STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
601 18009208/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI
602 000.00.19.H29-230905-0003

CÔNG TY TNHH Y TẾ KỸ THUẬT CAO TOÀN CẦU
603 000.00.04.G18-220330-0021

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM
604 000.00.19.H29-221015-0005

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI
605 000.00.19.H29-230704-0024

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI
606 000.00.19.H26-220928-0040

CÔNG TY TNHH CZ PHARMA
607 000.00.19.H26-220928-0034

CÔNG TY TNHH CZ PHARMA
608 000.00.19.H26-220819-0010

CÔNG TY TNHH CZ PHARMA
609 000.00.19.H26-220112-0026

CÔNG TY TNHH CZ PHARMA
610 000.00.19.H26-220112-0022

CÔNG TY TNHH CZ PHARMA