STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
72676 18010174/HSCBA-HCM 180001209/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DK MEDICA Dụng cụ phẫu thuật dùng trong mổ nội soi khớp các loại

Còn hiệu lực

72677 18010175/HSCBA-HCM 180001210/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DK MEDICA Dụng cụ phẫu thuật mắt, vi phẫu các loại

Còn hiệu lực

72678 18010176/HSCBA-HCM 180001211/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DK MEDICA Dụng cụ phẫu thuật nha khoa các loại

Còn hiệu lực

72679 18010177/HSCBA-HCM 180001212/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DK MEDICA Dụng cụ phẫu thuật sản phụ khoa các loại

Còn hiệu lực

72680 18010178/HSCBA-HCM 180001213/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DK MEDICA Dụng cụ phẫu thuật sọ não các loại

Còn hiệu lực

72681 18010179/HSCBA-HCM 180001214/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DK MEDICA Dụng cụ phẫu thuật tai mũi họng các loại

Còn hiệu lực

72682 18010180/HSCBA-HCM 180001215/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DK MEDICA Dụng cụ phẫu thuật xương các loại

Còn hiệu lực

72683 18010181/HSCBA-HCM 180001216/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DK MEDICA Dụng cụ sinh thiết, hỗ trợ sinh thiết các loại

Còn hiệu lực

72684 18010182/HSCBA-HCM 180001217/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DK MEDICA Dụng cụ thăm dò, nong, vén, bóc tách và phụ kiện các loại

Còn hiệu lực

72685 18010183/HSCBA-HCM 180001218/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DK MEDICA Dụng cụ thăm khám tai mũi họng và phụ kiện các loại

Còn hiệu lực

72686 18010184/HSCBA-HCM 180001219/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DK MEDICA Dụng cụ thăm khám, chẩn đoán và phụ kiện các loại

Còn hiệu lực

72687 18010185/HSCBA-HCM 180001220/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DK MEDICA Dụng cụ thắt trĩ, hậu môn các loại

Còn hiệu lực

72688 18010186/HSCBA-HCM 180001221/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DK MEDICA Dụng cụ tiếp liệu, bảo quản, đựng dụng cụ các loại

Còn hiệu lực

72689 18010187/HSCBA-HCM 180001222/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DK MEDICA Hộp đựng, bảo quản, hấp dụng cụ và phụ kiện các loại

Còn hiệu lực

72690 18010188/HSCBA-HCM 180001223/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DK MEDICA Kéo phẫu thuật các loại

Còn hiệu lực

72691 18010189/HSCBA-HCM 180001224/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DK MEDICA Kẹp mang kim các loại

Còn hiệu lực

72692 18010190/HSCBA-HCM 180001225/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DK MEDICA Kẹp mô, tổ chức trong phẫu thuật các loại

Còn hiệu lực

72693 18010191/HSCBA-HCM 180001226/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DK MEDICA Kẹp tiếp liệu, bông gạc, săng các loại

Còn hiệu lực

72694 18010192/HSCBA-HCM 180001227/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DK MEDICA Nhíp phẫu thuật các loại

Còn hiệu lực

72695 18010193/HSCBA-HCM 180001228/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DK MEDICA Ống hút các loại

Còn hiệu lực

72696 18010198/HSCBA-HCM 180001230/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KHA BẢO PHÚC Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

72697 18010203/HSCBA-HCM 180001231/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỸ ÂN Tủ ấm CO2

Còn hiệu lực

72698 18009967/HSCBA-HCM 180001194/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHA Hệ thống khuôn trám dùng trong nha khoa

Còn hiệu lực

72699 18010116/HSCBA-HCM 180001195/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Băng dính vô trùng vải không dệt, có gạc DECOMED

Còn hiệu lực

72700 18010117/HSCBA-HCM 180001196/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Băng dính vô trùng không thấm nước, có gạc DECOMED

