STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
1 19003314/HSCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY WEMBLEY MEDICAL
2 20013621/HSCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MỸ PHẨM HOA TULIP
3 20013622/HSCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MỸ PHẨM HOA TULIP
4 20013608/HSCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MỸ PHẨM HOA TULIP
5 20013576/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ELLIE
6 20013602/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH IGG VIỆT NAM
7 20013634/HSCBA-HCM

VIỆN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ HETOT
8 20013633/HSCBA-HCM

VIỆN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ HETOT
9 20013595/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DƯỢC LYN - KOREA
10 20013549/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ THIÊN QUANG