STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
171 20001407/HSCBMB-ĐNa

CÔNG TY TNHH ICT VINA
172 19001402/HSCBMB-ĐNa

CÔNG TY TNHH ICT VINA
173 000.00.19.H17-211202-0002

CÔNG TY TNHH ICT VINA
174 000.00.04.G18-211230-0006

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES
175 17009639/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC
176 17009640/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC
177 17009663/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC
178 18010885/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC
179 18011363/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC
180 18011362/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC