STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
1 17009092/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH
2 20015103/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG VIỆT NAM
3 000.00.19.H26-200731-0002

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THỊNH LONG
4 000.00.19.H26-201102-0004

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KIÊN
5 000.00.19.H26-201102-0005

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KIÊN
6 170007308/HSCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HÓA SINH
7 170002107/HSCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SỨC KHỎE AN PHÁT
8 17008533/HSCBMB-HCM

CÔNG TY CP THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ VẠN PHÁT
9 17009190/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH MKMED VIỆT NAM
10 000.00.19.H26-200513-0016

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TH-NIA