STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
31 000.00.19.H26-220909-0003

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĂN LANG
32 000.00.19.H26-220802-0039

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TH-NIA
33 000.00.19.H26-220714-0001

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LAMFA
34 000.00.19.H26-220614-0034

CÔNG TY CỔ PHẦN PREMIER CLEANTECH VIỆT NAM
35 000.00.19.H26-220607-0004

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ BANACO VIỆT NAM
36 000.00.19.H26-220426-0010

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI HOA
37 000.00.19.H26-220425-0006

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÁT TRIỂN TÀI CHÍNH VÀ CÔNG NGHỆ TRƯỜNG SINH
38 000.00.19.H26-220425-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA MỸ PHẨM HƯƠNG MỘC
39 000.00.19.H26-220330-0029

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VẬT TƯ Y TẾ VIỆT NAM
40 000.00.19.H26-220318-0026

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TH-NIA