STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1 000.00.17.H09-230323-0001 230000007/PCBB-BD

CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM OPC BÌNH DƯƠNG ETHANOL 76% (v/v)

Còn hiệu lực

2 000.00.17.H09-230327-0001 230000002/PCBMB-BD

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ MEKONG

Còn hiệu lực

3 000.00.19.H17-230328-0001 230000009/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1155

Còn hiệu lực

4 000.00.16.H05-230329-0001 230000018/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ IHL NƯỚC BỌT NHÂN TẠO

Còn hiệu lực

5 000.00.17.H62-230329-0001 230000003/PCBMB-VP

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BHN

Còn hiệu lực

6 000.00.19.H15-230328-0001 230000002/PCBB-ĐL

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ Bộ nối dài

Còn hiệu lực

7 000.00.17.H13-230323-0001 230000007/PCBMB-CT

HỘ KINH DOANH TRƯƠNG GIA SPORT AND MEDICAL SHOP

Còn hiệu lực

8 000.00.19.H26-230327-0003 230000677/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NGUYỄN GIA Vật tư kết nối máy thở, máy hút dịch, khí y tế

Còn hiệu lực

9 000.00.19.H26-230309-0003 230000119/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT ĐỨC

Còn hiệu lực

10 000.00.19.H26-230328-0027 230000676/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP Y TẾ HSI Bộ dụng cụ mở đường

Còn hiệu lực

11 000.00.19.H26-230328-0009 230000675/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HFM Ống thông niệu quản chữ J

Còn hiệu lực

12 000.00.19.H26-230328-0010 230000674/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HFM Bộ que (cây) nong Thận

Còn hiệu lực

13 000.00.19.H26-230328-0011 230000673/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HFM Rọ lấy sỏi

Còn hiệu lực

14 000.00.19.H26-230328-0012 230000672/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HFM Ống thông niệu quản

Còn hiệu lực

15 000.00.19.H26-230328-0008 230000671/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HFM Kim chọc dò thận

Còn hiệu lực

16 000.00.19.H26-230328-0033 230000555/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN K.A GROUP Dung dịch xịt Kafoul

Còn hiệu lực

17 000.00.19.H26-230324-0017 230000670/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HD Bộ dây cắm mask thở chuyên dùng cho buồng oxy cao áp

Còn hiệu lực

18 000.00.19.H26-230327-0012 230000554/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TM – XNK NOVA PHARMA – C.T.K DUNG DỊCH NHỎ MŨI

Còn hiệu lực

19 000.00.19.H26-230328-0005 230000669/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HFM Dẫn lưu thận qua Da (Mono J)

Còn hiệu lực

20 000.00.19.H26-230328-0006 230000668/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HFM Giá đỡ ống soi Thận (Cây nong thận)

Còn hiệu lực

21 000.00.19.H26-230328-0007 230000667/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HFM Dây dẫn hướng tán sỏi qua Da

Còn hiệu lực

22 000.00.19.H26-230318-0008 230000553/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO HÀ NỘI HTC Dụng cụ, vật tư phẫu thuật

Còn hiệu lực

23 000.00.19.H26-230318-0009 230000666/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO HÀ NỘI HTC Dụng cụ, vật tư phẫu thuật

Còn hiệu lực

24 000.00.19.H26-230309-0030 230000665/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT Dây truyền dịch

Còn hiệu lực

25 000.00.19.H26-230310-0001 230000664/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT Dây truyền máu

Còn hiệu lực

26 000.00.19.H26-230310-0002 230000663/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT Dây truyền burret

Còn hiệu lực

27 000.00.19.H26-230320-0026 230000662/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DƯỢC PHẨM CHÂU ÂU Que thử thai

Còn hiệu lực

28 000.00.19.H26-230328-0018 230000552/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGOẠI THƯƠNG CAO SỮA TẮM DAO ĐỎ

Còn hiệu lực

29 000.00.48.H41-230323-0002 230000004/PCBA-NA

CÔNG TY TNHH NINMED Bột pha phụ khoa ninmed Myconax

Còn hiệu lực

30 000.00.48.H41-230323-0001 230000003/PCBA-NA

CÔNG TY TNHH NINMED Dung dịch vệ sinh phụ khoa povinax

Còn hiệu lực

31 000.00.19.H26-230328-0015 230000551/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT KEM ĐÁNH RĂNG DƯỢC LIỆU

Còn hiệu lực

32 000.00.19.H26-230328-0016 230000550/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGOẠI THƯƠNG CAO TẮM THẢO DƯỢC

Còn hiệu lực

33 000.00.19.H26-220614-0024 230000549/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BÁCH KỲ PHƯƠNG Máy tập phục hồi chức năng

Còn hiệu lực

34 000.00.19.H26-220614-0025 230000548/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BÁCH KỲ PHƯƠNG Máy tập phục hồi chức năng

Còn hiệu lực

35 000.00.19.H26-220614-0030 230000547/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BÁCH KỲ PHƯƠNG Máy tập phục hồi chức năng

Còn hiệu lực

36 000.00.19.H26-220614-0031 230000546/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BÁCH KỲ PHƯƠNG Máy tập phục hồi chức năng

