STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
681 000.00.19.H26-211223-0006

CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH PHARMA
682 000.00.19.H26-220228-0077

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NAPHSOLACO
683 000.00.19.H26-220301-0043

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ HEALTH CARE
684 000.00.19.H26-211217-0020

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SAO BẠCH DƯƠNG
685 000.00.19.H26-211227-0032

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ Á CHÂU
686 000.00.19.H26-211225-0008

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VẬT TƯ Y TẾ VIỆT NAM
687 000.00.19.H26-211206-0008

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG QUEEN DIAMOND DIOPHACO
688 000.00.19.H26-211206-0009

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG QUEEN DIAMOND DIOPHACO
689 000.00.19.H26-220217-0027

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG QUEEN DIAMOND DIOPHACO
690 000.00.19.H26-220217-0025

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG QUEEN DIAMOND DIOPHACO