STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
1 000.00.19.H26-210715-0016

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
2 000.00.19.H26-210715-0015

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
3 000.00.19.H29-230318-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN DNL HEALTHCARE GROUP
4 17008558/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH
5 17008557/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH
6 17006659/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH
7 000.00.19.H29-221208-0017

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM
8 000.00.19.H29-221012-0010

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM
9 000.00.19.H29-230113-0013

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM
10 000.00.04.G18-221012-0024

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM