STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1 000.00.19.H26-211015-0008 220000002/PCBMB-BV

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 583

Còn hiệu lực

2 000.00.19.H26-220117-0033 220000155/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HIỆU CHUẨN LTA VIỆT NAM Phích đựng vắc xin

Còn hiệu lực

3 000.00.04.G18-220116-0006 220000826/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ARQON VIỆT NAM Kính áp tròng dùng 1 tháng

Còn hiệu lực

4 000.00.19.H29-211015-0012 220000142/PCBMB-HCM

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC

Còn hiệu lực

5 000.00.04.G18-220119-0022 220000825/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Kềm sinh thiết

Còn hiệu lực

6 000.00.04.G18-220119-0021 220000824/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Bơm kim tiêm tự khóa

Còn hiệu lực

7 000.00.17.H09-211218-0001 220000006/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE NƯỚC SÚC MIỆNG CLORHEXIDIN ENLIEVIR

Còn hiệu lực

8 000.00.17.H09-211214-0002 220000005/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE XỊT HỌNG ENTADIN

Còn hiệu lực

9 000.00.19.H29-211101-0012 220000141/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DUY PHÁT L.S

Còn hiệu lực

10 000.00.04.G18-220112-0052 220000823/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ALCON PHARMACEUTICALS LTD TẠI HÀ NỘI Dao phẫu thuật nhãn khoa có nắp bảo vệ

Còn hiệu lực

11 000.00.04.G18-220112-0054 220000822/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ALCON PHARMACEUTICALS LTD TẠI HÀ NỘI Dao phẫu thuật nhãn khoa

Còn hiệu lực

12 000.00.04.G18-220112-0055 220000821/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ALCON PHARMACEUTICALS LTD TẠI HÀ NỘI Chất lỏng cố định võng mạc

Còn hiệu lực

13 000.00.04.G18-220119-0018 220000820/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Bơm tiêm đầu xoắn

Còn hiệu lực

14 000.00.19.H26-210713-0001 220000154/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT ÚC DUNG DỊCH DÙNG NGOÀI

Còn hiệu lực

15 000.00.19.H17-201105-0001 220000009/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY TNHH AMV DIAGNOSTIC

Còn hiệu lực

16 000.00.19.H26-211119-0008 220000096/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDICALPLUS TÂN MAI

Còn hiệu lực

17 000.00.16.H11-211202-0001 220000004/PCBMB-BT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 225

Còn hiệu lực

18 000.00.19.H26-211210-0011 220000095/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH VŨ THỊ CẨM NINH

Còn hiệu lực

19 000.00.19.H26-220113-0013 220000153/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC QUỐC TẾ GREATER Xịt mũi nước muối biển

Còn hiệu lực

20 000.00.04.G18-220119-0017 220000819/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Hệ thống máy xét nghiệm cặn lắng nước tiểu tự động

Còn hiệu lực

21 000.00.19.H29-220118-0022 220000159/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN VÀ TRUNG Máy quét phim kỹ thuật số không dây

Còn hiệu lực

22 000.00.16.H11-211229-0001 220000003/PCBMB-BT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 462

Còn hiệu lực

23 000.00.19.H29-220113-0054 220000197/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM Túi oxy

Còn hiệu lực

24 000.00.19.H29-220113-0055 220000196/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM Ống nội khí quản (có bóng; không bóng)

Còn hiệu lực

25 000.00.04.G18-220119-0016 220000818/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Bơm kim tiêm tự khóa

Còn hiệu lực

26 000.00.19.H29-220113-0056 220000195/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM Mặt nạ oxy có túi

Còn hiệu lực

27 000.00.16.H11-211225-0001 220000002/PCBMB-BT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 412

Còn hiệu lực

28 000.00.19.H29-220113-0058 220000194/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM Mặt nạ oxy

Còn hiệu lực

29 000.00.19.H29-220113-0059 220000193/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM Mặt nạ khí dung

Còn hiệu lực

30 000.00.19.H29-220113-0060 220000192/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM Dây hút nhớt (có khóa, không khóa)

Còn hiệu lực

31 000.00.19.H29-220113-0061 220000191/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM Bóng đèn cực tím

Còn hiệu lực

32 000.00.04.G18-220118-0004 220000817/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INAMED Thiết bị điều trị da

Còn hiệu lực

33 000.00.17.H09-211225-0004 220000006/PCBMB-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 359

Còn hiệu lực

34 000.00.19.H26-220113-0021 220000167/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XNK ĐẠI PHONG Máy điều trị tuỷ

Còn hiệu lực

35 000.00.19.H26-220113-0019 220000166/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XNK ĐẠI PHONG Máy đo chiều dài ống tuỷ

Còn hiệu lực

36 000.00.19.H26-220113-0017 220000165/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XNK ĐẠI PHONG Máy lấy cao

Còn hiệu lực

37 000.00.19.H26-220112-0045 220000164/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XNK ĐẠI PHONG Ghế nha khoa

Còn hiệu lực

38 000.00.17.H09-211225-0003 220000005/PCBMB-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 339

