STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
151 000.00.17.H62-200807-0002

CÔNG TY CỔ PHẦN VP BÌNH MINH
152 17008204/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CTCARE VIỆT NAM
153 17008352/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CTCARE VIỆT NAM
154 000.00.04.G18-220413-0008

CÔNG TY TNHH BMACARE
155 000.00.19.H26-220630-0046

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUỐC TẾ VNT
156 000.00.19.H26-220630-0037

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUỐC TẾ VNT
157 000.00.19.H29-230705-0011

CÔNG TY CỔ PHẦN ASFA VIỆT NAM
158 17000003/HSCBA-ĐNa

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DAMEDCO
159 17000020/HSCBA-ĐNa

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DAMEDCO
160 000.00.17.H62-220827-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG RUSSIA