STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1 000.00.19.H26-221128-0032 220003739/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP MEDAZ VIỆT NAM Bộ xét nghiệm định tính máu ẩn trong phân người

Còn hiệu lực

2 000.00.19.H26-221114-0007 220003738/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ VẠN HOA Hóa chất dùng cho máy miễn dịch

Còn hiệu lực

3 000.00.19.H26-221114-0023 220003737/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Máy laser dùng trong điều trị y khoa

Còn hiệu lực

4 000.00.19.H26-221129-0002 220003736/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KỸ THUẬT - TECHNIMEX Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch (chi tiết theo phụ lục)

Còn hiệu lực

5 000.00.19.H26-221130-0001 220003347/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT GEL RĂNG MIỆNG

Còn hiệu lực

6 000.00.19.H26-221130-0009 220003346/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH NÔNG DƯỢC CÔNG NGHỆ CAO NCK FARMACY Xịt tai

Còn hiệu lực

7 000.00.19.H26-221128-0033 220003345/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC Máy đo thị trường

Còn hiệu lực

8 000.00.04.G18-221208-0004 220003570/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng yếu tố tăng trưởng giống insulin-1 (IGF-1)

Còn hiệu lực

9 000.00.19.H26-221128-0035 220003344/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HKT Ống đựng mẫu dùng cho máy phân tích đông máu

Còn hiệu lực

10 000.00.19.H26-221202-0002 220003735/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ SOLOPHARM VIỆT NAM Dung dịch nhỏ mắt

Còn hiệu lực

11 000.00.19.H26-221128-0036 220003343/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HKT Chất rửa dùng cho máy phân tích đông máu

Còn hiệu lực

12 000.00.04.G18-221207-0001 220003569/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng Lactat dehydrogenase (LDH)

Còn hiệu lực

13 000.00.04.G18-221207-0017 220003568/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Cụm IVD Enzymes: ALP, γ-GT, LDH

Còn hiệu lực

14 000.00.04.G18-221207-0019 220003567/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính protein myeloperoxidase

Còn hiệu lực

15 000.00.04.G18-220420-0085 220003566/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng bicarbonate

Còn hiệu lực

16 000.00.04.G18-220421-0052 220003565/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Cystatin C (Cys C)

Còn hiệu lực

17 000.00.04.G18-220421-0074 220003564/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CRP

Còn hiệu lực

18 000.00.04.G18-221207-0015 220003563/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng LDL-Cholesterol

Còn hiệu lực

19 000.00.04.G18-221207-0012 220003562/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng HDL-Cholesterol

Còn hiệu lực

20 000.00.19.H26-221207-0002 220003342/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM NHẤT TÍN Gel dùng ngoài

Còn hiệu lực

21 000.00.19.H26-221206-0019 220003341/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM THANH MỘC HƯƠNG Dung dịch nhỏ tai

Còn hiệu lực

22 000.00.19.H26-221121-0012 220003340/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM THANH MỘC HƯƠNG Nhỏ mũi - Họng

Còn hiệu lực

23 000.00.19.H26-221205-0003 220003339/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SAM PHARMA VIỆT NAM Nước súc miệng họng

Còn hiệu lực

24 000.00.19.H26-221207-0012 220002296/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI SUNRISE VIỆT NAM

Còn hiệu lực

25 000.00.19.H26-221130-0024 220003338/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HOVU DUNG DỊCH XỊT MEDIPLUS SPRAY

Còn hiệu lực

26 000.00.19.H26-221120-0002 220003734/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VATECH VIỆT Phôi răng sứ

Còn hiệu lực

27 000.00.19.H26-221115-0038 220003733/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÁI HÀ Máy điều trị dòng giao thoa

Còn hiệu lực

28 000.00.19.H26-221128-0003 220002295/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 983

Còn hiệu lực

29 000.00.19.H26-221129-0003 220003732/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC Máy làm ấm máu và dịch truyền kèm phụ kiện tiêu chuẩn

Còn hiệu lực

30 000.00.19.H26-221103-0005 220003731/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Thuốc thử xét nghiệm định lượng Urea

Còn hiệu lực

31 000.00.19.H26-221104-0016 220003730/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Thuốc thử xét nghiệm định lượng Phospho

Còn hiệu lực

32 000.00.19.H26-221128-0016 220003729/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Cụm IVD Bệnh thiếu máu: Sắt

Còn hiệu lực

33 000.00.19.H26-221128-0015 220003728/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Thuốc thử xét nghiệm định lượng Lactate Dehydrogenase

Còn hiệu lực

34 000.00.19.H26-221128-0014 220003727/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Cụm IVD chất nền: Bilirubin trực tiếp, Bilirubin toàn phần, Lactate

Còn hiệu lực

35 000.00.04.G18-220421-0053 220003561/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Cystatin C

Còn hiệu lực

36 000.00.19.H26-221125-0028 220003726/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC Tủ ủ tiểu cầu và phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm

Còn hiệu lực

37 000.00.19.H26-221129-0022 220003725/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÁI HÀ Máy điều trị vi sóng

Còn hiệu lực

38 000.00.19.H26-221129-0001 220002294/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ ĐỨC QUÂN

Còn hiệu lực

39 000.00.04.G18-221207-0008 220003560/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng PTH

