STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
141 170003501/HSCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
142 000.00.10.H31-230927-0001

CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC ĐQ PHARMA
143 000.00.10.H31-231117-0002

CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC ĐQ PHARMA
144 000.00.19.H26-230522-0004

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHA KHOA THÀNH CÔNG
145 000.00.19.H26-210520-0008

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHA KHOA THÀNH CÔNG
146 17007000/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN LE MEDTEK
147 17006377/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN LE MEDTEK
148 000.00.19.H29-210909-0007

CÔNG TY TNHH MTV NHÀ MÁY CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ
149 000.00.17.H62-200824-0006

CÔNG TY CỔ PHẦN VP BÌNH MINH
150 000.00.17.H62-200825-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN VP BÌNH MINH