STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
91 18011827/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GLORY VIỆT NAM
92 18011102/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐẠI LỢI
93 18011101/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐẠI LỢI
94 18011100/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐẠI LỢI
95 18010897/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED
96 17009648/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUỐC ANH
97 17009647/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUỐC ANH
98 000.00.19.H26-231229-0039

CÔNG TY TNHH STV TECHNOLOGY
99 17009366/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐỨC PHÁT
100 17009365/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐỨC PHÁT