STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
61 000.00.19.H26-200626-0017

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NATURAL COSMETICS GIA KIM
62 000.00.19.H26-200619-0007

CÔNG TY TNHH NOVAMIN VIỆT NAM
63 000.00.19.H26-200524-0002

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT MINH TÚ
64 000.00.19.H26-200524-0003

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT MINH TÚ
65 000.00.19.H26-200522-0006

CÔNG TY TNHH THIỆN TÂM DUYÊN
66 000.00.19.H26-200513-0015

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TH-NIA
67 000.00.19.H26-200424-0002

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ASEAN
68 000.00.19.H26-200427-0004

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ASEAN
69 20015252/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC CỔ TRUYỀN BẢO XUÂN
70 20015280/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LAMFA