STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
101 17009366/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐỨC PHÁT
102 17009365/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐỨC PHÁT
103 17008949/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED
104 17008452/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED
105 17008431/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN LE MEDTEK
106 17008434/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN LE MEDTEK
107 19013350/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH
108 20000013/HSCBSX-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH TÂM
109 000.00.04.G18-240202-0002

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM
110 000.00.04.G18-240202-0004

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM