cho bệnh nhân bại liệt 3 khúc

Còn hiệu lực

69233 18010661/HSCBA-HN 180000915/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Họ dụng cụ làm chuôi khớp nhân tạo

Còn hiệu lực

69234 18010662/HSCBA-HN 180000916/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO Bàn bó bột - kéo xương

Còn hiệu lực

69235 18010663/HSCBA-HN 180000917/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO Bàn đẻ

Còn hiệu lực

69236 18010664/HSCBA-HN 180000918/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO Bàn khám phụ khoa

Còn hiệu lực

69237 18010665/HSCBA-HN 180000919/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO Bàn thủ thuật gây mê

Còn hiệu lực

69238 18010666/HSCBA-HN 180000920/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO Cáng thương

Còn hiệu lực

69239 18010667/HSCBA-HN 180000921/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO Đèn soi phim

Còn hiệu lực

69240 18010668/HSCBA-HN 180000922/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO Giá để hàng hóa

Còn hiệu lực

69241 18010669/HSCBA-HN 180000923/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO Giá truyền dịch

Còn hiệu lực

69242 18010670/HSCBA-HN 180000924/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO Hộp hấp bông băng

Còn hiệu lực

69243 18010671/HSCBA-HN 180000925/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO Máy hủy bơm kim tiêm

Còn hiệu lực

69244 18010672/HSCBA-HN 180000926/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO Thiết bị rửa tay phòng mổ

Còn hiệu lực

69245 18010673/HSCBA-HN 180000927/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO Tủ đầu giường

Còn hiệu lực

69246 18010676/HSCBA-HN 180000928/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KHỎE VIỆT NAM Gel bôi trĩ dạng viên đặt

Còn hiệu lực

69247 18010651/HSCBA-HN 180000932/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC Giường đẻ, Ghế/Giường chạy thận, Ghế khám chạy điện, Ghế khám sản phụ khoa

Còn hiệu lực

69248 18010656/HSCBA-HN 180000933/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ Đèn khám/Đèn mổ ánh sáng LED và phụ kiện kèm theo

Còn hiệu lực

69249 18010677/HSCBA-HN 180000934/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ VẬT TƯ VIỆT TIẾN BÀN KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ TAI MŨI HỌNG

Còn hiệu lực

69250 18010678/HSCBA-HN 180000935/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ VẬT TƯ VIỆT TIẾN GHẾ KHÁM TAI MŨI HỌNG

Còn hiệu lực

69251 18010679/HSCBA-HN 180000936/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ VẬT TƯ VIỆT TIẾN KÍNH SOI TAI MŨI HỌNG

Còn hiệu lực

69252 18010680/HSCBA-HN 180000937/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ VẬT TƯ VIỆT TIẾN THIẾT BỊ BẢO QUẢN DỤNG CỤ NỘI SOI TAI MŨI HỌNG

Còn hiệu lực

69253 18010685/HSCBA-HN 180000938/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TẤT THÀNH Bàn khám sản khoa

Còn hiệu lực

69254 18010703/HSCBA-HN 180000930/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ANKA PHARMA VIỆT NAM Natri Clorid 0.9%

Còn hiệu lực

69255 18000005/HSCBA-TTH 180000003/PCBA-TTH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA Băng dán vải không dệt (Adhesive Non-woven Wound Dressing)

Còn hiệu lực

69256 18000007/HSCBA-TTH 180000004/PCBA-TTH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA Băng gạc Hydrogel (Hydrogel Dressing)

Còn hiệu lực

69257 18000006/HSCBA-TTH 180000005/PCBA-TTH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA Băng dán Hydrocolloid ( Hydrocolloid Wound Dressing)

Còn hiệu lực

69258 18000008/HSCBA-TTH 180000006/PCBA-TTH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA Tấm Gel Silicone ( Băng dán trị sẹo Scar Eliminating Dressings )

Còn hiệu lực

69259 18000009/HSCBA-TTH 180000007/PCBA-TTH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA Băng dán film trong ( Transparent Film Dressing )

Còn hiệu lực

69260 18009535/HSCBA-HCM 180001040/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ADK Túi nước tiểu van 1 chiều chống tràn Greaturo – U8

Còn hiệu lực

69261 18009863/HSCBA-HCM 180001041/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN QUE THỬ ĐỘ CỨNG TỔNG DIAQUANT®

Còn hiệu lực

69262 18009994/HSCBA-HCM 180001043/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT AN BÌNH Điện cực dán điện tim

Còn hiệu lực

69263 18010005/HSCBA-HCM 180001045/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG Dụng cụ y tế tái sử dụng nhiều lần loại Trinica

Còn hiệu lực

69264 18010009/HSCBA-HCM 180001047/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT TÂN Đèn khám/ Đèn mổ/ Đèn tiểu phẫu, loại di động, cố định, treo tường, treo trần, và phụ kiện kèm theo

Còn hiệu lực

69265 18010010/HSCBA-HCM 180001048/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH GAS VIỆT NAM Găng tay khám sử dụng trong y tế (240mm)

Còn hiệu lực

69266 18010013/HSCBA-HCM 180001049/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Dụng cụ điều trị trong nha khoa.

