STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
351 000.00.17.H09-200803-0001

CÔNG TY TNHH HOYA LENS VIỆT NAM
352 000.00.17.H09-200423-0001

CÔNG TY TNHH HOYA LENS VIỆT NAM
353 20001345/HSCBA-BD

CÔNG TY TNHH HOYA LENS VIỆT NAM
354 19001297/HSCBA-BD

CÔNG TY TNHH HOYA LENS VIỆT NAM
355 18001266/HSCBA-BD

CÔNG TY TNHH HOYA LENS VIỆT NAM
356 170003038/HSCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
357 170003501/HSCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
358 000.00.10.H31-230927-0001

CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC ĐQ PHARMA
359 000.00.10.H31-231117-0002

CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC ĐQ PHARMA
360 000.00.19.H26-230522-0004

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHA KHOA THÀNH CÔNG