STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
641 19000288/HSCBA-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH
642 19009303/HSCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHỞI TÂM
643 000.00.19.H26-220121-0024

CÔNG TY TNHH ECOPHAR VIỆT NAM
644 000.00.19.H26-220302-0059

CÔNG TY TNHH BICARE
645 000.00.17.H62-200804-0003

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ SẢN PHẨM AN TOÀN VIỆT NAM
646 000.00.17.H62-200819-0001

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ SẢN PHẨM AN TOÀN VIỆT NAM
647 000.00.19.H26-220112-0061

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TÚ UYÊN
648 000.00.17.H39-220812-0001

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ PERFECT TW VIỆT NAM
649 000.00.19.H26-231017-0006

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KHOA HỌC AN BÌNH
650 000.00.19.H26-231016-0004

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KHOA HỌC AN BÌNH