Còn hiệu lực

72701 18008978/HSCBMB-HCM 180000136/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT KIM HỮU

Còn hiệu lực

72702 18010161/HSCBA-HCM 180001197/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT Ghế lấy máu

Còn hiệu lực

72703 18010162/HSCBA-HCM 180001198/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT Giường sơ sinh y tế

Còn hiệu lực

72704 18010165/HSCBA-HCM 180001199/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA Dụng cụ nha khoa: Kềm đặt khuôn trám

Còn hiệu lực

72705 18010167/HSCBA-HCM 180001200/PCBA-HCM

CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÌNH PHONG Máy phân tích sinh hoá

Còn hiệu lực

72706 18010168/HSCBA-HCM 180001201/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU KDN Đèn khám bệnh treo trán

Còn hiệu lực

72707 18008980/HSCBMB-HCM 180000137/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ ĐẦU TƯ Y TẾ PHƯƠNG NAM

Còn hiệu lực

72708 18010194/HSCBA-HCM 180001202/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA ĐỖ THÂN Dụng cụ bơm rửa kênh khí nước dây soi

Còn hiệu lực

72709 18010199/HSCBA-HCM 180001203/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỸ ÂN Hóa chất thử chủng vi sinh

Còn hiệu lực

72710 18010169/HSCBA-HCM 180001204/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM VÀ DV NỤ CƯỜI VIỆT DỤNG CỤ KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ RĂNG HÀM MẶT(1.Mặt gương nha khoa.2/Đĩa,trục đánh bóng bề mặt răng. 3/Vật Liệu làm mão răng tạm)

Còn hiệu lực

72711 18010170/HSCBA-HCM 180001205/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DK MEDICA Dầu xịt dụng cụ

Còn hiệu lực

72712 18010171/HSCBA-HCM 180001206/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DK MEDICA Dao phẫu thuật, cán dao, lưỡi dao và phụ kiện các loại

Còn hiệu lực

72713 18000304/HSCBMB-KH 180000002/PCBMB-KH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KỸ THUẬT CAO NHA TRANG

Còn hiệu lực

72714 18006353/HSCBSX-HN 180000019/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ĐẠI UY Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

72715 18011678/HSCBMB-HN 180000166/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HD

Còn hiệu lực

72716 18010152/HSCBA-HCM 180001183/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN QUE THỬ ĐỘ CỨNG TỔNG DIAQUANT®

Còn hiệu lực

72717 18010153/HSCBA-HCM 180001184/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THIẾT BỊ NHA KHOA ĐẠI ĐỈNH Cán cọ

Còn hiệu lực

72718 18010154/HSCBA-HCM 180001185/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THIẾT BỊ NHA KHOA ĐẠI ĐỈNH Đầu cọ

Còn hiệu lực

72719 18010155/HSCBA-HCM 180001186/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THIẾT BỊ NHA KHOA ĐẠI ĐỈNH Đai kim loại

Còn hiệu lực

72720 18010156/HSCBA-HCM 180001187/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THIẾT BỊ NHA KHOA ĐẠI ĐỈNH Đai nhựa

Còn hiệu lực

72721 18010157/HSCBA-HCM 180001188/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THIẾT BỊ NHA KHOA ĐẠI ĐỈNH Chêm gỗ

Còn hiệu lực

72722 18010158/HSCBA-HCM 180001189/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THIẾT BỊ NHA KHOA ĐẠI ĐỈNH Áo chì

Còn hiệu lực

72723 18010159/HSCBA-HCM 180001190/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THIẾT BỊ NHA KHOA ĐẠI ĐỈNH Sò đánh bóng

Còn hiệu lực

72724 18010160/HSCBA-HCM 180001191/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y KHOA VIỆT MỸ Đầu nối bơm silicone lỏng

Còn hiệu lực

72725 18010166/HSCBA-HCM 180001193/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT DỤNG CỤ KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ RĂNG HÀM MẶT

