STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
471 000.00.17.H62-231110-0003

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC
472 000.00.19.H26-231228-0002

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
473 19003300/HSCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ PERFECT VIỆT NAM
474 000.00.19.H29-230426-0001

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ PERFECT VIỆT NAM
475 000.00.19.H26-220607-0016

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
476 000.00.17.H62-220915-0001

CÔNG TY TNHH Y DƯỢC CTA
477 000.00.12.H19-230710-0001

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG PHA
478 000.00.04.G18-220920-0003

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM
479 000.00.04.G18-221007-0009

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM
480 000.00.19.H29-221007-0018

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM