STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
1 18011923/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM
2 17007794/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM
3 17000004/HSCBMB-BN

CÔNG TY TNHH MEDICO VIỆT NAM
4 000.00.19.H26-210817-0014

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ HOÀNG SƠN
5 000.00.16.H05-200924-0003

CÔNG TY TNHH THIÊN QUÝ BN
6 000.00.16.H05-200925-0001

CÔNG TY TNHH THIÊN QUÝ BN
7 000.00.17.H13-200731-0001

CÔNG TY TNHH THIÊN QUÝ BN
8 000.00.16.H05-210128-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NGÔI SAO
9 000.00.16.H05-210111-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NGÔI SAO
10 000.00.16.H05-200528-0001

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TD VIỆT NAM