STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
691 19014089/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ NOVATECH
692 19014034/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CƯỜNG THUỶ
693 19012595/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIFA
694 18011444/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIFA
695 19014127/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ATP
696 19012954/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG ANH ĐÀO
697 000.00.19.H26-220727-0006

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM DUPHARMAX
698 000.00.19.H26-220418-0045

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM DUPHARMAX
699 18011172/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DƯỢC PHẨM NGÂN HÀ
700 000.00.19.H26-220920-0006

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DƯỢC PHẨM NGÂN HÀ