STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
581 18011313/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI
582 19012763/HSCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
583 18011318/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI
584 18010814/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI
585 18010744/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI
586 18009208/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI
587 000.00.19.H29-230905-0003

CÔNG TY TNHH Y TẾ KỸ THUẬT CAO TOÀN CẦU
588 000.00.04.G18-220330-0021

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM
589 000.00.19.H29-221015-0005

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI
590 000.00.19.H29-230704-0024

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI