STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
421 000.00.19.H29-220614-0050

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI
422 18011317/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI
423 19013198/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI
424 19012783/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI
425 19012774/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI
426 19012775/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI
427 000.00.16.H25-230519-0001

CÔNG TY CP DƯỢC SK PHARMA
428 18011427/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI
429 18011313/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI
430 19012763/HSCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH