STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
251 000.00.19.H26-231228-0002

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
252 19003300/HSCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ PERFECT VIỆT NAM
253 000.00.19.H29-230426-0001

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ PERFECT VIỆT NAM
254 000.00.19.H26-220607-0016

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
255 000.00.17.H62-220915-0001

CÔNG TY TNHH Y DƯỢC CTA
256 000.00.12.H19-230710-0001

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG PHA
257 000.00.04.G18-220920-0003

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM
258 000.00.04.G18-221007-0009

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM
259 000.00.19.H29-221007-0018

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM
260 000.00.19.H29-221104-0003

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM