STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
571 000.00.19.H26-210713-0015

CÔNG TY CỔ PHẦN Y SINH ĐẠI XUÂN
572 000.00.19.H29-220215-0004

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI
573 000.00.19.H29-220614-0050

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI
574 18011317/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI
575 19013198/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI
576 19012783/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI
577 19012774/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI
578 19012775/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI
579 000.00.16.H25-230519-0001

CÔNG TY CP DƯỢC SK PHARMA
580 18011427/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI