STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
591 000.00.19.H26-220928-0040

CÔNG TY TNHH CZ PHARMA
592 000.00.19.H26-220928-0034

CÔNG TY TNHH CZ PHARMA
593 000.00.19.H26-220819-0010

CÔNG TY TNHH CZ PHARMA
594 000.00.19.H26-220112-0026

CÔNG TY TNHH CZ PHARMA
595 000.00.19.H26-220112-0022

CÔNG TY TNHH CZ PHARMA
596 000.00.19.H26-220112-0012

CÔNG TY TNHH CZ PHARMA
597 000.00.19.H26-210603-0008

CÔNG TY TNHH CZ PHARMA
598 000.00.19.H26-220224-0057

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM LAN Ý
599 000.00.04.G18-240131-0011

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ SINH HỌC DIAGNOSIS F
600 000.00.19.H29-230803-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ THUỐC CHỮ THẬP