Còn hiệu lực

72726 18008976/HSCBMB-HCM 180000135/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN OVI VINA

Còn hiệu lực

72727 18010674/HSCBA-HN 180001108/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Đầu gắn (các loại)

Còn hiệu lực

72728 18010675/HSCBA-HN 180001109/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Ống nong (các loại)

Còn hiệu lực

72729 18010862/HSCBA-HN 180001107/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÂN PHỐI CAMELLIA Bàn mổ thủy lực

Còn hiệu lực

72730 18010841/HSCBA-HN 180001110/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Họ dụng cụ phẫu thuật thay khớp vai

Còn hiệu lực

72731 18010845/HSCBA-HN 180001113/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TÂY ĐÔ Giấy in nhiệt dùng cho Máy điện tim 12 kênh Cardio care 2000

Còn hiệu lực

72732 18010846/HSCBA-HN 180001114/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TÂY ĐÔ Giấy in nhiệt dùng cho Monitor sản khoa FC700

Còn hiệu lực

72733 18010847/HSCBA-HN 180001115/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TÂY ĐÔ Giấy in nhiệt dùng cho Monitor sản khoa FC1400

Còn hiệu lực

72734 18011668/HSCBMB-HN 180000162/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ NAM THÀNH

Còn hiệu lực

72735 18011670/HSCBMB-HN 180000163/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI MINH KHÁNH

Còn hiệu lực

72736 18011671/HSCBMB-HN 180000164/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬT TƯ MINH TĨNH

Còn hiệu lực

72737 18010848/HSCBA-HN 180001116/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI 3H VIỆT NAM Dung dịch xịt mũi nước biển sâu Visatf Adults

Còn hiệu lực

72738 18010849/HSCBA-HN 180001117/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI 3H VIỆT NAM Dung dịch xịt mũi nước biển sâu Visatf Children

Còn hiệu lực

72739 18010850/HSCBA-HN 180001118/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH LIFE FORCE VIỆT NAM Sản phẩm dung dịch vệ sinh mũi Life Force Người lớn

Còn hiệu lực

72740 18010852/HSCBA-HN 180001120/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH LIFE FORCE VIỆT NAM Sản phẩm dung dịch vệ sinh mũi Life Force Trẻ em

Còn hiệu lực

72741 18011673/HSCBMB-HN 180000165/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN TÂN

Còn hiệu lực

72742 18006350/HSCBSX-HN 180000017/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ H VÀ X GO lubricant - Gel bôi trơn âm đạo

Còn hiệu lực

72743 18006351/HSCBSX-HN 180000018/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM RIO PHARMACY Dung dịch vệ sinh tai

Còn hiệu lực

72744 18000007/HSCBA-PT 180000003/PCBA-PT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM Cáng vận chuyển, giường bệnh, Ghế ngồi truyền dịch, Xe đẩy Y tế, Tủ đầu giường, Xe lăn khung gấp

Còn hiệu lực

72745 18010865/HSCBA-HN 180001106/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THẮNG VIỆT Khẩu trang vải không dệt

Còn hiệu lực

72746 18001244/HSCBA-BD 180000056/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH WONDER LIFE Nước súc miệng DR.TAN TEEN

Còn hiệu lực

72747 18001245/HSCBA-BD 180000057/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH WONDER LIFE Nước súc miệng DR.TAN

Còn hiệu lực

72748 18010096/HSCBA-HCM 180001160/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ PERFECT VIỆT NAM Túi chứa nước thải (1,000mL~3,000mL)

Còn hiệu lực

72749 18010097/HSCBA-HCM 180001161/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Bộ banh âm đạo và phụ kiện đi kèm

Còn hiệu lực

72750 18010123/HSCBA-HCM 180001162/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH IGG VIỆT NAM Miếng dán giảm đau TIKA-PATCH

Còn hiệu lực