STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
521 000.00.19.H29-220926-0015

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM
522 19000069/HSCBA-ĐNa

CÔNG TY CP DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG
523 20001407/HSCBMB-ĐNa

CÔNG TY TNHH ICT VINA
524 19001402/HSCBMB-ĐNa

CÔNG TY TNHH ICT VINA
525 000.00.19.H17-211202-0002

CÔNG TY TNHH ICT VINA
526 000.00.04.G18-211230-0006

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES
527 17009639/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC
528 17009640/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC
529 17009663/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC
530 18010885/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC