STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
1 19013315/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH
2 19013312/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH
3 19013309/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH
4 19013305/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH
5 17009409/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH
6 170002301/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH
7 000.00.24.H49-220417-0003

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM XANH ĐT
8 000.00.04.G18-220629-0008

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
9 000.00.07.H28-220609-0001

CHI NHÁNH LƯƠNG SƠN - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA
10 000.00.19.H29-220117-0001

CÔNG TY TNHH VIỆT HÙNG GROUP