Còn hiệu lực

40 000.00.04.G18-220421-0075 220003559/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng protein phản ứng C (CRP)

Còn hiệu lực

41 000.00.19.H26-221129-0010 220003724/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ QUANG DƯƠNG Máy đo nồng độ oxy bão hòa trong máu

Còn hiệu lực

42 000.00.04.G18-221207-0007 220003558/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định danh và tính nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn Streptococcus

Còn hiệu lực

43 000.00.19.H29-221202-0008 220003900/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH HUY Máy siêu âm nhãn khoa

Còn hiệu lực

44 000.00.19.H29-221202-0014 220003899/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẨN LIWORLDCO Nhiệt kế điện tử

Còn hiệu lực

45 000.00.19.H29-221126-0007 220002507/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH USASEN VIỆT NAM QUE ĐÈ LƯỠI GỖ

Còn hiệu lực

46 000.00.19.H29-221201-0006 220001472/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯƠNG LÂM

Còn hiệu lực

47 000.00.19.H29-221205-0029 220003898/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA Vật liệu trám răng

Còn hiệu lực

48 000.00.19.H29-221201-0005 220003897/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA Vật liệu trám răng

Còn hiệu lực

49 000.00.19.H29-221026-0021 220000082/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT DƯỢC - MỸ PHẨM GAMMA DERMA FORTE

Còn hiệu lực

50 000.00.18.H20-221129-0001 220000029/PCBMB-ĐT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1028

Còn hiệu lực

51 000.00.18.H24-221202-0001 220000011/PCBA-HP

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ENVIRONSTAR Trang phục phòng chống dịch Kae Hwa Disposable Coverall (Non-sterile)

Còn hiệu lực

52 000.00.04.G18-221207-0003 220003557/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng PTH

Còn hiệu lực

53 000.00.19.H26-221125-0021 220003723/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT TRÀNG AN Hóa chất dùng cho Máy xét nghiệm miễn dịch Huỳnh Quang

Còn hiệu lực

54 000.00.19.H26-221129-0008 220002293/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ Y TẾ ĐỨC MINH

Còn hiệu lực

55 000.00.18.H24-221202-0002 220000010/PCBA-HP

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ENVIRONSTAR Trang phục phòng chống dịch Kae Hwa Disposable Seam Tape Coverall (Non-sterile)

Còn hiệu lực

56 000.00.19.H26-221128-0031 220002292/PCBMB-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC THUẬN GIA

Còn hiệu lực

57 000.00.19.H26-221128-0011 220003722/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU MAIKA Máy đo huyết áp điện tử cánh tay

Còn hiệu lực

58 000.00.19.H26-221128-0010 220003721/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU MAIKA Máy khí dung

Còn hiệu lực

59 000.00.19.H26-221126-0005 220003720/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HKT Chất thử dùng cho máy phân tích đông máu

Còn hiệu lực

60 000.00.19.H26-221126-0006 220003719/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HKT Máy phân tích đông máu

Còn hiệu lực

61 000.00.19.H26-221128-0029 220000126/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DP VÀ TBYT NHẬT MINH Gói muối y tế

Còn hiệu lực

62 000.00.19.H26-221128-0028 220000125/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN TÍCH DI TRUYỀN Bộ kit gen EMBRYO

Còn hiệu lực

63 000.00.19.H26-221122-0013 220003718/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á Hệ thống máy hút trung tâm

Còn hiệu lực

64 000.00.19.H26-221125-0027 220003337/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC Máy lắc tiểu cầu và phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm

Còn hiệu lực

65 000.00.19.H26-221121-0028 220003336/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ VÂN TIÊN Kem bôi ngoài da FUNGUS-VT

Còn hiệu lực

66 000.00.19.H26-221115-0037 220003335/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÁI HÀ Bàn kéo nắn cổ cột sống ( Giường kéo nắn cổ cột sống )

Còn hiệu lực

67 000.00.19.H26-221125-0023 220003334/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BCE VIỆT NAM Kit tách chiết DNA từ mẫu lâm sàng

Còn hiệu lực

68 000.00.19.H26-221125-0030 220003333/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BCE VIỆT NAM Kit tách chiết RNA

Còn hiệu lực

69 000.00.19.H26-221125-0029 220003332/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BCE VIỆT NAM Kit tách chiết RNA

Còn hiệu lực

70 000.00.19.H26-221129-0011 220003331/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ Máy ly tâm

Còn hiệu lực

71 000.00.19.H26-221007-0031 220003330/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THƯƠNG MINH LONG Máy hàn ống để bàn với bốn kẹp cho ống PVC y tế

Còn hiệu lực

72 000.00.19.H26-221007-0036 220003329/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THƯƠNG MINH LONG Máy trộn túi máu điện tử

Còn hiệu lực

73 000.00.19.H26-221007-0034 220003328/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THƯƠNG MINH LONG Máy ép huyết tương tự động

Còn hiệu lực

74 000.00.19.H26-221007-0032 220003327/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THƯƠNG MINH LONG Máy hàn ống di động cho ống PVC y tế

Còn hiệu lực

75 000.00.19.H26-221128-0013 220003326/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ DMEC Bộ bản cực âm dùng trong lập bản đồ tim 3 chiều

Còn hiệu lực