Còn hiệu lực

37 000.00.48.H41-230323-0003 230000007/PCBMB-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1114

Còn hiệu lực

38 000.00.19.H26-230328-0001 230000545/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CZ PHARMA Gel trị mụn ngoài da Dermacyn

Còn hiệu lực

39 000.00.19.H26-230327-0008 230000118/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM OSAKA PHARMA

Còn hiệu lực

40 000.00.19.H26-220614-0020 230000544/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BÁCH KỲ PHƯƠNG Máy tập phục hồi chức năng

Còn hiệu lực

41 000.00.19.H26-220614-0021 230000543/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BÁCH KỲ PHƯƠNG Máy tập phục hồi chức năng

Còn hiệu lực

42 000.00.19.H26-220614-0023 230000542/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BÁCH KỲ PHƯƠNG Máy tập phục hồi chức năng

Còn hiệu lực

43 000.00.19.H26-230327-0001 230000541/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI YERSIN GEL BÔI MIỆNG

Còn hiệu lực

44 000.00.19.H26-230327-0004 230000661/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH MTV 120 ARMEPHACO OMEPRAZOL

Còn hiệu lực

45 000.00.19.H26-230325-0001 230000117/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH MAB VIỆT NAM

Còn hiệu lực

46 000.00.19.H26-230317-0002 230000540/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP HOÀNG LONG Vải gói dụng cụ y tế

Còn hiệu lực

47 000.00.19.H26-230324-0011 230000116/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KND

Còn hiệu lực

48 000.00.19.H26-230325-0004 230000660/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ PHƯƠNG TÂY Máy phân tích sinh hóa tự động

Còn hiệu lực

49 000.00.19.H26-230328-0003 230000004/PCBA-BV

CÔNG TY TNHH GODITA KHẨU TRANG Y TẾ (N95)

Còn hiệu lực

50 000.00.19.H29-230325-0004 230000106/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TOTIN

Còn hiệu lực

51 000.00.19.H29-230324-0007 230000338/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG DƯỢC PHẨM TONY PHARMA Gạc rơ lưỡi

Còn hiệu lực

52 000.00.19.H29-230321-0016 230000636/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO TRUNG NHÂN Hoá chất dùng cho máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

53 000.00.19.H29-230322-0010 230000105/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH DIỆP

Còn hiệu lực

54 000.00.19.H29-230323-0030 230000337/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ THIÊN TƯỜNG Hóa chất rửa, hóa chất pha loãng dùng cho máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

55 000.00.19.H29-230301-0028 230000635/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ THIÊN TƯỜNG Hóa chất ly giải hồng cầu dùng cho máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

56 000.00.19.H29-230223-0019 230000634/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Bộ IVD xét nghiệm định lượng HDL

Còn hiệu lực

57 000.00.19.H29-230223-0018 230000633/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Bộ IVD xét nghiệm định lượng LDL

Còn hiệu lực

58 000.00.19.H29-230223-0017 230000632/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Cụm IVD chất nền: TRIG

Còn hiệu lực

59 000.00.19.H29-230223-0021 230000631/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Bộ IVD xét nghiệm định lượng IL-10

Còn hiệu lực

60 000.00.04.G18-220826-0005 230000212/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Cụm IVD Chất nền: HDL-Cholesterol, LDL-Cholesterol

Còn hiệu lực

61 000.00.04.G18-220823-0013 230000211/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng 31 thông số sinh hóa

Còn hiệu lực

62 000.00.16.H46-230327-0001 230000001/PCBMB-QB

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1160

Còn hiệu lực

63 000.00.19.H29-230323-0027 230000104/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MANALINK

Còn hiệu lực

64 000.00.19.H26-230320-0006 230000539/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ Kiềm Thải Độc Thảo Dược

Còn hiệu lực

65 000.00.19.H26-230325-0007 230000659/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BV & D GROUP Kim luồn mạch máu các loại các cỡ

Còn hiệu lực

66 000.00.19.H26-230315-0013 230000658/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HD Mask (mặt nạ) thở chuyên dùng cho buồng oxy cao áp

Còn hiệu lực

67 000.00.19.H26-230324-0016 230000115/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIMEDCO

Còn hiệu lực

68 000.00.19.H26-230324-0013 230000538/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM WIN PHARMA Dung dịch nhỏ mũi

Còn hiệu lực

69 000.00.19.H26-230324-0012 230000537/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI AN DƯỢC Dung dịch xịt mũi họng

Còn hiệu lực

70 000.00.19.H26-230323-0004 230000657/PCBB-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BMS VINA TẠI HÀ NỘI Dụng cụ lấy dấu kỹ thuật số dùng trong nha khoa

Còn hiệu lực

71 000.00.19.H26-230324-0008 230000536/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH LONG Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

72 000.00.19.H26-230318-0004 230000114/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH GIA MINH BÙI

Còn hiệu lực

73 000.00.19.H26-230323-0011 230000113/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GK MED

Còn hiệu lực

74 000.00.16.H23-230318-0001 230000002/PCBB-HD

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ BÁCH THUẬN Gel điều trị viêm âm đạo

Còn hiệu lực

75 000.00.16.H23-230314-0001 230000025/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ BÁCH THUẬN Gel bôi ngoài da

Còn hiệu lực