STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
1 18011561/HSCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BIOTECHNICA PHARMA INTERNATIONAL PTE LTD TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
2 18010094/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC
3 18011625/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH VIEEA
4 17011316/HSCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
5 17008117/HSCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
6 18011364/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP
7 18011223/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP
8 170008208/HSCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ MEGA
9 17008421/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ MEGA
10 17008215/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN