STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
231 18011318/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI
232 18010814/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI
233 18010744/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI
234 18009208/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI
235 000.00.19.H29-230905-0003

CÔNG TY TNHH Y TẾ KỸ THUẬT CAO TOÀN CẦU
236 000.00.04.G18-220330-0021

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM
237 000.00.19.H29-221015-0005

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI
238 000.00.19.H29-230704-0024

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI
239 000.00.19.H26-220928-0040

CÔNG TY TNHH CZ PHARMA
240 000.00.19.H26-220928-0034

CÔNG TY TNHH CZ PHARMA