Còn hiệu lực

69267 18010015/HSCBA-HCM 180001050/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT A.V.L Hóa chất xét nghiệm và vật tư tiêu hao dùng cho máy phân tích đông máu

Còn hiệu lực

69268 18010018/HSCBA-HCM 180001051/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG TỦ ĐỰNG XÁC VÀ PHỤ KIỆN

Còn hiệu lực

69269 18000048/HSCBA-BN 180000014/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG Bồn tắm trẻ sơ sinh composite

Còn hiệu lực

69270 18000051/HSCBA-BN 180000016/PCBA-BN

CÔNG TY DƯỢC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG-(TNHH) Dung dịch vệ sinh mũi hàng ngày

Còn hiệu lực

69271 18011647/HSCBMB-HN 180000143/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN MAX VIỆT NAM

Còn hiệu lực

69272 18011639/HSCBMB-HN 180000142/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI (HAPHARCO)

Còn hiệu lực

69273 18011638/HSCBMB-HN 180000141/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ BẢO DOANH

Còn hiệu lực

69274 18008956/HSCBMB-HCM 180000115/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ

Còn hiệu lực

69275 18008955/HSCBMB-HCM 180000114/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y KHOA HEARLIFE

Còn hiệu lực

69276 18008954/HSCBMB-HCM 180000113/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CD&W

Còn hiệu lực

69277 18008953/HSCBMB-HCM 180000112/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH SUNMED VIỆT NAM

Còn hiệu lực

69278 18000002/HSCBMB-BK 180000002/PCBMB-BK

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HỒNG HÀ

Còn hiệu lực

69279 18011645/HSCBMB-HN 180000138/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM DO HA

Còn hiệu lực

69280 18006346/HSCBSX-HN 180000011/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ H VÀ X GO Lubricant - Gel bôi trơn âm đạo

Còn hiệu lực

69281 18011641/HSCBMB-HN 180000139/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Còn hiệu lực

69282 18010660/HSCBA-HN 180000897/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI Bộ dụng cụ phẫu thuật y tế

Còn hiệu lực

69283 18009819/HSCBA-HN 180000894/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Màn hình 3D full HD 32 inches

Còn hiệu lực

69284 18011565/HSCBMB-HN 180000137/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI LONG

Còn hiệu lực

69285 18010386/HSCBA-HN 180000895/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI LONG Bộ điều Kinh Karman 1 van và 2 van

Còn hiệu lực

69286 18010425/HSCBA-HN 180000896/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN EMED VIỆT NAM Gel làm mát da R1

Còn hiệu lực

69287 18000008/HSCBSX-NĐ 180000003/PCBSX-NĐ

CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ THANH HÀ Dung dịch NaCl 0,9%

Còn hiệu lực

69288 18009978/HSCBA-HCM 180001027/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HUỲNH NGỌC Máy đo huyết áp + ống nghe

Còn hiệu lực

69289 18009981/HSCBA-HCM 180001028/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN THÀNH GĂNG KIỂM TRA DÙNG TRONG Y TẾ

Còn hiệu lực

69290 18009986/HSCBA-HCM 180001029/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT AN BÌNH Bo hút nhớt trẻ sơ sinh

Còn hiệu lực

69291 18009988/HSCBA-HCM 180001030/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT AN BÌNH Dụng cụ ( típ ) lấy mẫu xét nghiệm các cỡ

Còn hiệu lực

69292 18009993/HSCBA-HCM 180001031/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Phụ kiện chất lấy dấu silicone dùng trong nha khoa

Còn hiệu lực

69293 18009995/HSCBA-HCM 180001032/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA NQ Trang phục chắn tia dùng trong y tế và phụ kiện đi kèm.

Còn hiệu lực

69294 18009996/HSCBA-HCM 180001033/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KHKT LONG PHÚC NGUYÊN Dụng cụ y, nha khoa sử dụng nhiều lần bằng thép không rỉ

Còn hiệu lực

69295 18009998/HSCBA-HCM 180001034/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SMITH & NEPHEW ASIA PACIFIC PTE. LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Smith & Nephew Knee reconstruction instruments - Hệ thống các dụng cụ dùng cho phẫu thuật thay thế khớp gối

Còn hiệu lực

69296 18009999/HSCBA-HCM 180001035/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG THỊNH PHÁT Dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

69297 18009997/HSCBA-HCM 180001039/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TM DV HỒNG HẠNH MÁY XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH TỰ ĐỘNG

Còn hiệu lực

69298 18000208/HSCBMB-QNa 180000005/PCBMB-QNa

CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ HỒNG PHÚC

Còn hiệu lực

69299 18000003/HSCBA-QN 180000003/PCBA-QN

CÔNG TY TNHH MEDITECH VIỆT Xe đẩy điều dưỡng

Còn hiệu lực

69300 18008952/HSCBMB-HCM 180000111/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MAI PHƯƠNG PHÁT

Còn hiệu lực