STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
361 000.00.19.H26-210520-0008

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHA KHOA THÀNH CÔNG
362 17007000/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN LE MEDTEK
363 17006377/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN LE MEDTEK
364 000.00.19.H29-210909-0007

CÔNG TY TNHH MTV NHÀ MÁY CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ
365 000.00.17.H62-200824-0006

CÔNG TY CỔ PHẦN VP BÌNH MINH
366 000.00.17.H62-200825-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN VP BÌNH MINH
367 000.00.17.H62-200807-0002

CÔNG TY CỔ PHẦN VP BÌNH MINH
368 17008204/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CTCARE VIỆT NAM
369 17008352/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CTCARE VIỆT NAM
370 000.00.04.G18-220413-0008

CÔNG TY TNHH BMACARE