STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
241 000.00.19.H26-220112-0022

CÔNG TY TNHH CZ PHARMA
242 000.00.19.H26-220112-0012

CÔNG TY TNHH CZ PHARMA
243 000.00.19.H26-210603-0008

CÔNG TY TNHH CZ PHARMA
244 000.00.19.H26-220224-0057

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM LAN Ý
245 000.00.04.G18-240131-0011

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ SINH HỌC DIAGNOSIS F
246 000.00.19.H29-230803-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ THUỐC CHỮ THẬP
247 000.00.19.H29-220905-0011

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ THUỐC CHỮ THẬP
248 000.00.17.H62-231110-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC
249 000.00.17.H62-231110-0002

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC
250 000.00.17.H62-231110-0003

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC