STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
491 000.00.19.H26-240115-0027

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BTC
492 000.00.19.H26-231225-0029

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM
493 000.00.19.H29-220526-0030

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ SINH HỌC DIAGNOSIS F
494 000.00.19.H26-221111-0003

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AIRSEAGLOBAL
495 000.00.16.H25-220504-0001

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HUÊ LỢI
496 000.00.19.H29-221108-0002

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP
497 000.00.19.H29-221108-0004

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP
498 000.00.19.H29-221108-0005

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP
499 000.00.19.H29-221102-0020

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP
500 000.00.19.H29-221109-0029

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP