STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
441 000.00.19.H26-220819-0010

CÔNG TY TNHH CZ PHARMA
442 000.00.19.H26-220112-0026

CÔNG TY TNHH CZ PHARMA
443 000.00.19.H26-220112-0022

CÔNG TY TNHH CZ PHARMA
444 000.00.19.H26-220112-0012

CÔNG TY TNHH CZ PHARMA
445 000.00.19.H26-210603-0008

CÔNG TY TNHH CZ PHARMA
446 000.00.19.H26-220224-0057

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM LAN Ý
447 000.00.04.G18-240131-0011

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ SINH HỌC DIAGNOSIS F
448 000.00.19.H29-230803-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ THUỐC CHỮ THẬP
449 000.00.19.H29-220905-0011

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ THUỐC CHỮ THẬP
450 000.00.17.H62-231110-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC