STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
371 000.00.19.H26-220630-0046

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUỐC TẾ VNT
372 000.00.19.H26-220630-0037

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUỐC TẾ VNT
373 000.00.19.H29-230705-0011

CÔNG TY CỔ PHẦN ASFA VIỆT NAM
374 17000003/HSCBA-ĐNa

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DAMEDCO
375 17000020/HSCBA-ĐNa

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DAMEDCO
376 000.00.17.H62-220827-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG RUSSIA
377 000.00.04.G18-220701-0029

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
378 18000003/HSCBSX-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NGUYỆT QUANG
379 000.00.17.H62-220111-0001

NHÀ THUỐC THÁI HẰNG 3
380 18008949/HSCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH