STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
11 000.00.19.H26-231201-0020

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ TH PHARMA
12 000.00.19.H26-231103-0006

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SONG THÀNH - CHI NHÁNH HÀ NỘI
13 000.00.19.H26-230817-0010

CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VENUS
14 000.00.19.H26-230912-0017

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDYPHARM
15 000.00.19.H26-230912-0009

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDYPHARM
16 000.00.19.H26-230519-0045

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM INTER GOLD POWER
17 000.00.19.H26-230420-0002

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH HƯNG
18 000.00.19.H26-230505-0002

CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC PHẨM LỘC TRẦN
19 000.00.19.H26-230426-0017

CÔNG TY CỔ PHẦN ECOS SOLUTION
20 000.00.19.H26-230413-0008

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH HƯNG