STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1 000.00.19.H26-230320-0022 230000494/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THÁI HƯNG Xe lăn cho người tàn tật

Còn hiệu lực

2 000.00.19.H26-230320-0007 230000493/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HỒI HẢI KEM VIÊM XOANG, VIÊM MŨI DỊ ỨNG

Còn hiệu lực

3 000.00.19.H26-230317-0006 230000605/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DƯỢC ZORRO DUNG DỊCH NHUẬN THÁO TÁO BÓN

Còn hiệu lực

4 000.00.19.H26-230317-0004 230000492/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẠCH MAI XỊT XOA BÓP BẠCH MAI

Còn hiệu lực

5 000.00.19.H26-230301-0012 230000491/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ Á CHÂU DUNG DỊCH XỊT

Còn hiệu lực

6 000.00.19.H26-230320-0009 230000604/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ VÂN TIÊN XỊT MŨI AGERA

Còn hiệu lực

7 000.00.19.H29-230316-0009 230000314/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VĨNH MẾN Nạng/ khung đi cho người tàn tật và bệnh nhân

Còn hiệu lực

8 000.00.19.H29-230316-0004 230000313/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VĨNH MẾN xe lăn cho người tàn tật loại không động cơ

Còn hiệu lực

9 000.00.19.H29-230316-0006 230000577/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MEDITECH PHAMARCY VIỆT NAM Que thử thai

Còn hiệu lực

10 000.00.19.H29-230315-0011 230000312/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THÀNH PHƯƠNG Xe đẩy hệ thống nội soi và phụ kiện

Còn hiệu lực