Còn hiệu lực

39 000.00.04.G18-220105-0070 220000816/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INAMED Thiết bị điều trị da

Còn hiệu lực

40 000.00.19.H26-220113-0016 220000163/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XNK ĐẠI PHONG Ghế nha khoa

Còn hiệu lực

41 000.00.19.H26-220113-0004 220000162/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ DOÃN GIA Lưỡi dao mổ

Còn hiệu lực

42 000.00.17.H09-211229-0001 220000004/PCBMB-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 338

Còn hiệu lực

43 000.00.19.H26-220112-0030 220000152/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CZ PHARMA Xịt tai Etikon

Còn hiệu lực

44 000.00.19.H29-220118-0010 220000140/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ GOLDEN SMILE

Còn hiệu lực

45 000.00.19.H26-220112-0026 220000151/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CZ PHARMA Xịt họng Nacato

Còn hiệu lực

46 000.00.19.H26-220112-0027 220000150/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CZ PHARMA Xịt tai CZ

Còn hiệu lực

47 000.00.19.H26-220112-0022 220000149/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CZ PHARMA Xịt họng CZ

Còn hiệu lực

48 000.00.19.H26-220112-0012 220000148/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CZ PHARMA Dung dịch xịt mũi Nasorin Spray

Còn hiệu lực

49 000.00.19.H26-220112-0015 220000147/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CZ PHARMA Xịt mũi CZ

Còn hiệu lực

50 000.00.04.G18-220119-0012 220000815/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG Bộ bơm bóng áp lực cao

Còn hiệu lực

51 000.00.04.G18-220119-0014 220000814/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA Ống (dây) thông đường tiểu (1 hoặc 2 hoặc 3 nhánh)

Còn hiệu lực

52 000.00.19.H29-220115-0003 220000139/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KỸ THUẬT TÂM ĐỨC

Còn hiệu lực

53 000.00.04.G18-220119-0011 220000813/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SỨC KHỎE VÀ THẨM MỸ H&A Máy chăm sóc da đa chức năng

Còn hiệu lực

54 000.00.19.H29-220118-0008 220000138/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ VẬT TƯ MINH TÍN

Còn hiệu lực

55 000.00.19.H32-220117-0001 220000002/PCBMB-KH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC 526

Còn hiệu lực

56 000.00.19.H29-220118-0001 220000137/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NHÂN TRUNG

Còn hiệu lực

57 000.00.17.H09-211225-0002 220000003/PCBMB-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 312

Còn hiệu lực

58 000.00.19.H26-220111-0040 220000094/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN UPHARMA - NHÀ THUỐC SỐ 8

Còn hiệu lực

59 000.00.04.G18-220118-0030 220000812/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Máy xét nghiệm nước tiểu tự động (không bao gồm bộ xử lý dữ liệu và màn hình)

Còn hiệu lực

60 000.00.19.H29-220107-0010 220000190/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH BIOTRONIK VIỆT NAM Bóng nong can thiệp mạch máu

Còn hiệu lực

61 000.00.19.H29-220107-0011 220000189/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH BIOTRONIK VIỆT NAM Bóng nong can thiệp mạch máu

Còn hiệu lực

62 000.00.04.G18-220113-0026 220000811/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Máy xét nghiệm nước tiểu tự động

Còn hiệu lực

63 000.00.19.H26-211224-0004 220000146/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM ICCI XỊT HỌNG

Còn hiệu lực

64 000.00.19.H26-220111-0039 220000093/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN UPHARMA - NHÀ THUỐC SỐ 2

Còn hiệu lực

65 000.00.19.H26-220111-0042 220000092/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN UPHARMA - NHÀ THUỐC SỐ 11

Còn hiệu lực

66 000.00.19.H26-220111-0045 220000091/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN UPHARMA - NHÀ THUỐC SỐ 12

Còn hiệu lực

67 000.00.19.H26-220109-0001 220000161/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Dụng cụ kim tiêm cổn ứng,kim đánh dấu u vú và ống dẫn kim

Còn hiệu lực

68 000.00.04.G18-220114-0024 220000810/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH KING POWDER Hemo Treat H – Viên đặt

Còn hiệu lực

69 000.00.04.G18-220119-0006 220000809/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG Bộ dụng cụ truyền thuốc

Còn hiệu lực

70 000.00.17.H09-211225-0001 220000002/PCBMB-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 293

Còn hiệu lực

71 000.00.19.H26-220113-0003 220000145/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH NOVOPHARM Xịt bó bột

Còn hiệu lực

72 000.00.19.H29-211016-0004 220000158/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HEALTH STANDARDS CORP Băng keo (Băng dính) Y tế, Đa Chủng Loại - Đa Kích Thước

Còn hiệu lực

73 000.00.17.H58-211229-0001 220000002/PCBMB-TG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 494

Còn hiệu lực

74 000.00.19.H26-220112-0062 220000160/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG Bơm truyền dịch

Còn hiệu lực

75 000.00.19.H26-211211-0003 220000090/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ANDA VIỆT NAM

Còn hiệu lực