STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
21 000.00.19.H26-230405-0003

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MEGAFARM
22 000.00.19.H26-230404-0026

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MEGAFARM
23 000.00.19.H26-230404-0003

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG TÂY Y TRƯỜNG XUÂN
24 000.00.19.H26-230404-0001

CÔNG TY TNHH U&K COMPANY
25 000.00.19.H26-230330-0010

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BENO PHARMA
26 000.00.19.H26-230314-0006

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG TẠI HÀ NỘI
27 000.00.19.H26-230314-0003

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG TẠI HÀ NỘI
28 000.00.19.H26-230223-0016

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG TẠI HÀ NỘI
29 000.00.19.H26-221007-0039

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ Á CHÂU
30 000.00.19.H26-220927-0003

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ GIA HƯNG